spájame ľudí, ktorí menia svet
Ľudské práva | AKTUÁLNE
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Zahraniční študenti predstavujú potenciál pre Slovensko
30.11.2012 | |

Medzinárodná organizácia pre migráciu ako koordinátor Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete (EMN) v SR organizuje 4. decembra 2012 v Bratislave konferenciu Migrácia študentov z tretích krajín do SR a EÚ. Konferencia predstaví existujúce politiky, opatrenia a ich vplyv na migráciu študentov z tretích krajín do SR a vybraných krajín EÚ.

Zástupcovia Národných kontaktných bodov EMN na Slovensku, v Českej republike, v Rakúsku a v Nórsku predstavia na konferencii hlavné zistenia EMN v týchto štátoch o migrácii zahraničných študentov a politikách týkajúcich sa študentov z tretích krajín. Súčasťou konferencie bude aj panelová diskusia zástupcov štátneho a verejného sektora o prínose a dopade migrácie zahraničných študentov v SR.

EMN na Slovensku bude na konferencii prezentovať štúdiu Migrácia zahraničných študentov do SR. Ako uvádza štúdia, zahraniční študenti predstavujú významnú časť migrujúcej populácie do krajín EÚ a migrácia za štúdiom predstavuje tretí najčastejší dôvod prisťahovalectva do krajín EÚ. Migrácia študentov môže mať výrazný vplyv na rôzne sféry života krajiny ako je hospodárstvo, trh práce, vzdelávací systém, migračné politiky či rozvojová politika. 

Slovenská republika je podľa štúdie EMN zatiaľ na okraji záujmu zahraničných študentov, aj keď ich počet, najmä z EÚ, každoročne rastie. Príčiny môžu byť rôzne, napríklad neatraktívnosť Slovenska ako cieľovej krajiny pre študentov, slabá propagácia slovenských vysokých škôl v zahraničí, nízky počet študijných odborov v inom ako slovenskom jazyku, pomerne náročná administratíva pri vybavovaní povolenia na pobyt a tiež aj zložitosť získania pracovného povolenia a s tým súvisiaceho povolenia na pobyt po ukončení štúdia.
» Vaše reakcie (0)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme
Kontakty:
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)

Súvisiace témy
Ľudské práva, Menšiny

Regióny
Bratislava


[5725]REKLAMACHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS