spájame ľudí, ktorí menia svet
Aktuálne
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Masívna produkcia biopalív stráca podporu
21.7.2008 | | Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy (CEPTA)

Biopalivá sa stávajú čoraz väčším terčom kritiky mnohých environmentálnych organizácií a organizácií zaoberajúcich sa dodržiavaním ľudských práv. V poradí ďalším impulzom sa stala pred nedávnom odtajnená správa Svetovej banky ohľadom zodpovednosti biopalív za súčasnú potravinovú krízu.

V správe sa píše, že biopalivá sa podieľajú až 75 %-tami na celosvetovom zvyšovaní cien potravín. Za správou stoja medzinárodne rešpektovaní ekonómovia, ktorí vypočítali, že vyššie náklady na energie a hnojivá sú zodpovedné za 15 %-ný nárast cien, zatiaľ čo biopalivá nesú až 75 %-ný podiel.

Správa odporuje hlasom, ktoré tvrdili, že hlavnou príčinou celosvetového zdražovania je rast dopytu po poľnohospodárskych produktoch, rastúce vstupné náklady a historicky nízka úroveň zásob.

Svetová banka odhaduje, že rastúce ceny potravín spôsobili, že ďalších 100 miliónov ľudí na celom svete sa dostalo pod hranicu chudoby  a sú zodpovedné za mnohé nepokoje od Bangladéšu cez Egypt, Haiti až po Argentínu. Aj samotný prezident banky Robert Zoellick vyzval k zastaveniu dotácií biopalív slovami: “Musíme prestať brať jedlo zo stolov miliónom ľudí“.

Jedna tretina kukurice v USA sa využíva na produkciu etanolu. V EÚ takmer polovica rastlinných olejov ide v prospech produkcie biopalív.

Celosvetové trendy zasiahli aj Slovensko. Každoročne sa rozširujú chemicky intenzívne obhospodárované žlté polia repky olejnej. Jej olej sa využíva aj na produkciu MERO (metylester repkového oleja), ktorý sa pridáva do pohonných látok, alebo ako čistá bionafta.

Plocha, na ktorej sa pestujú olejniny sa za obdobie rokov 1995-2006 zdvojnásobila, zatiaľ čo produkcia iných dôležitých komodít ako zelenina, ovocie, strukoviny a pod. zaznamenali rovnako dramatický pokles. V každoročnej Zelenej správe z roku 2007 je medzi rokmi 2005 a 2006  zaznamenaný nárast  výmery plôch, na ktorých bola osiata repka olejná až o 15,4 %.

Vo výročnej správe nášho najväčšieho výrobcu biopalív Palma Tumys a. s. z roku 2006 sa uvádza, že v danom roku dosiahla spoločnosť historicky najvyšší objem predaja MERO - vyše 33 tis. ton, s tržbami cez 1 miliardu Sk a s vysokou mierou ziskovosti. V nasledujúcich obdobiach spoločnosť počíta s ďalším navyšovaním ich produkcie.

Hlasovanie v Európskom parlamente zo 7. júla 2008 potvrdilo obavy aj na najvyššej politickej úrovni, keď navrhované ciele 10%-ného podielu biopalív v doprave do roku 2020 boli zredukované na 4% do roku 2015.
Mnohé organizácie prijali výsledok tohto hlasovania pozitívne, upozorňujú však na nebezpečenstvá kvantitatívnych cieľov. Podľa predsedu OZ CEPTA, Daniela Lešinského: „podpora produkcie, spracovania a využívania akýchkoľvek biopalív bez prísnych environmentálnych a sociálnych štandardov postavených na regionalizácii výrobno-spotrebných reťazcov je neprípustná.“

„Politická vlna v Európe sa v súčasnosti obracia proti biopalivám. Toto hlasovanie dáva jasný politický signál, že expanzia biopalív je nežiaduca. Politici si začínajú uvedomovať fakt, že používanie plodín na “kŕmenie“ áut je neúnosné tak pre ľudí, ako aj pre životné prostredie,“ povedal  Adrian Bebb, koordinátor európskej kampane ohľadom biopalív z environmentálnej organizácie Priatelia zeme (Friends of the Earth).

» Vaše reakcie (0)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.smeČítajte tiež:
Biopalivá: zelený sen, alebo nočná mora?
Správa odhaľuje skutočnú cenu biopalív v Latinskej Amerike
OECD varuje pred biopalivami
Popírání klimatických změn je zločinem proti lidskosti
Účelné a efektívne využívanie biomasy na Slovensku
Castro opäť kritizoval Busha za presadzovanie bioetanolu
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky
USA a klimatické zmeny. Jasný vzťah?


Kontakty:
Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy - CEPTA

Súvisiace témy
Humanita a charita, Ekonomika, Energia, Životné prostredie, Európska únia

Regióny
Zvolen, USA, Európa


[23296]REKLAMACHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS