spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona

Pripomienka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

1. Pripomienka:

Do navrhovanej novely zákona č. 300/2005 Z.z. ( Trestný zákon) žiadame zahrnúť  zmenu v §378 pokiaľ ide o výšku sadzby trestu odňatia slobody a navrhujeme nasledovné znenie §378 :

“(1) Kto

a) týra zviera, hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý alebo za    taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený, alebo
b) týra zviera zvlášť krutým a surovým spôsobom, alebo
c) utýra zviera,

potrestá sa odňatím slobody na tri až  päť rokov.”

(2) Odňatím slobody na päť až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) na viacerých zvieratách,
b) verejne alebo na mieste prístupnom verejnosti,
c) na zvierati osobitne chránenom zákonom, alebo
d) závažnejším spôsobom konania.


Odôvodnenie:

Bezprostredná bolestivosť a následky použitia ozbrojeného i neozbrojeného násilia voči zvieraťu (hospodárskemu, spoločenskému, divo žijúcemu či handicapovanému) sú rovnaké ako u človeka. Súčasná právna úprava sankcionuje týranie zvieraťa len ako priestupok peňažným trestom - pokutou. Platná úprava síce umožňuje uložiť trest odňatia slobody, avšak s podmienečným odkladom výkonu trestu a pri nízkej trestnej sadzbe, ktorá podmienečný odklad výkonu trestu umožňuje. Nezanedbateľný je i pritom i fakt, že dokázať utýranie či týranie zvlášť krutým a surovým spôsobom je vzhľadom na absenciu výpovede poškodeného takmer nemožné. Nakoľko by totiž pri trestnom čine týrania zvierat nemalo byť objektom vlastnícke právo (a teda majetková hodnota zvieraťa) ale jeho telesná integrita a boj proti násiliu, poškodeným sa v pravom zmysle slova rozumie zviera, ktorému bola spôsobená ujma na živote alebo zdraví.   Výsledkom uvedeného je, že v SR k uloženiu nepodmienečného trestu odňatia slobody od účinnosti ustanovenia §378 trestného zákona do dnešného dňa nedošlo, napriek tomu, že prípadov krutého zaobchádzania so zvieratami rýchlo pribúda. Sankcionovanie týrania zvieraťa len peňažným trestom (pokutou) alebo trestom odňatia slobody s podmienečným odkladom preto absolútne neplní preventívnu ani represívnu funkciu a nechráni spoločnosť pred páchaním trestnej činnosti.

Pripomienka je zásadná.


2. Pripomienka

Do navrhovanej novely zákona č. 300/2005 Z.z. ( Trestný zákon) žiadame etablovať definíciu pojmu „zviera“ vo všeobecnej časti Trestného zákona a pre účely tohto zákona takto:

Zviera
Na  účely § 378 sa zvieraťom rozumie každý živočíšny stavovec okrem človeka, najmä zviera chované na spoločenské alebo hospodárske účely a zviera chránené osobitnými predpismi.


Odôvodnenie:

Ako konštatoval aj Úsek legislatívy a aproximácie Kancelárie NR SR “zviera je cítiacou bytosťou”, súčasne je však zo strany človeka predmetom vlastníckeho práva s celým jeho obsahom. Táto dvojznačnosť má mimoriadny význam z pohľadu jednotlivých skutkových podstát trestných činov, zákon ju však v dnešnej podobe nerieši.

Platné znenie § 130 odsek 1 písm. a) Trestného zákona ustanovuje, že zviera je vecou iba ak zo zákona nevyplýva niečo iné. To opodstatňuje znenie § 378, keďže ak by bolo zviera vecou, skutková podstata § 378 by sa stala obsolentnou- nie je predsa možné týrať vec. Je potrebné odlíšiť pojem zviera v prípade majetkových trestných činov, príkladom pri trestnom čine krádeže, kde je objektom vlastnícke právo a teda majetková hodnota zvieraťa a nie jeho telesná integrita, ako je tomu naopak pri § 378. Súčasné znenie zákona teda nielenže nepokrýva tento zásadný rozpor ale práve táto pojmová nejednoznačnosť  v konečnom dôsledku napomáha páchateľom.

Pojem zviera však v zákone stále absentuje, ako to vyplýva aj zo stanoviska Úseku legislatívy a aproximácie Kancelárie NR SR, ktorý uvádza iba definíciu z judikatúry. Keďže však v SR nie sú rozhodnutia súdov právne záväzné, vidíme ako mimoriadne aktuálne túto definíciu etablovať aj v takejto forme. S požiadavkou na zvýšenie trestných sadzieb za týranie zvierat musí byť totiž uspokojená i  požiadavka právnej istoty.

Pripomienka je zásadná.


V Bratislave dňa 21.3.2011


PhDr. Tatiana Rosová
Mgr. Jozef ViskupičPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
6.4.2011 07:28 | Mária Žilinská

Milá Janka Majerová,
pes sám od seba nikdy nieje agresívny. A čo so psom, ktorého pán nezvláda a vyhovára sa na to, že je agresívny? Hoď si do Googlu psychológ zvierat a Čechy, ten pán sa zaoberá presne problémovými psami, dokonca aj vlkmi a na jeho stránke uvidíš, že každý pes sa dá prevychovať, tak netvrď niečo, čo si si lepšie nepreverila. A ľudia, ktorý nezvládajú psa a chcú sa ho zbaviť by nikdy nemali mať zviera, mimochodom, veľmi sa mi páči aj zákon z USA, keď niekomu, kto týra zviera nariadia basu, pokutu, verejnoprospešné hodiny, ale aj to, že do konca života nemôže mať už žiadne zviera.
Ad: Pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
6.4.2011 01:06 | Brigi Balazova

zabranovat co najviac tyranizacii zvierat a nariadit za to vysoke tresty!!!!!!!!!!
Ad: Pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
6.4.2011 01:05 | Brigi Balazova

zabranovat co najviac tyranizacii zvierat a nariadit za to vyike tresty!!!!!!!!!!
Ad: Pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
6.4.2011 00:10 | Katarina Molakova

Dobry den,
velmi si cenim Vasu aktivitu! Taktiez by som Vas chcela poprosit o dodanie
" ZÁKAZu USMRTENIA ZDRAVÉHO SPOLOČENSKÉHO ZVIERAŤA", aby sa karanteny a ich prevadzkovatelia nemohli dopustat beztrestneho usmercovania zvierat. Dakujem Vam a drzim palce!
Ad: Pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
6.4.2011 00:10 | Katarina Molakova

Dobry den,
velmi si cenim Vasu aktivitu! Taktiez by som Vas chcela poprosit o dodanie
" ZÁKAZu USMRTENIA ZDRAVÉHO SPOLOČENSKÉHO ZVIERAŤA", aby sa karanteny a ich prevadzkovatelia nemohli dopustat beztrestneho usmercovania zvierat. Dakujem Vam a drzim palce!
Ad: Pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
6.4.2011 00:09 | Katarina Molakova

Dobry den,
velmi si cenim Vasu aktivitu! Taktiez by som Vas chcela poprosit o dodanie
" ZÁKAZu USMRTENIA ZDRAVÉHO SPOLOČENSKÉHO ZVIERAŤA", aby sa karanteny a ich prevadzkovatelia nemohli dopustat beztrestneho usmercovania zvierat. Dakujem Vam a drzim palce!
Ad: Pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
5.4.2011 23:15 | barbi04

Pomôžme tým, ktorí nevedia hovoriť veď si to zaslúžia!! sú to bytosti, ktoré by za Vás dali život dajte im aj Vy ten svoj a podporte tých čo sa nevedia brániť !!!
Ad: Pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
5.4.2011 22:54 | Janica Dvořáčková

Pani Rossová, aj ja Vás veľmi prosím: doplňte pripomienku o: ZÁKAZ USMRTENIA ZDRAVÉHO SPOLOČENSKÉHO ZVIERAŤA !!!!.....ved to nema obdobu co sa tu deje. pripojme sa k statom kde je ochrana zvierat niecim uplne normalnym, prosim nasledujme Českú Republiku kde je to uz davno uzakonene....dakujem !!!!!
Ad: Pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
5.4.2011 22:33 | dementev hana

jsem proti tyrani zvirat!!!!!!!!
Ad: Pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
5.4.2011 22:08 | lucie vitova

ZÁKAZ USMRTENIA ZDRAVÉHO SPOLOČENSKÉHO ZVIERAŤA!!!
Ad: Pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
5.4.2011 22:01 | Andrea Várková

Ak bude definované zviera ako cítiaca bytosť (ktorou bezpochyby je) a spoločenské zviera nebude vecou majiteľa, tak bude jeho utrácanie naozaj nehumánne, nelogické. Ak sa zabehne psík staršiemu človeku, ktorý nemá internet, nikdy sa nedozvie, že skončil v karanténke, alebo nebodaj u šarhu. Pominúc fakt, že častokrát práve pre starších a osamelých je psík alebo mačka jediným spoločníkom, pre mnohých z nás je pes /mačka súčasťou rodiny. Pritom táto cítiaca živá bytosť je ohrozená dnes poľovníkmi, karanténkami, bezcitnými tyranmi....Píšem to veľmi emotívne, ale vyjadrujem len to, čo mnohí z nás takto cítia: zvieratá sme povinní chrániť, trestať ich týranie, postarať sa o ich riadnu evidenciu, zabrániť nezmyselnému množeniu, zakázať činnosť šarhov, zakázať ich bezdôvodné usmrcovanie. Pevne verím, že náš štát sa nepriradí v oblasti ochrany zvierat ku krajinám ako Rumunsko, Bulharsko,... ale aspoň v tomto smere pôjdeme smerom Švajčiarsko. Ďakujem, Várková
Ad: Pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
5.4.2011 21:35 | Lenka Uherová

V České republice například není legislativa, která by umožnila vyhlazování zvířat z důvodů, které jsou uvedeny ve Vašich zákonech. Byť i naše zákony nejsou perfektní, je v České republice bezdůvodné usmrcení zvířete zakázáno zákonem na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb. Důvody k usmrcení jsou pak stanoveny v § 5 odst. 2 uvedeného zákona. Utrácení toulavých nebo opuštěných zvířat - resp. "nechtěných", jak je u Vás zakotveno, v České republice zákon nedovoluje. Zvířata umístěná v útulcích nelze usmrtit pouze z důvodu, že jsou v útulku (případně u Vás v karanténních stanicích) delší dobu a nepodařilo se je umístit. Takový postup nelze podřadit ani pod „regulaci“ populace zvířat dle písm. g) ustanovení § 5, odst. 2 uvedeného zákona ČR. Usmrtit zvíře, ať již v době úschovy nebo po uplynutí doby, po které se stane majetkem obce, je tak možné pouze tehdy, pokud je dán některý z důvodů usmrcení, které stanoví zákon na ochranu zvířat proti týrání. Důvod umožňující zabíjení zvířat u Vás - není naším zákonem dovolen. Naše zákony týkající se ochrany zvířat vycházejí též z přísných pravidel předpisů Evropské unie. Zarážející je však na Vaší legislativě i další skutečnost - například stanovení minimálního prostoru pro "žití" zvířete, apod. Vaše legislativa mi připomíná praxi asijských států, kde zvíře je bráno jako něco podřadného. V Evropě však takové zákony nemají místo.

Žádám Vás tedy, abyste iniciovali změnu příslušných zákonů u Vás v tom směru, že napříště nebude takové bezdůvodné vyhlazování zvířat možné.

JUDr. Klára Slámová,advokát(jsem činná též v aktivní ochraně zvířat)
Ad: Pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
5.4.2011 21:31 | Lenka Uherová

V České republice například není legislativa, která by umožnila vyhlazování zvířat z důvodů, které jsou uvedeny ve Vašich zákonech. Byť i naše zákony nejsou perfektní, je v České republice bezdůvodné usmrcení zvířete zakázáno zákonem na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb. Důvody k usmrcení jsou pak stanoveny v § 5 odst. 2 uvedeného zákona. Utrácení toulavých nebo opuštěných zvířat - resp. "nechtěných", jak je u Vás zakotveno, v České republice zákon nedovoluje. Zvířata umístěná v útulcích nelze usmrtit pouze z důvodu, že jsou v útulku (případně u Vás v karanténních stanicích) delší dobu a nepodařilo se je umístit. Takový postup nelze podřadit ani pod „regulaci“ populace zvířat dle písm. g) ustanovení § 5, odst. 2 uvedeného zákona ČR. Usmrtit zvíře, ať již v době úschovy nebo po uplynutí doby, po které se stane majetkem obce, je tak možné pouze tehdy, pokud je dán některý z důvodů usmrcení, které stanoví zákon na ochranu zvířat proti týrání. Důvod umožňující zabíjení zvířat u Vás - není naším zákonem dovolen. Naše zákony týkající se ochrany zvířat vycházejí též z přísných pravidel předpisů Evropské unie. Zarážející je však na Vaší legislativě i další skutečnost - například stanovení minimálního prostoru pro "žití" zvířete, apod. Vaše legislativa mi připomíná praxi asijských států, kde zvíře je bráno jako něco podřadného. V Evropě však takové zákony nemají místo.

JUDr. Klára Slámová, advokát(jsem činná též v aktivní ochraně zvířat)
Ad: Pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
5.4.2011 20:33 | Zuzana Stanová

Milí diskutujúci,

otázka legálneho usmrtenia zvieraťa (napr. agresívneho) je upravená v iných predpisoch (napr.vo veterinárnom zákone). Okrem toho, ak pes (alebo ktokoľvek) zaútočí na človeka a hrozí vážna ujma, trestný zákon obsahuje inštitúty nutnej obrany a krajnej núdze.
Ad: Pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
5.4.2011 20:31 | Zuzana Ferková

Za týranie zvieraťa basa, nepodmienečne a hodiny verejnoprospešných prác v útulku. A ZAKAZ ZABIJANIA ZDRAVYCH ZVIERAT!!!! Vždy sa dá nájsť iné riešenie, ale mnohí prevádzkovatelia sa minimálne, často vôbec, snažia zvieratám pomôcť nájsť nové rodiny, pretože im tákon umožňuje zviera zabiť. Zabíja sa tak mnoho zvierat, ktoré majú majiteľa, ale ten sa nedozvie kde jeho zviera je, pretože mnohé KS nezverejňujú odchytené psy vôbec. O množstve KS ani obyvateľstvo z blízkeho okolia nevie že existujú!!!
Ad: Pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
5.4.2011 20:15 | Lucia Jankovichova

Ja by som chcela, len tolko, ze ked niekto zabije zviera, alebo mu ublizuje a je to dokazane, tak ziadne podmienky, ale hned do basy. Takehoto cloveka som ochotna zivit v base cely jeho zbytok zivota.. lebo pokial nepojdu naozaj sediet, tak to nema vyznam. Prosim, nech uz nasi milacikovia nie su len nasa vec, ale ziva bytost, ktora ma pocity.
Dakujem velmi pekne
Ad: Pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
5.4.2011 20:09 | Lenka Uherová

Janka Majerová, nemôže sa povoliť žiadna výnimka, lebo ľudia, ktorý sa chcú zbaviť svojho zvieraťa, by kľudne z neho spravili agresora a veterinár by mal povolenie utratiť. Každý psík sa dá prevychovať. Chyba je samozrejme v pánovi.
V Čechách a v okolitých, v ochrane zvierat vyspelejších krajinách, je tento zákaz utrácať zdravé spoločenské zviera samozrejmosť. Treba tieto zákony okopírovať od nich. Poukazuje to na to, ako veľmi sme zaostalí,ľudia radšej zatvárajú oči, smutné....
Ad: Pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
5.4.2011 19:37 | Nunu

Jana tie psy su take LEN kvoli svojim panom - nezvladnutie zvierata, nespravna vychova (to znamena ze clovek si vezme psa a nevie ako sa k nemu spravne spravat a ako mu ukazat hranice). Spravnym vycvikom sa toho da dosiahnut vela! Nie jeden vycvikar prevychovaval "agresora"! Vyskytuje sa velmi malo pripadov kedy by bol pes "sam od seba" agresivny - a to je vrodena porucha.Ale ako hovorim tie su zriedkave.
Ad: Pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
5.4.2011 19:14 | Jana Majerová

Podľa toho, čo myslíte tým zákaz usmrtenia zdravého spoločenského zvieraťa, musíte upresniť. Existujú psy, ktoré sú agresívne, nezvládnuteľné a svoju dominanciu si upevňujú útokmi na pána, čo s takým psom? Nikomu ho nemožno darovať a človek, ktorý ho vychovával doteraz, sa ho takisto bojí. Pritom je to zdravý pes. To bol len príklad, kedy si neviem predstaviť, čo by takýto zákaz spôsobil.
Ad: Pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona
5.4.2011 16:09 | Radoslava Valkárová

TAKTIEZ suhlasim s Lenkou Uherovou. Je potrebné doplnit text o zakaze usmrtenia !!!Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (1362)

 Súvisiace témy:
Kriminalita
Štátna správa
Právo
ZvieratáREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt