spájame ľudí, ktorí menia svet
Iniciatíva Inakosť | ČLÁNKY Z TOHTO ZDROJA
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Situácia lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí na Slovensku
Dnes si pripomíname Medzinárodný deň boja proti homofóbii a transfóbii. Tento deň už tradične využívajú vrcholoví politici a političky vyspelých krajín na vyjadrenie svojich sympatií k LGBT ľuďom, odsúdenie všetkých foriem homofóbie a transfóbie a neraz aj na ohlásenie nových iniciatív pri presadzovaní ich ľudských práv. Pri tejto príležitosti zverejňuje aj Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) výsledky z najväčšieho doteraz uskutočneného prieskumu EÚ týkajúceho sa trestných činov z nenávisti a diskriminácie v súvislosti s LGBT komunitou.
17.5.2013 | Bratislava | 13 reakcií

Filmový festival inakosti a divadlo NoMantinels v Žiline
Priblížiť verejnosti osudy a vzťahy ľudí s inou sexuálnou a citovou orientáciou sa pokúsia organizátori Filmového festivalu inakosti. Ten zavíta v piatok do kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie. Súčasťou programu, ktorý potrvá do nedele, bude aj predstavenie divadla NoMantinels a výstava Byť hrdým rodičom.
15.3.2013 | Žilina

Filmový festival inakosti o starnúcich gejoch a lesbách
Ako prežívajú starobu gejovia, lesby, bisexuáli, transľudia a intersexuálni ľudia, sa dozvedia diváci Filmového festivalu inakosti vďaka sekcii Queer Age. FFi štartuje vo štvrtok 25. októbra a počas štyroch dní prinesie do Kina Lumière desiatky filmov z celého sveta i zo Slovenska.
22.10.2012 | Bratislava | 2 reakcie

Blíži sa šiesty ročník Filmového festivalu inakosti
Už šiesty ročník Filmového festivalu inakosti (FFi) bude od 25. do 28. októbra v dvoch sálach bratislavského Kina Lumière. Festival tradične prinesie filmy, ktoré sa zaoberajú témou LGBTI menšiny. Okrem filmových noviniek uvidia diváci aj diela zo zlatého fondu queer kinematografie. Popri množstve zahraničných snímok dostane priestor aj tvorba slovenských filmárov.
9.10.2012 | Bratislava

Verejná mienka je k právam gejov a lesieb naklonená
Septembrový výskum verejnej mienky potvrdil, že verejná mienka je už v značnom rozsahu posunutá v prospech prijatia zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia. Zástancov zákona bolo v septembri 2009 viac ako jeho odporcov.
7.10.2009 | Bratislava | 1 reakcia

Inakosť protestuje proti homofóbii v Litve
Litovský parlament (Seimas) 14. júla prijal zákon trestajúci toho, kto bude na verejnosti pred deťmi hovoriť o gejoch a lesbách. O homosexualite a bisexualite nebude môcť hovoriť učiteľ v školách, rovnako ani médiá, ktoré môžu sledovať a čítať mladiství. Takáto cenzúra dáva priestor na vznik homofóbie, teda neopodstatneného strachu a nenávisti k homosexuálom.
27.7.2009 | Litva

Britské veľvyslanectvo vyvesilo dúhovú vlajku
Gay Pride oslávili aj na Slovensku
40. výročie tohto míľnika v boji za slobody lesieb, gejov, bi a trans ľudí (LGBT) na Slovensku oslávili v piatok podujatím „Bratislava spomína na Stonewall“. Premietnutie filmu Pred Stonewallom a následnú verejnú diskusiu o ľudských právach zorganizovala Iniciatíva Inakosť v spolupráci s Britskou ambasádou.
6.7.2009 | Bratislava

Britské veľvyslanectvo vyvesí dúhovú vlajku
Britské veľvyslanectvo vyvesí dnes medzi 9,00 - 14,00 hod. zo svojej budovy dúhovú vlajku pri príležitosti štyridsiateho výročia nepokojov, ktoré začali v klube Stonewall v New Yorku.
3.7.2009 | Bratislava

Bratislava spomína na Stonewall
Iniciatíva Inakosť v spolupráci s Britskou ambasádou pozýva širokú verejnosť na podujatie „Bratislava spomína na Stonewall“, na oslavu 40. výročia míľnika v boji za slobody a práva lesieb, gejov, bi a trans ľudí. Podujatie sa koná pod záštitou britského veľvyslanca na Slovensku, Michaela Robertsa, partnerskou organizáciou podujatia je Amnesty International Slovensko.
29.6.2009 | Bratislava

Inakosť vyzýva voliť do Európskeho parlamentu
Iniciatíva Inakosť vyzýva gejov a lesby, aby sa zúčastnili volieb do Európskeho parlamentu, ktorý zohráva dôležitú úlohu pri formulovaní európskych hodnotových princípov založených na dodržiavaní ľudských práv, práv všetkých menšín a nediskriminácii.
27.5.2009 | Bratislava | 3 reakcie


  1 | 2 | 3 | 4 | Next
Iniciatíva Inakosť


RSS kanál

REKLAMA
CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS