spájame ľudí, ktorí menia svet
Regióny | AKTUÁLNE
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Mladí ukázali nápady na zatraktívnenie regiónov Slovenska
11.4.2013 | | Junior Achievement Slovensko - Mládež pre budúcnosť

Vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko pripravila 11. ročník celoslovenskej súťaže študentov vzdelávacieho programu Podnikanie v cestovnom ruchu, v ktorej súťažia so svojimi prezentáciami regiónov.

Ide o jedinečný program, ktorý sa realizuje iba na Slovensku a mnohé iné krajiny majú záujem o jeho adaptáciu. Záštitu nad súťažou prevzal predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa.

Vo štvrtok 11. apríla 2013 sa v priestoroch OC Atrium Optima v Košiciach uskutočnila súťaž Vitajte v našom regióne, ktorá je vyvrcholením niekoľkomesačného úsilia študentov základných a stredných škôl. Až 34 študentských tímov zo Slovenska predstavili verejnosti prezentácie regiónov, navzájom si konkurovali a súťažili vo viacerých kategóriách. O víťazoch rozhodla odborná porota. Tá hodnotila najlepší regionálny produkt v cestovnom ruchu, najzaujímavejšiu prezentáciu regiónu a najlepší prezentačný tím. 

"Odbornú porotu tvorili 13 členovia, manažéri z oblasti riadenia ľudských zdrojov, marketingu, ale hlavne odborníci na cestovný ruch. Ich skutočne kritické hodnotenie a následné posúdenie všetkých kritérií nebolo ľahké, pretože všetky súťažné tímy sa snažili odprezentovať čo najlepšie," povedal programový riaditeľ JASR Adam Šepetka.

Jedným z ocenení je aj ocenenie Najlepší regionálny produkt cestovného ruchu, ktorého partnerom je Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR). „V prostredí silnej konkurencie na svetovom a domácom trhu cestovného ruchu uspejú iba tie produkty, ktoré svojou komplexnosťou a nápaditosťou oslovia tak domácich, ako aj zahraničných návštevníkov, a vďaka spolupráci jednotlivých regionálnych subjektov prispejú aj k rozvoju samotného regiónu,“ kategóriu zhodnotil zástupca SACR pre Košický kraj Marián Ivan.

Podujatie bolo slávnostne otvorené generálnou riaditeľkou JASR Monikou Korkošovou a zástupkyňou Košického samosprávneho kraja Alenou Didykovou. „Pre región Košického kraja je to významné podujatie, ktoré napomáha kvalitnejšie rozvíjať cestovný ruch. O to zvlášť, že ide o prípravu študentov na základných a stredných školách, ktorí po ukončení svojho štúdia môžu svoje vedomosti využiť v praxi. Veľmi si vážime našu dlhoročnú spoluprácu so spoločnosťou Junior Achievement Slovensko, ktorá pravidelne organizuje toto podujatie, a tak napomáha pri orientácií mladých ľudí v oblasti cestovného ruchu na Slovensku,“ k súťaži povedala Alena Didyková. Súťaž aj tento rok prebieha pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu. 

Na súťaži sprevádzajú študentov aj samotní učitelia. Jednou z nich je aj Edita Skripová zo Strednej odbornej školy v Snine. „Základom je vlastná poznávacia činnosť žiakov, pri ktorej sa, veríme, naučia viac o svojom regióne, o jeho možnostiach rozvoja. Zároveň tento predmet umožňuje študentom prejaviť sa, rozvíja ich tvorivosť, samostatnosť, zodpovednosť. Súťažou získajú priamu skúsenosť, zbierajú informácie, učia sa vnímať ostatných, komunikovať v tíme, pripravujú propagačný materiál, zostavujú vlastný produkt, prezentujú ho, porovnávajú s konkurenciou - to je to, čo bude raz pre nich prínosom. Je to určitý emocionálny zážitok, ktorý si zapamätajú dlhšie ako definície o cestovnom ruchu.“

Víťazi súťaže Vitajte v našom regióne

Najzaujímavejšia prezentácia regiónu 
1. miesto: GRAND TOUR, Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin
2. miesto: Liptov – Dream land, Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš
3. miesto: Amazing Trip, ZŠ J. A. Komenského, Komenského 7, Revúca

Najlepší prezentačný tím
1. miesto: Shalom Trenčín, SOŠ podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín
2. miesto: GRAND TOUR, Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin
3. miesto: Appony, Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany

Najlepší regionálny produkt cestovného ruchu
1. miesto: Liptov – Dream land, Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš
2. miesto: Magic, SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
3. miesto: Shalom Trenčín, SOŠ podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín

Prezentačné vystúpenie súťažného tímu na pódiu
1. miesto: Shalom Trenčín, SOŠ podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín

Najoriginálnejší maskot podujatia

1. miesto: TURMAR Group, Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin

Vzdelávací program Podnikanie v cestovnom ruchu je celoročný vzdelávací program zameraný na tzv. incomingový cestovný ruch určený pre vekovú skupinu 14 až 19-ročných žiakov. Program hravou formou učí žiakov umeniu komunikácie a vnímaniu okolia z pohľadu zahraničných návštevníkov, rozpoznávanie ich záujmov, potrieb a priorít pri návšteve Slovenska. Informácie získavajú na internete, z webových stránok a priamou komunikáciou so študentmi zapojenými do programu kdekoľvek na svete. Spoznávajú tak tradície a záujmy iných kultúr, ktoré prenášajú do ponúk pre návštevníkov. Výsledkom práce študentov je zhotovenie vlastného ponukového katalógu, podnikateľského plánu, propagačných materiálov o regióne, či výmenný pobyt pre partnerskú školu. Podnikanie v cestovnom ruchu sa realizuje na Slovensku od roku 2001.

» Vaše reakcie (0)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme
Súvisiace témy
Deti a mládež, Ekonomika, Regióny, Vzdelávanie

Regióny
Košice


[16318]REKLAMACHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS