spájame ľudí, ktorí menia svet
Sociálna oblasť | AKTUÁLNE
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Svetový deň boja proti AIDS
30.11.2012 | | Slovenský Červený kríž

Kampaň Sviečkový pochod realizuje Mládež Slovenského Červeného kríža už po šestnásty krát pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, za ktorý je 1. december vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou.

Na Slovensku bola kampaň prvýkrát organizovaná Mládežou SČK v Leviciach v roku 1997 a postupom času našla svojich priaznivcov a rozširovala sa aj do iných miest – ako na Slovensku, tak aj v stredoeurópskom regióne a mimo neho.

Cieľom je demonštrovať solidaritu s ľuďmi žijúcimi s HIV/AIDS, zamerať pozornosť spoločnosti na problematiku HIV/AIDS a súvisiacu stigmatizáciu a diskrimináciu. V súčasnosti neexistuje krajina, ktorej by sa problém HIV netýkal. Množstvo ľudí žijúcich s HIV/AIDS narastá napriek tomu, že možnosti prevencie existujú. Prevencia naďalej zostáva jedinou možnosťou, ako je možné šíreniu HIV zabrániť. Práve prevencia je ústrednou témou, na ktorú sa aktivity Mládeže SČK v tejto kampani zameriavajú.

Do tohtoročnej kampane sa na Slovensku zapojí 22 miest a obcí, v ktorých Mládež SČK organizuje spomínané sviečkové pochody, besedy na školách a tiež špecifickú aktivitu zameranú na odstránenie predsudkov voči ľuďom žijúcim s HIV. Aktivita by mala podnietiť verejnosť v premýšľaní o tejto problematike. Prostredníctvom sociálnej siete facebook sa verejnosť môže pridať k Svetovému dňu boja proti AIDS a tak symbolicky vyjadriť spolupatričnosť s ľuďmi žijúcimi s HIV/AIDS.

Od roku 1985 do 28. 11. 2012 bolo v SR diagnostikovaných spolu 552 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (429 prípadov HIV infekcie u občanov SR a 123 u cudzincov).

Z občanov SR išlo o 368 mužov a 61 žien. U 64 osôb (53 mužov a 11 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS. Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v SR bolo zaznamenaných spolu 48 úmrtí u osôb s HIV. Z tohto počtu sa u 40 osôb rozvinuli klinické príznaky AIDS. V SR bolo v roku 2012 (k 28. 11.) evidovaných spolu 46 nových prípadov HIV infekcie. V roku 2012 bolo v SR evidovaných 46 nových prípadov HIV infekcie.
» Vaše reakcie (0)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme
Súvisiace témy
Zdravie, Sociálne služby a pomoc

Regióny
Bratislava


[6817]REKLAMA

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt