spájame ľudí, ktorí menia svet
Kontakty

Sídlo a poštová adresa:

ChangeNet
Mlynské nivy 41
821 09 Bratislava

IČO: 31749046
DIČ: 2021001928
Číslo účtu: 2662100122/1100, Tatra banka


Redakcia:

tel/fax: 02 - 55560026
redakcia@changenet.sk

Hotline a technická podpora:

0905 - 729359
tech@changenet.sk


Ľudia:
Norbert Brázda, brazda@changenet.sk, 0905-729359
administrácia, programovanie, inzercia a marketing, redakcia

Peter Chlebana, chlebana@changenet.sk
technická administráciaCHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS