spájame ľudí, ktorí menia svet
Spoločnosť | AKTUÁLNE
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Dohoda o novom rozpočte EÚ: zlá správa pre životné prostredie
12.2.2013 | | Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

V piatok 8. februára, prijali lídri krajín EÚ rozpočet na obdobie 2014-2020. Kým Vláda SR oslavuje bohatú nádielku z Bruselu pre Slovensko, SOS/BirdLife Slovensko neskrýva rozčarovanie nad výsledkom, ktorý znamená rozplynutie nádeje o ozelenení Spoločnej poľnohospodárskej politiky a prioritizácii trvalo-udržateľných investícií.

BirdLife International spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami presadzoval rozpočet, ktorý by priniesol viac úžitku z pohľadu ochrany životného prostredia, viac úžitkov pre širšiu spoločnosť, prispel by k tvorbe dlhodobých pracovných miest a v neposlednom rade skončil s investíciami do oblastí, ktoré prispievajú k zhoršeniu životného prostredia.

Výsledkom je pravý opak: rozpočet, ktorý dáva prednosť financovaniu národných záujmov, často presadzovaných silnými lobistickými skupinami pred prioritami únie. Necielené dotácie ako priame platby boli zachované na úkor cielených investícií do rozvoja vidieka. Časť rozpočtu, ktorý obsahuje program LIFE - jediný cielený program na ochranu životného prostredia, bola zoškrtaná, napriek tomu, že predstavovala absolútne minimum.

"Mrzí nás, že naša Vláda SR meria úspech dohody o rozpočte EÚ predovšetkým výškou národnej obálky. V čase obmedzených zdrojov a krízy, je nutné pozerať hlavne na kvalitu investícií a na ich prínos pre občanov z dlhodobého hľadiska.", informuje Tatiana Nemcová zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko a dodáva: „Preto zásadne nesúhlasíme, že naša vláda plánuje využiť možnosť, ktorú dohoda z Bruselu umožňuje a to presunúť zdroje z rozpočtu určených na rozvoj vidieka na priame platby. Bude to znamenať, že zdroje, ktoré mohli zásadnou mierou oživiť náš vidiek tvorbou pracovných miest, prispieť k transformácií a inovácii smerom k udržateľnosti v poľnohospodárstve a prispieť k ochrane ekosystémov, prispejú k ďalšej intenzifikácií poľnohospodárstva a škode na životnom prostredí (kvalita vody, pôdy, strata biodiverzity), ktorých nápravu budeme hradiť my všetci.
» Vaše reakcie (0)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme
Kontakty:
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Súvisiace témy
Ekonomika, Štátna správa, Európska únia, Životné prostredie, Ochrana prírody

Regióny
Bratislava


[11512]REKLAMACHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS