spájame ľudí, ktorí menia svet
Kultúra | AKTUÁLNE
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Karpatská nadácia udelila štipendiá pre informatikov
30.10.2012 | | Karpatská nadácia

Karpatská nadácia dnes vyhlásila výsledky tretieho ročníka Programu štipendií T-Systems Slovakia, ktorý realizuje v spolupráci a z finančného daru spoločnosti T-Systems Slovakia s. r. o. Pre akademický rok 2012/2013 získal každý zo šiestich úspešných žiadateľov - študentov štipendium v hodnote 1 400 EUR.

Finančnú podporu vo výške 1 400 EUR získali šiesti študenti a je určená na pokrytie ich nákladov spojených so štúdiom. Štipendium môžu využiť na pokrytie nákladov na ubytovanie, cestovné, nákup učebníc, jazykové alebo iné odborné kurzy.

Zámerom programu je podporiť študentov informačných technológií a príbuzných odborov z košického a prešovského kraja. Štipendium je určené najmä mladým ľuďom, ktorí sú aktívni a pripravení aj svojou dobrovoľníckou činnosťou podieľať sa na rozvoji miesta, kde žijú a študujú.

„Program štipendií T-Systems Slovakia pomáha mladým ľuďom sústrediť sa na štúdium a rozvíjať svoju odbornosť, no zároveň podporuje aj ich angažovanosť v zmysluplných komunitných aktivitách”, hodnotí program Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie. „V súčasnosti nie je jednoduché pre mnohých z nich skĺbiť svoje štúdium a snahu o finančnú nezávislosť so záľubami, či dobrovoľníckou pomocou vo svojej komunite. Napriek tomu vidíme, že mladí ľudia vedia byť dnes nesmierne aktívni a pri tom nezanedbávajú ani svoje študijné povinnosti.”

» Vaše reakcie (0)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme
Kontakty:
Karpatská nadácia

Súvisiace témy
Informačné technológie, Granty, fundraising a filantropia

Regióny
Košice


[6040]REKLAMACHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS