spájame ľudí, ktorí menia svet
Spoločnosť | AKTUÁLNE
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Žiadajú vládu, aby nezasahovala do zákona o petičnom práve bez verejnej diskusie
28.10.2013 | |

Úrad vlády Slovenskej republiky bez diskusie s verejnosťou predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o petičnom práve. Upravuje tak zákon o jednom zo základných politických práv občanov - petičnom práve.

Novela okrem iných úprav predlžuje základnú lehotu na vybavenie  petície z 30 na 60 pracovných dní. Ide už o druhé predĺženie tejto  lehoty od začiatku roku 2010, kedy platila základná lehota 30  kalendárnych dní. Keďže zákon umožňuje predĺžiť lehotu na vybavenie petície o 30 pracovných dní, petície by mohli byť vybavované  až 90 pracovných dní, čiže 18 týždňov. V Českej republike je pritom  lehota 30 kalendárnych dní. V dôvodovej správe Úrad vlády argumentuje aj nepravdivým tvrdením, že lehotu 30 pracovných dní je potrebné predĺžiť kvôli tomu, že plynie aj počas dní pracovného pokoja.

V hromadnej pripomienke verejnosti ku zákonu o petičnom práve signatári žiadajú:
  • nepredlžovať lehotu na vybavenie petícií občanov,
  • umožniť podpisovanie elektronických petícií bez zaručeného  elektronického podpisu,
  • zaviesť povinnosť dotknutých orgánov uskutočniť rozporové konanie so zástupcami signatárov petície, ak dotknutý orgán obsahu petície nevyhovel a pod takúto petíciu sa podpísalo aspoň 500 osôb alebo aspoň 5 % obyvateľov obce,
  • uskutočniť odbornú verejnú diskusiu k predloženému návrhu novely zákona o petičnom práve a zohľadniť jej výsledky v návrhu,
  • uskutočniť verejnú diskusiu a novelizáciu ku zákonu o sťažnostiach, s ktorého príliš dlhými lehotami na vybavenie chce Úrad vlády zosúladiť lehoty v zákone o petičnom práve.
Zapracovanie týchto pripomienok do pripravovanej novely zlepší podmienky pre uplatňovanie petičného práva, zjednoduší jeho výkon a vytvorí priestor pre širšiu participáciu občanov na správe vecí verejných.

Hromadnú pripomienku doteraz podporilo už okolo 800 ľudí. Pripomienkové konanie končí dnes, v pondelok 28.10.2013 o polnoci. Podporiť pripomienku možno prostredníctvom portálu changenet.sk.

Iniciátori hromadnej pripomienky odovzdajú dnes o 13:30  hromadnú pripomienku aj so zoznamom doterajších signatárov do podateľne Úradu vlády SR.
POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Žiadajú vládu, aby nezasahovala do zákona o petičnom práve bez verejnej diskusie
13.5.2015 05:30 | István Samu

Ziadám vládu aby nezasahovala do zákona peticnom práve bez verejnej diskusie!

» Vaše reakcie (1)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme
Súvisiace témy
Ľudské práva, Občianska spoločnosť, Demokracia, Právo, Štátna správa

Regióny
Bratislava


[45832]REKLAMA

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt