spájame ľudí, ktorí menia svet
Via Iuris | ČLÁNKY Z TOHTO ZDROJA
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Najvyšší súd rozhodne o budúcnosti skládky v Pezinku
V utorok 14. mája 2013 o 10-tej hodine sa uskutoční verejné pojednávanie senátu Najvyššieho súdu, ktorý rozhodne o budúcnosti skládky odpadov v Pezinku. Najvyšší súd sa kauzou bude zaoberať opakovane – nadväzne na to, ako o kauze rozhodol v januári tohto roka Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ). Rozsudok SD EÚ je záväzný pre Najvyšší aj Ústavný súd SR.
13.5.2013 | Pezinok

Stanovisko VIA IURIS k novele zákona o organizácii Ústavného súdu SR
Právnici spolupracujúci s VIA IURIS konštatujú, že prijatá novela zákona o organizácii Ústavného súdu SR bude viesť k porušovaniu práva občanov na spravodlivý proces a práva na nestranný súd a je v rozpore s čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
13.5.2013 | Bratislava | 1 reakcia

Práva združenia Podpoľanie nad zlato pri povoľovaní ťažby zlata boli porušené
Najvyšší súd potvrdil, že verejnosť bola z konania o určení dobývacieho priestoru vylúčená nezákonne. Občianske združenie „Podpoľanie nad zlato“ z Detvy sa dlhodobo usiluje zastaviť projekt ťažby zlata v lokalite Detva. Združenie nesúhlasí s plánmi spoločnosti Eastern Mediterranean Resources – Slovakia s.r.o., ktorá sa usiluje v Detve o ťažbu zlata metódou kyanidového lúhovania.
12.4.2013 | Detva

Občania sa zaujímajú o územné konanie na priehradu Slatinka
Dnes sa vo Zvolene za účasti zástupcov Občianskeho združenia Slatinka a viac ako 50 nespokojných ľudí uskutočnilo ústne prerokovanie žiadosti na vydanie územného rozhodnutia na výstavbu vodného diela Slatinka. Priehrada Slatinka je podľa aktivistov zo Združenia Slatinka megalomanský projekt, ktorý zjavne nie je potrebný, všetci ho však zaplatíme spoločne z verejných zdrojov.
24.1.2013 | Zvolen

Súdna rada plánuje opätovne ignorovať úspešných kandidátov na sudcov
Na zajtrajšom zasadnutí Súdnej rady sa budú jeho účastníci zaoberať aj prerokovaním návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu. Súdna rada sa bude kandidátmi na vymenovanie sudcov zaoberať druhýkrát odvtedy, čo bol schválený nový spôsob výberu sudcov.
21.1.2013 | Bratislava

Európsky súd: Utajovanie územného rozhodnutia na pezinskú skládku bolo protiprávne
Verejnosť musí mať prístup k územnému rozhodnutiu, týkajúcemu sa umiestnenia prevádzky, ktorá má významný vplyv na životné prostredie. Súdny dvor Európskej únie dnes konštatoval, že utajenie územného rozhodnutia v konaní o povolení skládky odpadov v Pezinku bolo protiprávne.
16.1.2013 | Pezinok

Súdny dvor Európskej únie vynesie rozsudok vo veci pezinskej skládky
Veľká komora Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu vynesie v utorok predpoludním rozsudok vo veci pezinskej skládky. O budúcnosti skládky rozhoduje v (unikátne dlhom) 29 mesiacov trvajúcom konaní 13-členná Veľká komora, ktorá rozhoduje len vo výnimočnom počte prípadov.
10.1.2013 | Pezinok | 2 reakcie

Poznáme Biele vrany 2012
Bielymi vranami 2012 sa stali dvaja ľudia, ktorí sa pri obrane verejného záujmu museli postaviť kolegom a jeden, ktorý zasvätil svoj život slobode.
19.11.2012 | Bratislava | 1 reakcia

Vyzývajú k väčšej transparentnosti disciplinárnych konaní
Tím advokátov združenia VIA IURIS v týchto dňoch sumarizuje výstupy odbornej konferencie „Vybrané aspekty disciplinárneho súdnictva“, ktorá sa uskutočnila v októbri 2012. Účastníci konferencie prediskutovali najzávažnejšie problémy disciplinárnej zodpovednosti sudcov, pričom navrhli ich možné riešenia. Medzi diskutujúcimi boli najmä sudcovia, ale tiež advokáti a predstavitelia akademickej obce.
16.11.2012 | Bratislava

Súdy by mali rozhodovať presvedčivo a transparentne
Diskusia o vzťahu verejnosti a súdov bola náplňou dvojdňovej pracovnej konferencie „Presvedčivosť a transparentnosť rozhodovania súdov“, ktorú usporiadalo združenie Via Iuris – Centrum pre práva občana počas uplynulého víkendu.
2.12.2009 | Pezinok | 2 reakcie


  1 | 2 | 3 | Next
Via Iuris


Via Iuris je mimovládna nezisková organizácia podporujúca prístup k spravodlivosti a účasť verejnosti na rozhodovaní o veciach verejných. Presadzuje účinnú právnu ochranu práv občanov, prístup k informáciám, odstránenie korupcie a verejnú kontrolu moci.http://www.viaiuris.sk


RSS kanál

REKLAMA
CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS