spájame ľudí, ktorí menia svet
Neziskový sektor | AKTUÁLNE
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
V Ivanke vysadili alej Milana Rastislava Štefánika
18.1.2013 | | Nadácia Ekopolis

Na projekt vysadenia aleje k pamätníku Milana Rastislava Štefánika získala Historická spoločnosť Ivanky 2 100 eur z grantového programu Ľudia pre stromy. Grantový program vyhlásila Nadácia Ekopolis so spoločnosťou METRO Cash & Carry SR a jeho cieľom je zvýšiť záujem ľudí o svoje okolie a zlepšiť životné prostredie výsadbou vhodných drevín alebo ich ošetrením.

Dobrovoľníci upravili výsadbovú plochu pri ceste v dĺžke 1600 metrov a vysadili 82 kusov stromkových sadeníc lipy malolistej a orecha veľkého. Projekt nadviazal na revitalizáciu zelene pamätníka Milana Rastislava Štefánika, ktorú v roku 2010 zabezpečovala Obec Ivanka pri Dunaji spolu s Historickou spoločnosťou Ivanky. Pokračovaním tejto činnosti v roku 2012 formou vysadenia stromovej aleje z okraja obce pozdĺž cesty k areálu pamätníka sa naplnil zámer pôvodného projektu pamätníka, tak ako ho v roku 1921 vypracoval architekt Dušan Jurkovič.

Do aktivít projektu sa zapojilo 35 dobrovoľníkov z občianskych združení obce (HSI, DOMKA, rybári, poľovníci, záhradkári) a zamestnanci technickej jednotky Obecného úradu Ivanka pri Dunaji. Spoločne upravili výsadbovú plochu pri ceste, odstránili burinu, náletovú zeleň a vyschnuté stromy. Pripravili výsadbové jamy a zasadili stromkové sadenice lipy malolistej a orecha veľkého, ktorých druhy sa v pôvodnom projekte a pri predchádzajúcich výsadbách v danom priestore uplatňovali.

Tento úsek cesty je zároveň turistickou a cykloturistickou trasou v rámci okolitých obcí Podunajského regiónu a súčasťou Štefánikovej magistrály. Výsadbou stromovej aleje sa priestor oživil o veľkú ekologicky hodnotnú plochu, čím zároveň zatraktívnil túto verejnú komunikáciu na rekreačné  a športové aktivity.

Grantový program Ľudia pre stromy vznikol so zámerom prispieť k zlepšeniu životného prostredia, k starostlivosti, zveľaďovaniu zelene a k zvýšeniu estetickej, funkčnej a zdravotnej hodnoty našich miest a obcí. Projekt podporuje výsadbu pôvodných, prirodzených alebo tradičných druhov drevín, skrášlenie krajiny zeleňou, ktorá zvyšuje estetickú hodnotu územia, rovnako i ochranu vzácnych stromov, obnovu parkov a výsadbu zelene v okolí škôl, vo verejných záhradách a zveľaďovanie zelených plôch. 

Grantový program vyhlásila Nadácia Ekopolis so spoločnosťou METRO Cash & Carry SR s.r.o.. Veľkoobchodná spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. podporila štyri ekologické granty - v Ivanke pri Dunaji, Banském Bystrici, v Považskej Bystrici a Spišskej Belej, v celkovej hodnote 8 500 eur. Granty boli financované z projektu Stromy namiesto letákov. Jeho cieľom je prispieť za každého registrovaného zákazníka METRO, ktorý zamenil papierový leták za elektronický, jedným eurom na projekty spojené s výsadbou a oživením zelene po celom Slovensku.

„Sme radi, že sa môžeme podieľať na výsadbe stromov po celom Slovensku. Ďakujeme našim lojálnym zákazníkom, ktorí uprednostňujú elektronickú ponuku pred tlačenou a tak podporujú náš projekt Stromy namiesto letákov,“ hovorí k akcii Kateřina Pištorová zo spoločnosti METRO Cash & Carry SR, s.r.o.


Okrem projektu vysadenia aleje k pamätníku Milana Rastislava Štefánika boli podporené:

V Banskej Bystrici získalo Občianske združenie Zelená Fončorda 2 000 eur na realizáciu svojho projektu Malý les vo veľkom meste. Ide o zazelenenie verejného priestranstva na ulici Spojová a Triedy Hradca Králové.

Na svoj Treťohorný park získali členovia Občianskeho združenia lokálpatriotov Považská Bystrica 2 200 eur. Ich park sa vznikol v centre Považskej Bystrice, pod kruhovým objazdom pri budove Diamon, medzi ulicami Slovenských partizánov, Lánskou a vodným tokom Domanižanka.

Mesto Spišská Belá získalo na svoj projekt Beliansky rybník – zelená oáza mesta Spišská Belá sumu 2 200 eur.
» Vaše reakcie (0)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme
Súvisiace témy
Granty, fundraising a filantropia, Samospráva, Životné prostredie

Regióny
Ivanka pri Dunaji


[10483]REKLAMACHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS