spájame ľudí, ktorí menia svet
Samospráva | AKTUÁLNE
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Prokurátor podal protest proti záväznému stanovisku mesta
9.11.2012 | | Bratislava Otvorene

Občianski aktivisti a aktivistky združení v iniciatíve Bratislava otvorene (BAO) informujú, že prokurátor krajskej prokuratúry JUDr. Dušan Mikuláš podal protest proti vydanému záväznému stanovisku Bratislavy k investičnej činnosti zámeru Podzemný parkovací dom a mestský park na Kollárovom námestí.

Stručnú informáciu o tomto akte dostali v pondelok listom krajskej prokuratúry datovaným dňa 17. 10. BAO zatiaľ nepozná celé znenie protestu prokurátora. Požiadala oň obratom prostredníctvom infozákona.

Podnet prokuratúre na preskúmanie zákonnosti záväzného stanoviska dala iniciatíva Bratislava otvorene a Mestský výbor SZOPK ešte v auguste 2012. 

Situáciou sa zrejme bude zaoberať aj komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí v pondelok 12. 11. so začiatkom o 15. hodine (pozvánka na http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11027001&p1=11050085).

Aj keď BAO v tomto momente nepozná presný text znenia protestu vo všeobecnosti je zrejme, že prokurátor poslal protest mestu preto, lebo vydané rozhodnutie (záväzné stanovisko) nemá oporu v zákone!

Iniciatíva niekoľkokrát verejne vyzvala primátora, aby revidoval stanovisko mesta vo veci podzemnej garáže na Kollárovom nám. Ako posledný pokus poslala 22. 10. 2012 primátorovi list (príloha č.2.) s výzvou, aby hlavné mesto písomne zdôvodnilo a argumentačne podložilo svoje záväzné stanovisko. Odpoveď mesta zatiaľ nedostala!?!

Celý prípad plánovanej deštrukcie parku na Kollárovom námestí ukazuje na niekoľko negatívnych skutočností, na ktoré aktivisti a aktivistky BAO opakovane upozorňujú:

  • Ignorovanie verejnosti. Verejná diskusia bola až po 3 mesiacoch po vydaní záväzného stanoviska. Chýba systematická snaha mesta o aktívnu participáciu verejnosti.
  • Svojvoľný a účelový výklad územného plánu. Nad verejným záujmom v meste jasne dominujú privátne záujmy developerov podporované úradníkmi a volenými zástupcami samosprávy.
  • Nesystémové budovanie a rozvoj mesta. Nenapĺňa sa ani základný záväzný dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Hl. mesta SR Bratislavy na roky 2010-2020 (PHSR).  
  • Absencia systematickej starostlivosti o verejné priestory, zeleň a zdravé životné prostredie.

Bratislava vychádza viac v ústrety súkromným investorom a ich ziskom ako obyvateľom mesta.
» Vaše reakcie (0)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme
Kontakty:
Bratislava otvorene

Súvisiace témy
Samospráva, Právo, Štátna správa, Životné prostredie, Doprava

Regióny
Bratislava


[8293]REKLAMACHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS