spájame ľudí, ktorí menia svet
Iniciatíva Inakosť | ČLÁNKY Z TOHTO ZDROJA
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Situácia lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí na Slovensku
Dnes si pripomíname Medzinárodný deň boja proti homofóbii a transfóbii. Tento deň už tradične využívajú vrcholoví politici a političky vyspelých krajín na vyjadrenie svojich sympatií k LGBT ľuďom, odsúdenie všetkých foriem homofóbie a transfóbie a neraz aj na ohlásenie nových iniciatív pri presadzovaní ich ľudských práv. Pri tejto príležitosti zverejňuje aj Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) výsledky z najväčšieho doteraz uskutočneného prieskumu EÚ týkajúceho sa trestných činov z nenávisti a diskriminácie v súvislosti s LGBT komunitou.
17.5.2013 | Bratislava | 13 reakcií

Filmový festival inakosti a divadlo NoMantinels v Žiline
Priblížiť verejnosti osudy a vzťahy ľudí s inou sexuálnou a citovou orientáciou sa pokúsia organizátori Filmového festivalu inakosti. Ten zavíta v piatok do kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie. Súčasťou programu, ktorý potrvá do nedele, bude aj predstavenie divadla NoMantinels a výstava Byť hrdým rodičom.
15.3.2013 | Žilina

Filmový festival inakosti o starnúcich gejoch a lesbách
Ako prežívajú starobu gejovia, lesby, bisexuáli, transľudia a intersexuálni ľudia, sa dozvedia diváci Filmového festivalu inakosti vďaka sekcii Queer Age. FFi štartuje vo štvrtok 25. októbra a počas štyroch dní prinesie do Kina Lumière desiatky filmov z celého sveta i zo Slovenska.
22.10.2012 | Bratislava | 2 reakcie

Blíži sa šiesty ročník Filmového festivalu inakosti
Už šiesty ročník Filmového festivalu inakosti (FFi) bude od 25. do 28. októbra v dvoch sálach bratislavského Kina Lumière. Festival tradične prinesie filmy, ktoré sa zaoberajú témou LGBTI menšiny. Okrem filmových noviniek uvidia diváci aj diela zo zlatého fondu queer kinematografie. Popri množstve zahraničných snímok dostane priestor aj tvorba slovenských filmárov.
9.10.2012 | Bratislava

Podporovateľov registrovaných partnerstiev pribúda, odporcov ubúda
Občianske združenie Iniciatíva Inakosť realizovalo s podporou Rosa Luxemburg Foundation v júli 2012 prostredníctvom Agentúry FOCUS prieskum verejnej mienky na reprezentatívnej vzorke obyvateľstva SR - 1026 osôb.
14.8.2012 | Bratislava | 2 reakcie

Inakosť ponúka vláde spoluprácu pri integrácii GBT osôb
Iniciatíva Inakosť verí, že popri riešení ekonomickej situácie nebudete vláda zabúdať na ľudskú dôstojnosť a ľudské práva, ktoré by nemali byť predmetom politických obchodov.
12.4.2012 | Bratislava

Filmový festival inakosti v marci v piatich mestách
Filmový festival inakosti ponúkne v marci filmy o teplej menšine divákom v piatich slovenských mestách. Prehliadka štartuje 1. marca v Žiline, pokračuje 16. marca v Bytči. V Bratislave bude od 21. marca a 23. marca sa presunie do Trenčína. Finišovať bude od 28. marca v Banskej Bystrici.
1.3.2012 | Bratislava

Psychologická podpora aj pre dúhových ľudí
Vo februári 2012 občianske združenie Iniciatíva Inakosť úspešne zavŕšilo projekt Psychologickej podpory pre lesby, gejov, bisexuálnych a transrodových (LGBT) ľudí. Zrealizovali sa unikátne aktivity a boli vypracované užitočné materiály dostupné odbornej i laickej verejnosti.
27.2.2012 | Bratislava

Podnikateľ diskriminoval zákazníka z dôvodu sexuálnej orientácie
Iniciatíva Inakosť podala podnet na Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove, v ktorom upozornila na nedodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania vo vzťahu predávajúceho ku spotrebiteľovi.
31.1.2012 | Prešov | 7 reakcií

Verejná mienka je k právam gejov a lesieb naklonená
Septembrový výskum verejnej mienky potvrdil, že verejná mienka je už v značnom rozsahu posunutá v prospech prijatia zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia. Zástancov zákona bolo v septembri 2009 viac ako jeho odporcov.
7.10.2009 | Bratislava | 1 reakcia


  1 | 2 | 3 | 4 | Next
Iniciatíva Inakosť


RSS kanál

REKLAMA
CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS