spájame ľudí, ktorí menia svet
Neziskový sektor | AKTUÁLNE
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Z programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce získali takmer pol milióna eur
14.3.2013 | | Nadácia Ekopolis

Nadácia Ekopolis spolu s partnerskými nadáciami − SOCIA a Karpatskou nadáciou, zverejnila zoznam projektov, ktoré získali nenávratné finančné prostriedky v 2. výzve Blokového grantu pre podporu partnerstiev Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Zo 14 žiadostí o nenávratný finančný príspevok boli schválené 3 žiadosti v celkovej výške 481 335 EUR.

Blokový grant pre podporu partnerstiev je zameraný na podporu partnerských projektov slovenských a švajčiarskych inštitúcií prostredníctvom tzv. Spoločných projektov s cieľom prispieť ku znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov medzi slovenskými regiónmi a rozvinutejšími krajinami EÚ. O  grant sa uchádzalo 14 organizácií, ktoré celkovo organizácie  vyše 2,1 milióna eur. Schválené boli 3 projekty v celkovej sume 481 335 eur.

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica získalo na projekt Nevyšliapanou cestou 178 613 eur. Ich cieľom je preniesť úspešný model trvalo udržateľného spôsobu života v mestskom prostredí na základe know-how švajčiarskeho partnera Urban AgriCulture Netz Basel do dvoch vybraných slovenských miest, a to Zvolen a Bratislava. S využitím overeného modelu v meste Bazilej chcú posilniť slovenské eko-komunitné aktivity. 

Cieľom projektu Spolužitie s karpatskými prízrakmi je ochrana populácií druhu rysa ostrovida na území Slovenskej republiky a Švajčiarska prostredníctvom vedeckého monitoringu, aplikácie výskumu a zvyšovaním environmentálneho povedomia v kontexte praktickej ochrany a manažmentu reintrodukcie. Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou získala na realizáciu projektu 150 000 eur.

Ďalším podporeným projektom je projekt Banská Štiavnica - živá učebnica príbehového vzdelávania. Organizácia DAPHNE − Inštitút aplikovanej ekológie využije získanú podporu vo výške 173 892 eur na vytvorenie inovatívneho systému príbehového vzdelávania, v ktorom bude klasická učebná látka prezentovaná formou príbehu. Daphne v spolupráci s partnerom vytvorí 7 pilotných vzdelávacích programov, ktoré sa budú realizovať v Banskej Štiavnici. 

Výsledky hodnotenia Žiadostí o nenávratné finančné prostriedky sú zverejnené na webových stránkach www.bgsfm.sk.


Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce pozostáva z dvoch častí: 1. Blokový grant pre MVO a 2. Blokový grant pre podporu partnerstiev. Blokový grant pre MVO je strategicky zameraný na vytvorenie funkčnej grantovej schémy na podporu slovenských MVO, ktoré  realizujú aktivity v sociálnej a environmentálnej oblasti prostredníctvom tzv. Malých projektov. Blokový grant pre podporu partnerstiev je zameraný na podporu partnerských projektov slovenských a švajčiarskych inštitúcií prostredníctvom tzv. Spoločných projektov.

Na financovanie Malých projektov bolo celkom vyčlenených 2 652 925 eur a na financovanie Spoločných projektov 2 240 646 eur.  V 1. kole výziev Blokového grantu bolo podporených spolu 15 projektov v celkovej výške vyše 1,906 milióna eur. 

Sprostredkovateľom Blokového grantu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Karpatskou nadáciou a nadáciou SOCIA.
» Vaše reakcie (0)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme
Kontakty:
Karpatská nadácia

Súvisiace témy
Granty, fundraising a filantropia

Regióny
Banská Bystrica


[7264]REKLAMACHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS