spájame ľudí, ktorí menia svet
OZ Tatry | ČLÁNKY Z TOHTO ZDROJA
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
OZ Tatry oznámilo ďalších 600 skládok
Občianske združenie TATRY oznámilo Slovenskej inšpekcii životného prostredia ďalších 600 nelegálnych skládok odpadov, ktoré ohlásili občania SR prostredníctvom aplikácie pre mobilné telefóny - TrashOut. Reagovalo tak na pokračujúcu nečinnosť orgánov štátnej správy vo veci občanmi oznámených skládok.
20.5.2013 | Liptovský Mikuláš | 3 reakcie

Úradom oznámia vyše 1100 nelegálnych skládok odpadov
Na obvodné úrady životného prostredia budú v najbližších dňoch doručené podania OZ TATRY na vyše 1 100 nelegálnych skládok odpadov, ktoré oznámili občania SR prostredníctvom aplikácie TrashOut. OZ TATRY tak reaguje na fakt, že ohlásené nelegálne skládky odpadov nie sú odstraňované, a to napriek ubezpečeniam predchádzajúceho ministra životného prostredia Józsefa Nagyho.
26.10.2012 | Bratislava

Občania sa môžu vyjadriť k úpravám Zelenej oázy pri vode
Občianske združenie Tatry z Liptovského Mikuláša získalo 5 500 eur na pokračovanie projektu Zelená oáza pri vode z grantového programu Pohoda za mestom. Už 23. apríla sa budú môcť obyvatelia sídliska Podbreziny aktívne zapojiť do plánovania ďalších úprav tohto verejného priestranstva.
10.4.2012 | Liptovský Mikuláš

Kvalita vodných tokov v Liptove sa mierne zlepšila
Občianske združenie Tatry zorganizovalo počas leta 2002 terénny výskum pod názvom „Expedícia Liptov“, v roku 2011 tento výskum zopakovalo s cieľom porovnať vývoj kvality vody vo vodných tokoch Liptova.
21.3.2012 | Liptovský Mikuláš

Vytrvalí a odvážni pokračujú ďalej
Podľa polročných správ, ktoré zaslali Občianskemu združeniu Tatry monitorovacie skupiny, ich členovia realizovali od júna do decembra 2011 aktivity v rozsahu 9 036 dobrovoľníckych hodín. Od začiatku projektu „Občiansky monitoring životného prostredia“ dosiahol dobrovoľnícky vklad objem 39 963 hodín.
19.1.2012 | Liptovský Mikuláš

Deň dobrovoľníctva v Zelenej oáze pri vode
Presne pred rokom, počas druhého ročníka Dňa dobrovoľníctva, práve dobrovoľníci vdýchli život „Zelenej oáze pri vode“ na sídlisku Podbreziny v Liptovskom Mikuláši. Dnes sa tu opäť stretli, aby jednak videli aktuálny stav oázy a jednak pomohli s terénnymi prácami v tomto, pre OZ Tatry, veľmi dôležitom verejnom priestore.
26.9.2011 | Liptovský Mikuláš

Nie slová, ale činy sú dôležité!
OZ TATRY listom z dňa 12.9.2011 vypovedalo „Memorandum o vzájomnom spoločnom postupe, porozumení, neobchádzaní a zabezpečení vzájomnej spolupráce a vymedzení vzájomných práv a povinností“ (ďalej „Memorandum“), ktoré bolo uzatvorené dňa 8. októbra 2007 medzi mestom Liptovský Mikuláš a OZ Tatry.
21.9.2011 | Liptovský Mikuláš

Víťazom Tetrapakovej ligy sa stala ZŠ J. Kráľa
„Tetrapaková liga“ bola zameraná na zber viacvrstvových kombinovaných obalov a „Všetko čo sa blyští“ na zber obalov obsahujúcich hliníkovú vrstvu resp. išlo o obaly z tenkostenného hliníka. Jedným z cieľov súťaže bolo znížiť množstvo odpadov ukladaných na skládku komunálnych odpadov vo Veternej Porube prípadne odhodených do voľnej prírody.
10.12.2009 | Liptovský Mikuláš

MŽP SR vydalo usmernenie v nesúlade so zákonom o odpadoch
Obvodné úrady životného prostredia, ktoré postupovali striktne podľa „Usmernenia ako postupovať pri nájdení nepovolene uloženého odpadu (tzv. opustený odpad)“, konali v rozpore so zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Vyplýva to z riešenia sťažnosti Krajským úradom životného prostredia v Žiline, ktoré iniciovalo OZ Tatry voči obvodným úradom životného prostredia v Liptovskom Mikuláši a v Ružomberku.
27.11.2009 | Liptovský Mikuláš

Občiansky monitoring životného prostredia zahájený
Tridsať vedúcich skupín reprezentujúcich pätnásť monitorovacích tímov sa 24. novembra zúčastnilo seminára Občiansky monitoring životného prostredia v rámci projektu Voda – učme sa jej rozumieť.
26.11.2009 | Liptovský Mikuláš


  1 | 2 | 3 | 4 | .. | 7 | Next
OZ Tatry


Cieľom združenia je podporovať všetky občianske iniciatívy, ktoré smerujú k zachovaniu všetkých foriem života na Zemi, k dosiahnutiu trvalo udržateľného rozvoja, ktorý by bol v súlade s prírodou, k zmene postojov obyvateľov SR pri rozhodovaní o veciach verejných a výchova a vzdelávanie všetkych vrstiev obyvateľstva v SR. Združenie sa osobitne zasadzuje o ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva v podtatranskej oblasti.


http://www.fns.uniba.sk/zp/oztatry/index.htm


RSS kanál

REKLAMA
CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS