spájame ľudí, ktorí menia svet
Aktuálne
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Občania vedia, aké Podhradie chcú mať
2.4.2003 | Katarína Šimončičová | Iniciatíva Obnovme Podhradie!

Mnohí Bratislavčania majú jasnú predstavu, ako by malo po opätovnom vybudovaní vyzerať bratislavské Podhradie - jedno z urbanisticky najcennejších území hlavného mesta. V každom prípade odmietajú existujúci koncept zastavania tohto územia modernistickými budovami.

Mnohí Bratislavčania majú jasnú predstavu, ako by malo po opätovnom vybudovaní vyzerať bratislavské Podhradie - jedno z urbanisticky najcennejších území hlavného mesta. V každom prípade odmietajú existujúci koncept zastavania tohto územia modernistickými budovami. Investor a vlastník najdôležitejšej časti pozemku medzi Novým mostom a Rybárskym cechom je spoločnosť Avant. Avant spolu s J&T vypísali v roku 2002 urbanisticko-architektonickú súťaž na riešenie Podhradia. Podľa víťazných návrhov sa má realizovať “moderná architektúra, a nie architektúra pseudohistorická”.

“Priebehu súťaže, do ktorej nemohli občania nijako zasiahnuť, zodpovedá aj jej výsledok, teda víťazné projekty. Návrh budov vo funkcionalistickom štýle, ktorý sa v poslednom čase rozmohol v centre mesta, ostro kontrastuje s jeho historickou podobou. Pritom sa do tohto prostredia vôbec nehodí, nezodpovedá geniu loci a historickému významu tejto mestskej lokality. Na takomto exponovanom mieste je pre občanov neprijateľný. Snažíme sa preto, aby dnešné vedenie mesta tento stav zvrátilo a odteraz už rešpektovalo mienku bratislavskej verejnosti. Obnova Podhradia je jednou z posledných možností, aby sme do Bratislavy vrátili aspoň časť tých hodnôt, ktoré boli v posledných desaťročiach barbarsky zničené,” povedal Dr. Mikuláš Huba, predseda Spoločnosti pre trvalo udržateľný život a zástupca Voľného združenia bratislavských občianskych a ochranárskych organizácií (VZBOOO). VZBOOO združuje občianske organizácie a iniciatívy, ktoré sa venujú pálčivým otázkam Bratislavy - zeleň, doprava, architektúra, urbanizmus a pod. Jeho členmi sú Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Greenpeace, iniciatíva Naše mesto, Mestský výbor SZOPK, OZ Za zdravú Patrónku, Spoločnosť pre trvalo udržateľný život, Za Matku Zem, Združenie občanov lokality Fialkové údolie, ZO SZOPK Sírius, ArTUR, BicyBa.

“Veľká podpora našej petície jasne ukázala, že Bratislavčanom nie je ľahostajná tvár ich mesta,” povedal Ing. Matej Vagač, koordinátor občianskej iniciatívy Obnovme Podhradie! “Chcú sa aktívne podieľať na jej formovaní. Podhradiu chcú jednoznačne vrátiť jeho historickú podobu, aby sa tu oni aj návštevníci mesta cítili naozaj príjemne a uvoľnene. Pocit harmónie s prostredím môže vyvolať len mestská výstavba zladená s okolím, ktoré sa v Podhradí po stáročia postupne vytváralo - či už s prírodou hradného kopca alebo tokom Dunaja. Aj keď sa genius loci nedá nakresliť alebo zmerať, je pre pocit pohody a celistvosti prvoradý. Chceme duch tohto miesta znovu oživiť, aby slúžilo ďalším generáciám na oddych a kultúrne vyžitie. Budeme preto vyvíjať systematické aktivity smerom k samospráve mesta a mestskej časti. Požiadame primátora a starostu Starého Mesta, aby na tento projekt iniciovali proces tzv. EIA, čiže zákonné posudzovanie vplyvov na životné prostredie pod gesciou ministerstva životného prostredia,” dokončil Matej Vagač.

Bratislavskí ochranári združení vo VZBOOO a občianska iniciatíva Obnovme Podhradie! chcú prelomiť negatívnu tradíciu výstavby významných budov alebo dokonca zástavby celých lokalít v meste bez toho, aby sa kompetentní čo i len spýtali na názor obyvateľov. Okrem petície občanov za obnovu bratislavského Podhradia iniciujú celý rad ďalších aktivít. Už v pondelok 7. apríla o 19. hod. sa uskutoční verejné vypočutie (híring) v bratislavskom divadle Astorka na Suchom mýte, na ktorom vyjadria občania svoj názor na Podhradie. Vypočuť si ich prídu okrem iného primátor mesta Andrej Ďurkovský, starosta Starého Mesta Peter Čiernik a príslušní pracovníci magistrátu.

Aj ďalšie osvetové aktivity Bratislavských ochranárov, združených vo VZBOOO a občianskej iniciatívy Obnovme Podhradie! sa zameriavajú na rozšírenie poznania Bratislavčanov o Podhradí. Či už je to web stránka www.bapodhradie.sk, rozhovory a články v tlačených a elektronických médiách, alebo vydanie plagátov s historickou podobou Podhradia v spolupráci s vydavateľstvom PT, kde na leteckej fotografii približne z roku 1930 možno vidieť Podhradie v celej šírke a v ucelenej historickej štruktúre. Organizujú tiež vernisáž k vydaniu monotematickej knihy T. Ortvaya Ulice a námestia Bratislavy - Podhradie, Terézváros, Teresienstadt, ktorá bude obsahovať okolo 125 fotografií, popisy a texty a výstavu umeleckých diel s tematikou Podhradia v Galérii Mesta Bratislavy (veduty z 18. a 19. storočia a umenie 20. storočia), ktorej vernisáž bude 2. júla 2003 v Pálfyho paláci.POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Občania vedia, aké Podhradie chcú mať
16.11.2007 21:44 | Jaroslav Stahl

Nie je šanca na zmenu, dosadia sa betónové kocky. Prečo? Lebo všetci zodpovední dostali svoje do mešca, a kto nesúhlasil, na toho pritlačia alebo odíde z politiky sám. Politika je špinavá vec, rozhodujú o nás bez nás. Voľby sú len formalita, niet z koho vyberať. Všetci sa snažia dobyť korytá a potom ryžovať z brebend. Ľutujem ale je to pravda pravdúca a nezmení sa to.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


» Vaše reakcie (1)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme
Kontakty:
Občianska iniciatíva Obnovme Podhradie!
MV SZOPK

Súvisiace témy
Manažment a organizovanie, Regióny, Rozvoj, Samospráva, Pamiatky

Regióny
Bratislava


[20749]REKLAMA

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt