spájame ľudí, ktorí menia svet
Regióny | AKTUÁLNE
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Hrozí zánik parku na Šafárikovom námestí
26.11.2012 | | Bratislava Otvorene

Občianski aktivisti a aktivistky združení v iniciatíve Bratislava otvorene (BAO) upozorňujú verejnosť, že prišlo na ich varovanie, a ničenie verejnej zelene v Bratislave pokračuje. Tentokrát Mestská časť Staré Mesto ohlásila zámer postaviť podzemnú parkovaciu garáž pre cca 300 áut v parku na Šafárikovom námestí. Zámer odprezentuje verejnosti vo štvrtok 29. 11. 2012 o 16:30 na miestnom úrade.

Zarážajúce je, že tento zámer nerešpektuje územný plán hl. mesta (ÚP) ani územný plán zóny. Takéto svojvoľné a účelové vysvetľovanie záväzných regulatívov je v rozpore so zákonom, na čo už upozornil prokurátor protestom. Odporuje aj dobrým mravom a logike, pretože jeho následkom je likvidácia vzrastlej zelene na prirodzenom teréne. Park má v územnom pláne kód 1110, čo znamená parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy. Pri kóde 1110 je preto v ÚP osobitná pripomienka, že je NEPRÍPUSTNÉ stavať parkinggaráže nad terénom a tiež stavby a zariadenia nesúvisiace s touto funkciou – funkciou parku a zelene. Logicky to teda znamená, že na takomto území nie je možné stavať ani podzemné garáže. 

„Už pri Kollárovom námestí sme upozorňovali na túto hrozbu. Takýto svojvoľný, účelový výklad ÚP ohrozuje zeleň, stromy, parky a zelené verejné plochy v Bratislave. Zelené plochy už ÚP nijako nechráni. Už je to len otázka peňazí a politického vplyvu,“ hovorí Matej Vagač.

Garáž pre minimálne 300 vozidiel v takejto pokojnej a kompaktnej mestskej štvrti prinesie zhoršenie životného prostredia aj kvality života samotných občanov. Pri takejto kapacite garáže sa počíta s denným nárastom o 1200 vjazdov a výjazdov áut, ktoré sa budú preplietať jednosmernými uličkami pri kultúrnych pamiatkach ako Modrý kostolík alebo gymnázium Grösslingová. 

„Zvýšenie hluku, prašnosti, toxických splodín, zníženie bezpečnosti a ďalšie škodlivé vplyvy majú znášať občania kvôli súkromnej investícii? Aký je na to dôvod?“ pýta sa Katarína Šimončičová. „Aj snaha nahradiť park „zeleňou“ na streche garáže je absurdná. Treba sa pozrieť na námestie M. Benku alebo na Františkánsku záhradu, v akom stave je zeleň na strechách garáží a aké úbohé stromčeky a kríky tam rastú, resp. pomaly vyschýnajú...“ 

V kauzách Šafárikovho nám. a Kollárovho nám. (možno aj ďalších) bude zaujímavé sledovať, ako sa chcú primátor a starostka Starého Mesta vysporiadať s faktom, že prokurátor (strážiaci dodržiavanie zákonnosti v štáte) upozornil na rozpor takéhoto výkladu ÚP so zákonom. Verejní činitelia majú predsa konať vo verejnom záujme – a dodržiavanie zákonov je verejný záujem! 

Rovnako to vníma aj komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby mestského zastupiteľstva. Uznesením z 12. novembra, 13 hlasmi zo 14 žiada primátora, aby vyhovel protestu prokurátora v plnom rozsahu (príloha). Primátor napriek tomu verejne vyhlásil, že hlavné mesto protest nebude rešpektovať.

Ako sa k tomuto odmietnutiu postavia poslanci a poslankyne? Budú obhajovať verejnosť a jej záujem, budú konať v mene zákona a seriózneho výkladu ÚP, alebo sa postavia za primátora a súkromného investora? Poslanci a poslankyne môžu tento deštrukčný proces v meste zastaviť. Mali by konať v súlade so zákonom, strategickými dokumentmi mesta, ktoré sami schválili (napr. PHSR) a verejným záujmom.

Občianski aktivisti a aktivistky združení v iniciatíve Bratislava otvorene preto žiadajú mestské zastupiteľstvo, aby zastavilo toto deštrukčné a nezodpovedné konanie proti parkom, a teda v konečnom dôsledku proti verejnému záujmu a zákonnosti!
POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hrozí zánik parku na Šafárikovom námestí
5.12.2012 19:07 | Irena Maurerová

Ľudia, spamätajte sa, nedovoľte, aby si zase investor presadil svoje záujmy na úkor občanov. Zachráňme jednu z posledných zelených plôch v centre mesta! Naši mestskí páni už zničili čo sa dalo, odhryzli z Kollárovho nám., zničili park pri rozhlase, odkrojili zo Sadu Janka Kráľa,zastavali Kolibu atď., všade kde je trocha zelene a pľacu už si brúsi zuby nejaký developer. A naši zapredaní mestskí predstavitelia im to vždy umožnia. Načo nám vlastne sú? Ničia systematicky Bratislavu. Ešte aj naši architekti im v tom pomáhajú. Je to hanba.

» Vaše reakcie (1)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme
Kontakty:
Bratislava otvorene

Súvisiace témy
Rozvoj, Samospráva, Právo, Životné prostredie

Regióny
Bratislava


[7489]REKLAMACHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS