spájame ľudí, ktorí menia svet
Kultúra | AKTUÁLNE
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Prišli biť na poplach, ale nebolo treba
31.10.2012 | | Stanica Žilina-Záriecie / Truc sphérique

V Žiline sa na jeden deň zišli pamiatkári, historici architektúry a reštaurátori, aby diskutovali možnostiach obnovy medzivojnovej architektúry. Premysleli architektúru Novej synagógy, ktorá môže byť slovenskou vilou Tugendhat.


"Cieľom DOCOMOMO, medzinárodnej siete organizácií pre dokumentáciu a ochranu pamiatok modernej architektúry, je biť na poplach", povedala vo štvrtok 25. októbra 2012 na úvod odbornej konferencie (Pre)myslieť architektúru riaditeľka slovenskej pobočky Henrieta Moravčíková. "Pri obnove Novej synagógy to nebude treba. Nepamätám si u nás obdobnú zhodu medzi vlastníkom, architektom aj realizátorom rekonštrukcie a pamiatkármi, ako pri zámere občianskeho združenia Truc sphérique", reagoval Miloš Dudáš z Krajského pamiatkového úradu.

Seminár na Radnici Mesta Žilina organizovalo Oddelenie architektúry Ústavu stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave s cieľom, podľa slov Petra Szalaya: „Vzbudiť diskusiu vo vedeckej ako aj vo verejnej sfére o obnove Novej synagógy v Žiline. Príležitosťou sú ukončené architektonické a reštaurátorské výskumy tejto veľmi významnej pamiatky.“ 

Rekonštrukčným prácam na modernej stavbe z roku 1931, ktorej autorom je nemecký architekt Peter Behrens, predchádza rozsiahly výskum. Okrem povrchových sond, skúma reštaurátor Ivan Pilný z Vysokej školy výtvarných umení aj chemické zloženie stavebných materiálov, vek betónu či tehál. "Mnohé veci o stavbe ešte stále nevieme. Hoci bola postavená pred osemdesiatimi rokmi, stratila sa projektová dokumentácia a nie sú zachované ani fotografie interiéru", popisuje problémy pri výskume Marek Adamov z občianskeho združenia Truc sphérique, ktoré rekonštrukciu iniciovalo a priestory Novej synagógy chce využiť pre kunsthalle. 

„Cieľom prebiehajúceho výskumu je odhaliť pôvodné materiálové prevedenie synagógy ako aj navrhnúť možnosti jej reštaurovania a konzervovania. Doterajšie výskumy nám ukazujú ako bohato a koncepčne neobvykle riešil Peter Behrens nielen samotnú architektonickú hmotu synagógy, ale aj jej povrch a detaily. Na niekoľkých príkladoch z výskumov riešenia fasády a interiéru synagógy naznačíme dnes skryté kvality diela, na ktorých sa zrkadlí majstrovský rukopis svetoznámeho architekta“, hovorí Peter Szalay. V archívoch v Nemecku sa práve jemu podarilo nájsť originálne Behrensove kresby a grafiky, ktoré môžu pomôcť nahradiť chýbajúcu dokumentáciu.

"Synagóga Petra Behrensa by mohla byť pre Slovensko podobnou príležitosťou, akou je pre nás vila Tugendhat v Brne", povedala na seminári v Žiline Iveta Černá, jej riaditeľka, ktorá na seminári v Žiline popísala aj skúsenosti z veľkej rekonštrukcie za 7 miliónov eur, na ktorú dozeral medzinárodný tím odborníkov. Vilu navrhol architekt Ludwig Miese van der Rohe, ktorý bol žiakom Petra Behrensa. Postavená bola v rovnakom roku ako žilinská Nová synagóga a ako jediná pamiatka modernej architektúry v Čechách je zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. "Od znovuotvorenia v marci 2012 navštívilo Tugendhat 28-tisíc návštevníkov", dodáva Iveta Černá, ktorá sa spolu s Henrietou Moravčíkovou, Matúšom Dullom, Jánom Krchom, Milošom Dudášom a Pavlom Franklom stala členkou Rady pre obnovu Behrensovej synagógy. “Budeme sa vyjadrovať k základným otázkam koncepcie, teórie a postupu obnovy synagógy v súlade s požiadavkami pamiatkovej starostlivosti ako aj k dôležitým postupom pri konzervácii a reštaurovaní stavebnej substancie budovy. Súčasne budeme objektívne informovať o príprave a postupe obnovy synagógy domáce aj zahraničné odborné publikum”, predstavila ciele novozaloženej rady na záver semináru Henrieta Moravčíková.
» Vaše reakcie (0)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme
Kontakty:
Stanica Žilina-Záriecie

Súvisiace témy
Kultúra, Samospráva

Regióny
Žilina


[4840]REKLAMACHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS