spájame ľudí, ktorí menia svet
Aktuálne
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Dobrovoľníci z celého sveta pomáhajú Vtáčiemu raju
30.7.2009 | | Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko v spolupráci s INEX realizuje v týchto dňoch medzinárodný tábor dobrovoľníckej práce na jednej z najvýznamnejších ornitologických lokalít na Slovensku. Vo významnom vtáčom území Senné uskutočňujú dobrovoľníci z celého sveta ochranárske aktivity smerujúce k zlepšovaniu podmienok pre vzácne druhy vtákov.

Cieľom tábora je prostredníctvom manažmentu zabezpečiť vhodné podmienky pre hniezdny i mimohniezdny výskyt vtáctva. „Dobrovoľníci z Južnej Kórei, Španielska, Francúzska, Talianska a Belgicka prispejú svojou prácou k udržaniu a k zlepšeniu podmienok pre viaceré vzácne druhy vtákov, ktoré územím migrujú a hniezdia. Starostlivosťou o lúky a mokrade vo vtáčom území, kosením lúk, odstraňovaním krovín a biomasy vytvoríme vhodné podmienky pre vodné vtáky, ktorých výskyt je na extenzívnom hospodárení priamo závislý.“ Informuje organizátor tábora Ján Uhrín zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko a dodáva: „Dobrovoľníci prispejú svojou prácou aj k zlepšovaniu infraštruktúry náučného chodníka „Vtáčím rajom“ a rekonštrukcii ornitologickej stanice a ekovýchovného centra Avescentrum v Sennom.“

Štátna ochrana prírody SR spoločne so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou/ BirdLife Slovensko a partnermi, Zemplínskym múzeom v Michalovciach, obcami Senné, Blatná Polianka, Iňačovce, Hažín a Poľovným združením Ostrovík v Sennom realizujú projekt, ktorého cieľom je obnova mokraďových spoločenstiev v chránených vtáčích územiach, obnova a vytváranie hniezdnych a potravných biotopov, výkup pozemkov a aplikovanie extenzívneho hospodárenia. Cieľom projektu je natrvalo zabezpečiť vhodné podmienky pre prežitie vzácnych druhov vtákov a rastlín a ich ochranu aj pre budúce generácie. Dôležitou súčasťou je aj sprístupnenie tohto jedinečného územia pre verejnosť aj vybudovaním náučného chodníka. Projekt finančne podporila Európska únia v rámci programu Life.

Súčasťou tábora sú aj pozorovanie a krúžkovanie vtáctva, ako aj poznávanie prírody regiónu východného Slovenska. Účastníci tábora spoznajú vzácnych obyvateľov mokradí lúky Ostrovík. Budú mať možnosť pozorovať volavky purpurové, chavkoše nočné, kane močiarne, ale aj symbol Senianskych rybníkov – lyžičiara bieleho. Tábor potrvá do 8. augusta a okrem zahraničných účastníkov sa ho zúčastnia aj domáci dobrovoľníci.

Medzinárodný význam a jedinečnosť územia v európskom meradle približuje náučný chodník „Vtáčím rajom“, ktorý návštevníkom predstavuje význam mokradí východného Slovenska. Na spoločné poznávanie územia a jeho vtáčích obyvateľov pozývame záujemcov do Iňačoviec 1.8.2009, kedy sa uskutočnia oslavy 1. výročia otvorenia náučného chodníka „Vtáčím rajom“.

» Vaše reakcie (0)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme
Kontakty:
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Súvisiace témy
Dobrovoľníctvo, Ochrana prírody, Zvieratá

Regióny
Senné


[6430]REKLAMA

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt