spájame ľudí, ktorí menia svet
Neziskový sektor | AKTUÁLNE
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Výnos zbierky Dni nezábudiek 2012
26.2.2013 | | Liga za duševné zdravie

Liga za duševné zdravie SR organizuje každoročne celonárodnú zbierku, ktorá má cieľ zvýšiť informovanosť slovenskej verejnosti o duševnom zdraví. Výnos Zbierky Dni nezábudiek ostáva v regiónoch Slovenska v členských združeniach a časť z neho je využitá na programy pre ľudí s duševnými poruchami a na dobudovanie komplexnej siete služieb, ktorá je predpokladom úspešnej liečby.

Duševné poruchy patria medzi tri skupiny ochorení, ktoré spôsobujú najviac rokov prežitých v práceneschopnosti a v invalidite. Tak sa ľudia, ktorí sa vďaka predsudkom a tabu nedostanú včas k liečbe, nedobrovoľne stávajú celoživotnými psychiatrickými pacientmi. Liga za duševné zdravie vo všetkých svojich komunikačných kampaniach prezentuje názor, že je nevyhnutné dobudovať u nás ešte stále riedku sieť služieb, ktorá je pre predpokladom ich úspešnej liečby, ktorá im pomáha vrátiť sa späť k práci a k rodine.

V roku 2012 sme prostredníctvom dobrovoľníkov v uliciach počas Zbierky „Dni nezábudiek 2012“ rozdali širokej verejnosti 30 tisíc edukačných letákov. V termíne od 10. – 13. októbra prebehla celonárodná Zbierka 2012, v rámci ktorej dobrovoľníci po celom Slovensku ponúkali nezábudky – symbol duševného zdravia. Do zbierky sa zapojili členské združenia LDZ SR, členské združenia ODOS, materské centrá, stredné školy a rôzne iné občianske združenia. Zbierka sa každoročne koná tromi formami: kúpou nezábudky od dobrovoľníkov, zaslaním SMS na číslo 833 a priamym poukázaním finančného príspevku na čísla účtov Ligy zverejnených aj na webovej stránke.

Cieľmi každoročnej kampane a zbierky je podpora sociálnej integrácie a destigmatizácie ľudí s duševnými ochoreniami (najmä podpora vzniku nových denných stacionárov, chránených dielní, chránenej práce a chráneného bývania). Projekty v regiónoch sú financované výnosom so Zbierky, ktorý členské združenia využijú na svoje rôznorodé aktivity a Liga za duševné zdravie SR na prípravu ďalších informačných a edukačných kampaní a projektov.

Celoslovenská zbierka v roku 2012 bola úspešná, s Ligou spolupracovalo viac koordinátorov, zapojilo sa viac škôl a aj miest. Oceňujeme zanietenie a výbornú spoluprácu koordinátorov  s regionálnymi médiami. Jednou z motivácií pre dobrovoľníkov boli tričká LDZ, ktorých výrobu sa nám podarilo zrealizovať podpory projektu z Úradu vlády a mobilného operátora ORANGE. Celkom sa zapojilo 71 slovenských miest, 194 stredných škôl a 109 koordinátorov. V pouličnej forme zbierky sa vyzbieralo 70 205,45 Eur, formou SMS sa vyzbieralo 1 806,-  Eur a formou priamych vkladov na účet Ligy sa vyzbieralo 401,78  Eur. 
Spolu sme v roku 2012 vyzbierali 72 413,23 Eur.

V tohtoročnej celoslovenskej zbierke sme pripravili súťaž pre dobrovoľníkov. Mali sme pripravených päť veľmi zaujímavých cien a mohla ich získať najlepšia dvojica dobrovoľníkov.

Vyhodnotenie súťaže dobrovoľníkov:

1.  cena – vstupenky na zápas HC Slovan v KHL
Výhercovia: Gymnázium A. Einsteina, Bratislava
Dobrovoľníci: Vrabcová, Lukáčová

2.  cena – návšteva galérie moderného umenia s maliarom Martinom Knutom
Výhercovia: Gymnázium J.Hronca, Bratislava
Dobrovoľníci: Koska, Alaxinová

3.  cena – možnosť stať sa postavou v knihe populárnej spisovateľka Evity Urbaníkovej
Výhercovia: OZ SANARE – členovia
Dobrovoľníci: Lamperová, Kossárová

4.  cena – Účasť na módnej prehliadke s FASHION TV
Výhercovia: Gymnázium J. Hronca, Bratislava
Dobrovoľníci: Štepanovičová, Halásová

5.  cena – večera so slovenským kozmonautom Ivanom Bellom
Výhercovia: Filozofická fakulta UPJŠ, Košice
Dobrovoľníci: Kováčová, Pristásová

» Vaše reakcie (0)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme
Kontakty:
Liga za duševné zdravie Slovenskej republiky

Súvisiace témy
Granty, fundraising a filantropia

Regióny
Bratislava


[5011]REKLAMA

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt