spájame ľudí, ktorí menia svet
OZ Tatry | ČLÁNKY Z TOHTO ZDROJA
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
OZ Tatry oznámilo ďalších 600 skládok
Občianske združenie TATRY oznámilo Slovenskej inšpekcii životného prostredia ďalších 600 nelegálnych skládok odpadov, ktoré ohlásili občania SR prostredníctvom aplikácie pre mobilné telefóny - TrashOut. Reagovalo tak na pokračujúcu nečinnosť orgánov štátnej správy vo veci občanmi oznámených skládok.
20.5.2013 | Liptovský Mikuláš | 3 reakcie

Úradom oznámia vyše 1100 nelegálnych skládok odpadov
Na obvodné úrady životného prostredia budú v najbližších dňoch doručené podania OZ TATRY na vyše 1 100 nelegálnych skládok odpadov, ktoré oznámili občania SR prostredníctvom aplikácie TrashOut. OZ TATRY tak reaguje na fakt, že ohlásené nelegálne skládky odpadov nie sú odstraňované, a to napriek ubezpečeniam predchádzajúceho ministra životného prostredia Józsefa Nagyho.
26.10.2012 | Bratislava

Víťazom Tetrapakovej ligy sa stala ZŠ J. Kráľa
„Tetrapaková liga“ bola zameraná na zber viacvrstvových kombinovaných obalov a „Všetko čo sa blyští“ na zber obalov obsahujúcich hliníkovú vrstvu resp. išlo o obaly z tenkostenného hliníka. Jedným z cieľov súťaže bolo znížiť množstvo odpadov ukladaných na skládku komunálnych odpadov vo Veternej Porube prípadne odhodených do voľnej prírody.
10.12.2009 | Liptovský Mikuláš

MŽP SR vydalo usmernenie v nesúlade so zákonom o odpadoch
Obvodné úrady životného prostredia, ktoré postupovali striktne podľa „Usmernenia ako postupovať pri nájdení nepovolene uloženého odpadu (tzv. opustený odpad)“, konali v rozpore so zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Vyplýva to z riešenia sťažnosti Krajským úradom životného prostredia v Žiline, ktoré iniciovalo OZ Tatry voči obvodným úradom životného prostredia v Liptovskom Mikuláši a v Ružomberku.
27.11.2009 | Liptovský Mikuláš

Občiansky monitoring životného prostredia zahájený
Tridsať vedúcich skupín reprezentujúcich pätnásť monitorovacích tímov sa 24. novembra zúčastnilo seminára Občiansky monitoring životného prostredia v rámci projektu Voda – učme sa jej rozumieť.
26.11.2009 | Liptovský Mikuláš

Občania môžu podporiť Detskú ekopolíciu v Liptovskom Mikuláši
Medzi päťdesiatimi projektami, ktoré sa uchádzajú o finančnú podporu od darcov prostredníctvom darcovského portálu Dobrá krajina je aj projekt Detská EKOpolícia – Liptovský Mikuláš občianskeho združenia Tatry.
20.11.2009 | Liptovský Mikuláš

Pripravili odpadovú matematiku pre školy
Občianske združenie Tatry pripravilo pre základné a stredné školy zbierku úloh z matematiky na tému odpady a ich recyklácia. Zbierka obsahuje cca 250 príkladov rôznej náročnosti a umožňuje precvičovať rôzne matematické úkony.
3.11.2009 | Liptovský Mikuláš | 2 reakcie

Súťaž Plecháčik motivuje k zberu kovových obalov
Občianske združenie Tatry v spolupráci s Verejnoprospešnými službami (VPS) – Liptovský Mikuláš vyhlásili pre výchovno – vzdelávacie zariadenia v zberovej oblasti VPS súťaž v zbere kovových obalov z výrobkov.
5.10.2009 | Liptovský Mikuláš

Na Deň chôdze zbierali elektroodpad
Medzi 19 organizáciami, ktoré sa podieľali na realizácii 13. ročníka Dňa chôdze pod názvom „Hore Váhom – dolu Váhom“ bolo aj Občianske združenie Tatry. Hlavným zámerom dobrovoľníkov z OZ Tatry bola propagácia triedeného zberu odpadov, s dôrazom na separáciu elektroodpadu, medzi účastníkmi podujatia.
2.10.2009 | Liptovský Mikuláš

Združenie Tatry rozbieha školský projekt o vode
Základným cieľom projektu „Voda – učme sa jej rozumieť“ je zapojenie mladých ľudí do monitoringu životného prostredia v ich bezprostrednom okolí, s dôrazom na ochranu vodných tokov a vodných zdrojov v krajine. Do projektu bude zaradených 15 prihlásených monitorovacích skupín zo základných a stredných škôl, resp. iných neformálnych skupín.
10.9.2009 | Liptovský Mikuláš


  1 | 2 | 3 | 4 | .. | 7 | Next
OZ Tatry


Cieľom združenia je podporovať všetky občianske iniciatívy, ktoré smerujú k zachovaniu všetkých foriem života na Zemi, k dosiahnutiu trvalo udržateľného rozvoja, ktorý by bol v súlade s prírodou, k zmene postojov obyvateľov SR pri rozhodovaní o veciach verejných a výchova a vzdelávanie všetkych vrstiev obyvateľstva v SR. Združenie sa osobitne zasadzuje o ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva v podtatranskej oblasti.


http://www.fns.uniba.sk/zp/oztatry/index.htm


RSS kanál

REKLAMA
CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS