spájame ľudí, ktorí menia svet
Aktuálne
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Žeriav popolavý Žeriavy zahniezdili na východnom Slovensku
11.6.2009 | Štefan Benko | Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

V uplynulých dňoch zaznamenali ornitológovia pôsobiaci na východnom Slovensku unikátny objav. Na rozsiahlych podmáčaných lúkách východného Slovenska bol pozorovaný pár žeriavov popolavých vodiaci jedno mláďa. Dokázalo sa tak prvé hniezdenie žeriava popolavého na Slovensku.

Hniezdenie týchto impozantných vtákov v podmienkach východného Slovenska len potvrdzuje potrebu ochrany cenných území, ktoré sa na Slovensku nachádzajú.

Žeriav popolavý Grus grus je na Slovensku známy migrujúci druh. Objavuje sa najčastejšie počas jarného obdobia, kedy prelieta na hniezdiská ležiace na severe Európy. Zastavuje sa pritom na rôznych lokalitách po celom Slovensku, hojnejšie na východnom Slovensku, kde sa v oblastiach rozsiahlych aluviálnych lúk zhromažďujú často až tisícky jedincov. Vtáky tu odpočívajú, zbierajú potravu a pripravujú sa na prelet Karpát. Jesenná migrácia v podmienkach Slovenska prebieha najmä v noci a je tak menej nápadná.

 Podľa údajov Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko sa doteraz hniezdenie na vhodných biotopoch na východnom Slovensku len predpokladalo. Pravdepodobnému hniezdeniu napovedalo nielen zhromažďovanie žeriavov počas jarného obdobia v tomto regióne, ale predovšetkým ich výskyt počas celého hniezdneho obdobia. „Počas uplynulých rokov sa žeriavy popolavé vyskytovali v regióne počas celej hniezdnej doby. V roku 2008 sa tu zdržiavalo až 70 jedincov. Hniezdenie sa však potvrdilo až v tomto roku. Veľmi ma prekvapil a zároveň potešil párik starostlivých rodičov, ktoré vodia jedno mláďa. Žeriavy boli pozorované začiatkom júna ako vyhľadávali potravu na jednej z pokosených lúk.“, informuje o pozorovaní Peter Chrašč - člen projektového tímu „Ochrana chránených vtáčích území Senné a Medzibodrožie na Slovensku“.

Východné Slovensko a osobitne Chránené vtáčie územia Senné a Medzibodrožie sú obzvlášť významné pre celý rad vodných a pri vode žijúcich vtákov, ktoré tu nachádzajú vhodné podmienky. Zaradenie týchto cenných území do sústavy NATURA 2000 zabezpečí ako ochranu vtáctva, tak aj úžitok zo služieb ekosystémov pre ľudí.Žeriav popolavý


» Vaše reakcie (0)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme
Kontakty:
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Súvisiace témy
Ochrana prírody, Zvieratá

Regióny
Senné


[8395]REKLAMA

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt