spájame ľudí, ktorí menia svet
Právo | AKTUÁLNE
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Súdna rada plánuje opätovne ignorovať úspešných kandidátov na sudcov
21.1.2013 | | Via Iuris

Na zajtrajšom zasadnutí Súdnej rady sa budú jeho účastníci zaoberať aj prerokovaním návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu. Súdna rada sa bude kandidátmi na vymenovanie sudcov zaoberať druhýkrát odvtedy, čo bol schválený nový spôsob výberu sudcov.

Aj na 3. zasadaní Súdnej rady však podľa zverejneného programu nebudú členovia Súdnej rady hovoriť o všetkých kandidátoch na sudcov, ktorí úspešne prešli výberovými konaniami. VIA IURIS upozorňuje, že Súdna rada nepostupuje v súlade s platnou legislatívou a apeluje na jej členov, aby ku všetkým jej kandidátom pristupovali rovnako.

Súdna rada SR na minulom rokovaní (27.11.2012) nepostupovala podľa účinnej právnej úpravy a podľa zverejneného programu, ani zajtra podľa nej postupovať neplánuje. Odmieta prerokovať návrhy kandidátov na vymenovanie nových sudcov, ktorí prešli výberovými konaniami pred výmenou členov výberových komisií vykonanou ministrom spravodlivosti T. Borecom. Hoci je uvedená právna úprava platná a účinná, Súdna rada odmietla bez akéhokoľvek zákonného dôvodu podľa nej postupovať, až kým vo veci nerozhodne Ústavný súd SR.

„Ak Súdna rada prerokúva len návrhy tých kandidátov na sudcov, ktorí prešli výberovými konaniami od júna 2012 a predošlé výberové konania ignoruje, diskriminuje tým úspešných uchádzačov výberových konaní, ktorí uspeli pred týmto termínom,“ zdôrazňuje Kristína Babiaková, spolupracujúca advokátka VIA IURIS. Dodáva, že vzhľadom na to, že nedošlo k zmene právnej úpravy a ústavný súd nerozhodol o ústavnosti či protiústavnosti súčasnej právnej úpravy výberových konaní na funkciu sudcu, neexistuje dôvod na rozdielne zaobchádzanie s úspešnými uchádzačmi. 

Súdna rada bude na svojom zasadnutí voliť aj kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu (ESĽP). Tento súd je konečnou inštanciou v prípadoch týkajúcich sa porušenia ľudských práv zo strany štátnych orgánov a súdov a pre sťažovateľov je často poslednou nádejou pre spravodlivé riešenie ich sporov. 

Postoj slovenského sudcu významne ovplyvňuje rozhodovanie o sťažnostiach slovenských občanov. Rozhodovanie o ľudských právach je často vecou osobných hodnôt, odvahy, filozofie a postoja konkrétneho sudcu. Preto je dôležité, aby boli zvolení kandidáti, ktorí budú nielen odborníkmi v oblasti ochrany ľudských práv, ale predovšetkým osobnosťami, ktoré svojím predchádzajúcim životom osvedčili, že sú zásadoví, schopní odolať tlaku politikov a jednoznačne chrániť ľudské práva aj voči štátnej moci.

Súdna rada SR vyberie voľbami maximálne troch kandidátov a predloží ich vláde SR, ktorá ich schvaľuje. Definitívne slovo, kto bude sudcom Európskeho súdu pre ľudské práva za SR, má však Parlamentné zhromaždenie Rady Európy. Súčasnému sudcovi ESĽP za SR Jánovi Šikutovi vyprší mandát 31. októbra 2013. Funkčné obdobie sudcu ESĽP je 9 rokov. Zoznam navrhnutých kandidátov na sudcu ESĽP nájdete na webovej stránke Súdnej rady: http://www.sudnarada.gov.sk/data/files/520.pdf 

» Vaše reakcie (0)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme
Kontakty:
Via Iuris – Centrum pre práva občana

Súvisiace témy
Právo, Štátna správa

Regióny
Bratislava


[9214]REKLAMA

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt