spájame ľudí, ktorí menia svet
Neziskový sektor | AKTUÁLNE
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Nominácie na cenu Nadácie Orange otvorené
27.2.2013 | | Nadácia Orange

Nadácia Orange bude už po štvrtý raz oceňovať mimovládne organizácie na Slovensku. Nominovať, a uchádzať sa tak o prestížnu Cenu Nadácie Orange, môžu všetky mimovládne organizácie, ktorých práca má dlhodobý prínos k riešeniu aktuálnych potrieb spoločnosti.

Odborná hodnotiaca komisia vyberie z nominovaných dovedna deväť subjektov v troch kategóriách – vzdelávanie, komunitný rozvoj a sociálna inklúzia. Spolu medzi ocenených prerozdelí Nadácia Orange 51 000 eur. Ide o jediné ocenenie svojho druhu na Slovensku, ktoré sa zameriava na zviditeľňovanie a podporu tretieho sektora a napomáha takto jeho rozvoju.

Cena Nadácie Orange je už štvrtý rok synonymom verejného uznania a podpory, a zároveň príležitosťou pre mimovládne organizácie, ako získať od lídra medzi firemnými nadáciami aj mimoriadne finančné prostriedky na svoje projekty. „Našim zámerom je systematicky prispievať k rozvoju filantropie a charity na Slovensku. Cenu Nadácie Orange udeľujeme, lebo považujeme za správne zviditeľniť tých, ktorí svoj čas a energiu venujú na to, aby bol svet okolo nás lepší. A to je aj poslaním nadácie,“ vyjadrila svoj pohľad na toto jedinečné ocenenie Andrea Cocherová, správkyňa Nadácie Orange a dodala: „Spolu s ocenením udeľujeme aj finančnú odmenu, ktorej cieľom je pomôcť týmto organizáciám napredovať a rozšíriť im priestor na nové prínosné aktivity.“

Možnosť získať prestížnu Cenu Nadácie Orange čaká na laureátov v troch kategóriách, ktorými sú vzdelávanie, komunitný rozvoj a sociálna inklúzia. Pre víťazné mimovládne organizácie je pripravená finančná odmena vo výške 10 000 eur, za druhé a tretie miesto získajú podporu v hodnote 5 000 eur a 2 000 eur. Nadácia Orange tak prerozdelí až 51 000 eur.

Vo štvrtom ročníku Ceny Nadácie Orange sa o ocenenie môžu uchádzať mimovládne organizácie s ukončenými aj aktuálne prebiehajúcimi projektmi. Šancu majú všetky subjekty, ktoré dlhodobo realizujú verejnoprospešné aktivity. Podmienkou je, že sa minimálne tri roky venujú podpore v určených oblastiach, ktoré sú zhodné s programovými prioritami  aktivít Nadácie Orange.

Mimovládna organizácia sa môže nominovať sama prostredníctvom vyplneného nominačného formulára alebo ju na prestížne ocenenie nominuje s jej súhlasom iný subjekt. Bližšie informácie o Cene Nadácie Orange a popis nominačného procesu sú k dispozícii na www.nadaciaorange.sk. Uzávierka prijímania nominácií je 20. marca 2013. Laureáti ocenenia budú vyhlásení 25. apríla 2013 na slávnostnom galavečere v Bratislave.
POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Nominácie na cenu Nadácie Orange otvorené
22.3.2013 15:50 | emil milan levcik

som za zrušenie všetkých štátnych dotácií mimovládnym organizáciám, vrátane 2% z daní. Ak charita, tak áno, ale nie parazitovanie.

» Vaše reakcie (1)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme
Súvisiace témy
Neziskový sektor

Regióny
Bratislava


[5293]REKLAMACHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS