spájame ľudí, ktorí menia svet
Regióny | AKTUÁLNE
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Východoslovenské bezbariérové športoviská a knižnice získali takmer 90 tisíc eur
13.2.2013 | | Karpatská nadácia

Karpatská nadácia dnes oznámila výsledky dvoch grantových programov financovaných z Nadačného fondu Skupiny VSE spravovaného Karpatskou nadáciou. Fond podporil miestne organizácie a knižnice sumou 85 752,14 EUR.

Program Otvorená knižnica 2013 podporil sumou 30 000 EUR trinásť projektov zameraných na zatraktívnenie verejných a školských knižníc a ich prispôsobenie sa súčasným potrebám mladých čitateľov. Cieľom programu je napomáhať knižniciam na východnom Slovensku meniť sa na otvorené komunitné priestory s ponukou atraktívnych služieb pre svojich čitateľov.

O podporu v programe sa uchádzalo 33 projektov s celkovou žiadanou sumou viac ako 78 000 EUR.

V programe Voľnočasové zóny bez bariér 2013 bolo podporených jedenásť projektov v celkovej sume 55 752,14 EUR. Projekty sú zamerané na budovanie a rekonštrukciu športovo-oddychových zón a voľnočasových priestranstiev pre deti a mládež do 26 rokov so zdravotným postihnutím.

Do grantovej súťaže sa zapojilo 15 projektov s celkovou žiadanou sumou cca 80 000 EUR.

„Nadačný fond Skupiny VSE patrí už 5 rokov medzi tradičných podporovateľov dobrých projektov v rôznorodých oblastiach a len do voľnočasových zón a knižníc bolo investovaných viac ako 310 000 EUR“, bilancuje Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie. „Záujem o finančnú podporu na realizáciu komunitných projektov neutícha, práve naopak. Teší nás, že aktivisti na východnom Slovensku chcú stále niečo robiť pre to, aby sa v tomto regióne žilo lepšie.“

„VSE zohľadňuje pri svojich aktivitách potreby regiónu a využíva pritom všetky dostupné formy a nástroje. Jedným z nich je aj Nadačný fond Skupiny VSE, prostredníctvom ktorého tiež podporujeme projekty smerujúce ku zvyšovaniu kvality života v regióne. Tento rok prispejeme k integrácii znevýhodnených mladých ľudí do spoločnosti a k zatraktívneniu knižníc”, vysvetľuje Andrea Danihelová, hovorkyňa spoločnosti VSE.ZOZNAM PODPORENÝCH PROJEKTOV

Otvorená knižnica 2013
Verejná knižnica J. Bocatia, projekt: Domov je miesto hodné poznania, 2 000 EUR
Mestské kultúrne stredisko Sabinov, projekt: Spoločne za dobrodružstvom čítania, 1 558 EUR
Mestská časť Košice – Juh, projekt: Fun-Fajn knižnica pre deti a mládež, 2 917 EUR
Obec Bohúňovo, projekt: Nová epocha v obecnej knižnici v Bohúňove, 2 982 EUR
Obec Zlaté, projekt: Zlatiansky knižný kalendár, 3 000 EUR
Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi, projekt: S knihou sa ani v kyber priestore nestratíš, 1 800 EUR
Mesto Strážske, projekt: Knižnica otvorená pre každého, 1 975 EUR
ZŠ a MŠ Pod Vinbargom Bardejov, projekt: Môj svet v školskej knižnici, 2 907 EUR
ZŠ a MŠ Bohdanovce, projekt: Vráťme deti ku knihám, 2 998 EUR
ZŠ Čs. armády Moldava nad Bodvou, projekt: V knižnici som ako doma, 1 323 EUR
Podtatranská knižnica Poprad, projekt: Svet rozprávok ožíva, 2 076 EUR
Zemplínska knižnica Zvonického Michalovce, projekt: Kde sa sejú knihy, 2 964 EUR
ZŠ a MŠ Tulčík, projekt: Rozprávky našich starých mám, 1 500 EUR

Voľnočasové zóny bez bariér 2013
Špeciálna ZŠ, Sobrance, projekt: Miesto pre oddych či poznanie, 5 847 EUR
Materská škola, Vajanského, Michalovce, projekt: Aj ja sa chcem hrať a športovať, 6 000 EUR
Francesco - regionálne autistické centrum, projekt: Dobudovanie ihriska a voľnočasovej zóny
pre deti a mladých ľudí s autizmom, 5 451,80 EUR
Domka, Sabinov, projekt: Down-town centre, 4 100 EUR
OZ Detské srdce, Košice, projekt: Poďme sa spolu hrať, 2 170 EUR
ZŠ Giraltovce, projekt: Oddychový raj pre naše deti, 5 999 EUR
TIMI, n. o., Košice, projekt: Pohyb hrou, 5 900 EUR
Náš Bardejov, projekt: Preč s bariérami, 6 000 EUR
Mesto Košice, projekt: Detské ihrisko pre hendikepované deti - park Anička, 5 999,34 EUR
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Stropkov, projekt: Svet bez hraníc, 6 000 EUR
ZOM Prešov, Prešov, projekt: Zoznámte sa s hrou boccia, 2 285 EUR
» Vaše reakcie (0)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme
Kontakty:
Karpatská nadácia

Súvisiace témy
Kultúra, Voľný čas, Šport, Deti a mládež, Samospráva, Granty, fundraising a filantropia, Vzdelávanie

Regióny
Košice


[18277]REKLAMACHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS