spájame ľudí, ktorí menia svet
Iniciatíva Inakosť | ČLÁNKY Z TOHTO ZDROJA
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Situácia lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí na Slovensku
Dnes si pripomíname Medzinárodný deň boja proti homofóbii a transfóbii. Tento deň už tradične využívajú vrcholoví politici a političky vyspelých krajín na vyjadrenie svojich sympatií k LGBT ľuďom, odsúdenie všetkých foriem homofóbie a transfóbie a neraz aj na ohlásenie nových iniciatív pri presadzovaní ich ľudských práv. Pri tejto príležitosti zverejňuje aj Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) výsledky z najväčšieho doteraz uskutočneného prieskumu EÚ týkajúceho sa trestných činov z nenávisti a diskriminácie v súvislosti s LGBT komunitou.
17.5.2013 | Bratislava | 13 reakcií

Filmový festival inakosti a divadlo NoMantinels v Žiline
Priblížiť verejnosti osudy a vzťahy ľudí s inou sexuálnou a citovou orientáciou sa pokúsia organizátori Filmového festivalu inakosti. Ten zavíta v piatok do kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie. Súčasťou programu, ktorý potrvá do nedele, bude aj predstavenie divadla NoMantinels a výstava Byť hrdým rodičom.
15.3.2013 | Žilina

Verejná mienka je k právam gejov a lesieb naklonená
Septembrový výskum verejnej mienky potvrdil, že verejná mienka je už v značnom rozsahu posunutá v prospech prijatia zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia. Zástancov zákona bolo v septembri 2009 viac ako jeho odporcov.
7.10.2009 | Bratislava | 4 reakcie

Inakosť protestuje proti homofóbii v Litve
Litovský parlament (Seimas) 14. júla prijal zákon trestajúci toho, kto bude na verejnosti pred deťmi hovoriť o gejoch a lesbách. O homosexualite a bisexualite nebude môcť hovoriť učiteľ v školách, rovnako ani médiá, ktoré môžu sledovať a čítať mladiství. Takáto cenzúra dáva priestor na vznik homofóbie, teda neopodstatneného strachu a nenávisti k homosexuálom.
27.7.2009 | Litva

Britské veľvyslanectvo vyvesilo dúhovú vlajku
Gay Pride oslávili aj na Slovensku
40. výročie tohto míľnika v boji za slobody lesieb, gejov, bi a trans ľudí (LGBT) na Slovensku oslávili v piatok podujatím „Bratislava spomína na Stonewall“. Premietnutie filmu Pred Stonewallom a následnú verejnú diskusiu o ľudských právach zorganizovala Iniciatíva Inakosť v spolupráci s Britskou ambasádou.
6.7.2009 | Bratislava

Britské veľvyslanectvo vyvesí dúhovú vlajku
Britské veľvyslanectvo vyvesí dnes medzi 9,00 - 14,00 hod. zo svojej budovy dúhovú vlajku pri príležitosti štyridsiateho výročia nepokojov, ktoré začali v klube Stonewall v New Yorku.
3.7.2009 | Bratislava

Bratislava spomína na Stonewall
Iniciatíva Inakosť v spolupráci s Britskou ambasádou pozýva širokú verejnosť na podujatie „Bratislava spomína na Stonewall“, na oslavu 40. výročia míľnika v boji za slobody a práva lesieb, gejov, bi a trans ľudí. Podujatie sa koná pod záštitou britského veľvyslanca na Slovensku, Michaela Robertsa, partnerskou organizáciou podujatia je Amnesty International Slovensko.
29.6.2009 | Bratislava

Inakosť vyzýva voliť do Európskeho parlamentu
Iniciatíva Inakosť vyzýva gejov a lesby, aby sa zúčastnili volieb do Európskeho parlamentu, ktorý zohráva dôležitú úlohu pri formulovaní európskych hodnotových princípov založených na dodržiavaní ľudských práv, práv všetkých menšín a nediskriminácii.
27.5.2009 | Bratislava | 3 reakcie

Na otvorený list Inakosti reagovali štyria kandidáti
Iniciatíva Inakosť, občianske združenie, ktorého cieľom je ochrana ľudských práv a základných slobôd občanov s homosexuálnou orientáciou, vyzvala prostredníctvom otvoreného listu kandidátov na post prezidenta Slovenskej republiky, aby vyjadrili svoj postoj k dodržiavaniu práv sexuálnych menšín.
13.3.2009 | Bratislava | 1 reakcia

Inakosť žiada ospravedlnenie od biskupa Baláža
Iniciatíva Inakosť vyzýva biskupa Baláža, aby sa ospravedlnil ľuďom s homosexuálnou orientáciou za svoj výrok v ktorom, podľa zverejnenej informácie uviedol, že homosexuáli sú zvrátení ľudia.
25.2.2009 | Bratislava | 6 reakcií


  1 | 2 | 3 | 4 | Next
Iniciatíva Inakosť


RSS kanál

REKLAMA
CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS