spájame ľudí, ktorí menia svet
Životné prostredie | AKTUÁLNE
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Na Dolnom Zemplíne prezimoval rekordný počet sov
26.2.2013 | | Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Ornitológovia z východného Slovenska hlásia rekordné počty zimujúcich myšiarok ušatých. Ich zvýšený výskyt súvisí s gradáciou populácie hrabošov, ktoré lovia. Tento stredne veľký druh sovy obýva kultúrnu krajinu. Zimu trávia myšiarky v skupinách, zväčša v intravilánoch obcí, na rozličných druhoch drevín. V priebehu dňa odpočívajú na stromoch a za súmraku sa rozlietavajú na polia loviť hlodavce.

Myšiarky najčastejšie využívajú na zhromažďovanie sa dreviny ako tuje, smreky a borovice, ktoré im poskytujú dokonalý úkryt. Na nerušených miestach sa môžu zhromažďovať aj na brezách, jabloniach či hustých kríkoch. 

"Po výraznej gradácii početnosti drobných zemných hlodavcov v poľnohospodárskej krajine v roku 2012, sme predpokladali, že podobne ako dravce, zareagujú na dostatočnú potravnú ponuku aj sovy.", informuje Matej Repel zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko a pokračuje: "Preto sme sa rozhodli zrealizovať systematické a celoplošné sčítanie zimujúcich myšiarok ušatých na vybranom území Východoslovenskej roviny. Záujmové územie bolo na severe ohraničené štátnou cestou Trhovište – Michalovce – Sobrance – Vyšné Nemecké, na východe štátnou hranicou s Ukrajinou, na juhu riekou Latorica a na západe riekou Ondava. V tomto území sa nachádza 87 obcí a miest. V termíne 8.-18. februára 2013 sme prehľadali všetkých 87 obcí s cieľom spočítať celú populáciu zimujúcich myšiarok ušatých vo zvolenom území. Celkovo sme zaznamenali až 1395 jedincov, ktoré zimujú v 66 obciach od jednotlivých výskytov až po maximálne zistených 97 jedincov na jednej lokalite. Oproti decembrovým počtom došlo na niektorých lokalitách, až k dvojnásobnému nárastu početnosti, čo pravdepodobne spôsobil nástup zimy a výdatné snehové zrážky v okolitých oblastiach.".

Pod zimoviskami myšiarok sa hromadia vývržky a trus, a je veľkým potešením, že sme sa počas monitoringu medzi občanmi stretávali s toleranciou voči nim. V prípade, že aj vo vašom okolí poznáte miesto zimovania myšiarok ušatých, stačí pre ich ochranu zabezpečiť nerušené zimovanie bez zbytočného plašenia, ktoré ich môže stáť v zimnom období množstvo síl a dokonca sa stáva, že zmätené sovy po vyplašení narážajú do okien alebo pletiva oplotení v záhradách, čím sa môžu vážne poraniť.

Celkom výnimočne sa podarí v spoločnosti myšiarok ušatých na zimoviskách pozorovať aj myšiarku močiarnu. Ide o vzácny druh sovy hniezdiaci na Slovensku len zriedkavo. Hniezdi, ale aj odpočíva počas zimovania na zemi. Výnimočne niektoré jedince zmenia svoje zvyky a zimujú aj na stromoch v spoločnosti myšiarok ušatých, čo sme pri našom monitoringu zaznamenali na Dolnom Zemplíne 2 krát. Pre ochranu tohto druhu je dôležitá ochrana mokradí a podmáčaných lúk, ktoré im poskytujú loviská, úkryt a vhodné podmienky na hniezdenie. 

Typickým územím, kde sa myšiarky močiarne vyskytujú počas migrácie, zimovania a zriedkavo aj hniezdia sú chránené vtáčie územia Senianske rybníky a Medzibodrožie. V týchto územiach realizuje SOS/BirdLife Slovensko už dlhodobo ochranárske aktivity zamerané na vtáctvo lúk a mokradí. Práve prebiehajúci Life+ projekt "Ochrana bučiaka veľkého a chochlačky bielookej v CHVÚ Medzibodrožie" si kladie za cieľ obnovu, revitalizáciu a starostlivosť o 140 ha mokradí v tomto jedinečnom území.
» Vaše reakcie (0)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme
Kontakty:
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Súvisiace témy
Ochrana prírody, Zvieratá

Regióny
Michalovce


[9154]REKLAMACHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS