spájame ľudí, ktorí menia svet
Spoločnosť | AKTUÁLNE
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Stanovisko k výrubovému konaniu na Kollárovom námestí
16.5.2013 | | Bratislava Otvorene

Občianski aktivisti a aktivistky združení v iniciatíve Bratislava otvorene (BAO) prezentujú stanovisko k utorkovému ústnemu pojednávaniu vo veci pokračujúceho výrubového konania na Kollárovom námestí (14. 5. 2013), na ktorom sa zúčastnili jej členky p. Šimončičová a p. Trubíniová ako riadni účastníci konania.

Iniciatíva BAO opätovne a dôrazne žiada, aby bolo prerušené konanie z dôvodu predbežnej otázky, t. j. kým Krajský súd nerozhodne o žalobe Krajskej prokuratúry v Bratislave voči mestu 2). Rozumné a správne je počkať až do vynesenia rozsudku, inak sa môže stať, že ak aj súd dá za pravdu prokuratúre, nezávislým odborníkom a občanom, môžu byť medzitým stromy vyrúbané.

Podľa dendrologického posudku predloženého žiadateľom vyplýva, že len 2 stromy sú veľmi poškodené, cca 8 ks je stredne poškodených. Ostatné stromy (drvivá väčšina) sú zdravé a bez poškodenia.

V prípade, že by bol predsa vydaný súhlas na výrub a garáže by sa postavili, náhradná výsadba za povolený výrub sa nemá ako zmestiť do parku (hoci projekt sa volá Podzemná garáž a revitalizácia parku). Projekt náhradnej výsadby žiadateľ zatiaľ nepredložil. Podľa nášho názoru by primeranou náhradou za prípadný povolený výrub bolo napr. cca 200 veľkých listnatých stromov s obvodom kmeňa 26 - 30 cm (ktoré nad garážami s vysokou pravdepodobnosťou neprežijú z dôvodu nedostatku zeminy). Malé stromčeky nad garážami nie sú primeranou náhradnou výsadbou za tie, ktoré teraz v parku rastú. Taktiež u žiadateľa o výrub nie je istota, že vysadí takú náhradu, ako mu bude uložená (viď napr. stromy nad garážami na Streleckej, pri Hrade - tam mali sadiť stromy s obvodom 30 cm, ale vysadili s obvodom 16 cm, stromy nemajú dostatok zeminy pre optimálny rast, toto sa môže zopakovať aj na Kollárovom námestí, lebo je to ten istý staviteľ).

Stále nie sú jasné počty stromov: na verejnej prezentácii projektu a v procese EIA investor hovoril o presadení 53 ks stromov, do konania predložil posudok na 87 stromov, neskôr ho upravil a žiada o výrub 66 stromov (zvyšok do 87 sú stromy rastúce tesne vedľa hrany garáže, čiže je veľká pravdepodobnosť, že nakoniec pôjde predsa o plný počet - 87 stromov). Viaceré stromy, ktoré sa akože zachovávajú, sú veľmi blízko pri plánovanej stavebnej jame, a zdá sa, že stavbu nemusia prežiť v zdraví, lebo úplne „náhodne“ v procese výstavby samé spadnú do jamy. BAO bude žiadať presný zákres stavby v mierke a presné zameranie a vytýčenie, aby sa dalo identifikovať možné poškodenie koreňových systémov.

Nádherný platan, na ktorý Mesto ako vlastník nedalo súhlas na jeho výrub, sa síce zachová, stavebník výjazd z garáží, ktorý mal byť pôvodne na mieste platana, posunul smerom hore. Napriek tomu si myslíme,

že korene stromu by pri stavebných prácach mohli byť poškodené a tým aj celý strom. Zaujímavý je aj fakt, že na verejnej prezentácii o výrube tohto platanu nebola ani zmienka, následne ale žiadateľ požiadal o jeho výrub, keď ho nedostal, tak deklaruje prerobenie projektu. Aký je teda skutočný investičný zámer podzemnej garáže?

Záver: Stále trváme na tom, že podzemná garáž na Kollárovom námestí je v rozpore s platným územným plánom mesta. Žiadame mestskú časť Bratislava – Staré Mesto, aby počkala na rozhodnutie súdu v tejto veci a v prípade potvrdenia nášho názoru súdom žiadosť o výrub drevín z dôvodu stavby podzemných garáží na Kollárovom námestí zamietla.

» Vaše reakcie (0)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme
Kontakty:
Bratislava otvorene

Súvisiace témy
Samospráva, Štátna správa, Životné prostredie

Regióny
Bratislava


[26758]REKLAMA

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt