spájame ľudí, ktorí menia svet
Téma: Cirkevná vs. svetská moc
Juraj Kušnierik
Potreboval by som tak 2-3 týždne sústredeného štúdia
Dostal som úlohu zhrnúť diskusiu o cirkvi a štáte. Úlohu som prijal dobrovoľne, no až v priebehu diskusie, ktorú som ticho pozoroval, som zistil, aké to bude ťažké. Veď toto je téma na dizertačnú prácu!

Peter Zajac
Druhá veta
Neviem nájsť prvú vetu. Diskusiu o viere pokladám za nesmierne ťažkú, lebo každé tvrdé slovo je v nej urážkou.

Peter Pásztor
Väčšine sakrálnych stavieb chýba to základné - sakrálnosť
Kostol, Lovinobaňa, Doc. Ing. arch. Peter Pásztor (1)
Otázka výstavby sakrálnych objektov je v súčasnosti v architektonických kruhoch jednou z najdiskutovanejších tém. Žiaľ, trochu neskoro.

Jozef Piaček
Človek tvárou tvár k sporu inštitúcií
Piaček
V našom kultúrnom okruhu možno k problému moci a problému inštitúcií, k ich vzťahu a konfliktom pristúpiť tak, že sa necháme inšpirovať mytológiou. Mytológia nám ponúka predstavu o vzťahu medzi zákonom bohov a zákonom ľudí, o vzťahu medzi mocou, ktorú musia rešpektovať samotní bohovia a mocou, ktorú predstavuje štát.

Ľuboš Jančovič
Pomsta ešte nikdy nepriniesla pokoj
Číslo 0003
Výber z vyjadrení pápeža Jána Pavla II. k dôležitým udalostiam posledných dvoch rokov vo svete.

Pavel Hanes
Cirkevná verzus svetská moc (osobná reakcia)
Základný rozdiel nie je v v tom, kto má moc, ale aká je to moc. Ak cirkev vlastní politickú moc s právom donucovania, nie je to cirkevná moc, ale je to svetská moc v rukách cirkvi.

Daniel Pastirčák
Kresťanské hodnoty, právo, ekonomika a politika
Verím, že občianska sloboda bez ekonomickej slobody nie je možná. Rozhodne však odmietam mýtus, že voľný trh sa postará o všetko a z dravých kapitalistov napokon vyformuje rozumných altruistov.

Martin Jesný
Cirkev a štát - spoločné putovanie dejinami
Náboženstvá a hlavne ich inštitucionalizovaní predstavitelia - cirkvi - existujú v každom štáte a takmer všade majú neprehliadnuteľnú moc. Aj vyslovene ateistické štátoprávne režimy vždy uznávali cirkev minimálne ako mocného protivníka. Občas sa tak k nej aj správali.

Daniel Pastirčák
Moc bezmocnosti
Daniel Pastirčák
Kristov Nový zákon sa dá zhrnúť v jednej vete: “Milujte svojich nie-priateľov” - ak ťa niekto udrie po pravom líci, tak mu nastav aj ľavé. V okamihu, keď sa kresťanstvo vzdáva svojej “bezmocnosti” a oprie sa o brachiálnu moc, zrádza svoj vlastný záujem.

Daniel Raus
Cirkev, štát a ideál
Problém postkomunistických krajín strednej a východnej Európy tkvie hlavne v nedostatku zdravej diskusie a prebytku diskusie chorej.

Úvodník

Žijeme v spoločnosti, ktorá sa za svojej komunistickej éry úspešne naučila taktike rozdrvenia nepriateľa. V spoločnosti, v ktorej sa navzájom dennodenne rozdeľujeme na "dobrých" a na tých "zlých". Kde úlohou "dobrých" je rozdrviť "zlých". Téma, ktorú otvárame – vzťahy medzi cirkevnou a svetskou mocou je v posledných týždňoch poznačená týmto čierno-bielym videním vecí. Rozhodli sme sa vytvoriť „paralelnú diskusiu“ v ktorej nechceme nájsť vinníka, ukázať naň prstom a usvedčiť ho zo zlého... Našim cieľom je pochopiť. Vytvoriť dialóg, počúvať sa navzájom. Vidieť celé spektrum farieb reality. Pochopiť prečo ten druhý koná tak ako koná.

Tému cirkevná vs. svetská moc budete môcť spolu s nami spoznávať dva týždne v rubrike „Téma“. Súčasťou rubriky je diskusia, v ktorej sme pre Vás vytvorili priestor na spoločné hľadanie odpovedí. Diskusiu bude sledovať Juraj Kušnierik, ktorý sa však do nej nebude aktívne zapájať. Jeho úlohou je, po dvoch týždňoch, podeliť sa o svoje dojmy a myšlienky, ktoré zažíval počas čítania témy Cirkevná vs. svetská moc na CHANGENET.SK.

Ničím nerušené čítanie a diskusie praje

Tibor HujdičTému a diskusiu sleduje: Juraj Kušnierik
Som človek šesťdesiatych rokov. Vtedy som sa totiž narodil. Napriek tomu čo som študoval (elektrotechnika), sa venujem knihám. V Artfore ich spolu s kolegami predávam, v týždenníku Domino fórum a denníku Pravda o nich píšem a so všetkými sa rád o nich rozprávam. Niekoľko rokov som pracoval v Združení SEN, kde som sa znovu spolu s kolegami) venoval otázkam kresťanstva a súčasnej kultúry. To ma totiž veľmi zaujíma, pretože som kresťan a aktívny člen Cirkvi bratskej. Mám skvelú manželku a výbornú dcéru. A neposlušného psa. Mám rád červené víno, hokej, džez a punk rock.

 d i s k u s i a   (17)

14 Mar 2005 00:21: Štát vs. cirkev

13 Oct 2003 12:07: príspevok do diskusie štát vs.cirkev

09 Oct 2003 16:56: Peter Zajac: Druhá veta

07 Oct 2003 09:02: Reakcia na p. Frauchiger

28 Sep 2003 22:22: cirkev vs stat

27 Sep 2003 09:23: Navsteva papeza a media

21 Sep 2003 00:17: architektura sakralnych stavieb

17 Sep 2003 08:09: ... k téme architerkúra sakrátlnych stavieb

13 Sep 2003 01:55: V televiznej debate

12 Sep 2003 16:08: krestan v hypermarkete

12 Sep 2003 11:49: RE: Priliš široko postavená otázka

11 Sep 2003 20:45: Príliš široko položená otázka

11 Sep 2003 18:16: Kde sa dvaja bijú, tretí (bežný človek) víťazí?

11 Sep 2003 17:57: Tešme sa z napätia medzi mocou svetskou a cirkevnou

11 Sep 2003 10:59: Kresťanské strany ma odpudzujú

10 Sep 2003 10:57: Aká diskusia v médiách?

10 Sep 2003 06:24: Považujete spôsob akým sa v médiách vedie diskusia o cirkvi a návšteve pápeža za prínosný?

 CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS