spájame ľudí, ktorí menia svet
Náboženstvo | AKTUÁLNE
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Fórum života víta zlepšenie informovanosti žien pred umelým potratom
26.8.2009 | | Fórum života

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič dnes podpísal zákon, ktorým sa zavádza lepšia informovanosť žien pred umelým potratom, posilňuje sa právo rodičov vyjadriť súhlas s potratom ich neplnoletej dcéry a zavádza sa dvojdňová lehota od poučenia na to, aby si žena v pokoji premyslela, či potrat podstúpi.

Fórum života oceňuje a ďakuje všetkým, ktorí sa pričinili k prijatiu tohto dôležitého zákona. Súčasťou informovaného súhlasu bude aj informácia o alternatívach k umelému prerušeniu tehotenstva, vrátane informácie o finančnej, materiálnej alebo psychologickej pomoci v tehotenstve, poskytovanej občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, nadáciami, cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Za týmto účelom bude Ministerstvo zdravotníctva viesť zoznam organizácií, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc v tehotenstve.

„V najbližších dňoch pošleme ministrovi zdravotníctva list, v ktorom ho požiadame, aby našu organizáciu zaradil do zoznamu poskytovateľov pomoci tehotným ženám v núdzi,“ povedal dnes Marek Michalčík, riaditeľ Fóra života. Fórum života a jeho členské organizácie poskytujú pomoc tehotným ženám v núdzi už takmer 15 rokov. Vďaka novému zákonu sa o Fóre života a podobných organizáciách dozvedia všetky ženy, ktoré premýšľajú o umelom potrate. „Sme tu preto, aby sme práve takýmto ženám pomáhali. Som presvedčený, že lepšia informovanosť pomôže uchrániť mnohé ženy a ich deti pred umelým potratom.“

Fórum života navrhlo prijať zmeny týkajúce sa informovanosti žien pred umelým potratom už v roku 2007. Dôvodom bola nízka informovanosť žien pred umelým potratom, pretože mnohé ženy nemali potrebné informácie o možných negatívnych dôsledku potratu zo zdravotného hľadiska a nevedeli ani o možnostiach iných riešení svojej ťažkej životnej situácie.
  
Fórum života združuje 37 organizácií a desiatky odborníkov, ktorých cieľom je budovať spoločnosť, ktorá rešpektuje ľudský život od počatia po prirodzenú smrť a podporuje rodinu ako optimálne miesto vzniku a rozvoja ľudského života. Konkrétnu pomoc tehotným ženám v núdzi zabezpečuje prostredníctvom svojich členských organizácií ako aj prostredníctvom systému Zachráňme životy.

POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Fórum života víta zlepšenie informovanosti žien pred umelým potratom
27.8.2009 09:11 | hustatyova

Osobne považujem za podstatné, aby sa poskytovala vyššia kvalita a včasná informácia pred začatím pohlavného života. Právo ženy je úplné, nielen deklarované, ak dostane potrebné usmernenie pri výchove v rodine a škole. Je dobré, že vzhľadom na svoje zázemie môžete ženám aj v tejto etape pomáhať. To časové prostredie, v ktorom žijeme sa nemôže týkať iba "následkov", ale najmä prevencie.

» Vaše reakcie (1)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme
Súvisiace témy
Náboženstvo, Zdravie, Ženy

Regióny
Bratislava


[5020]REKLAMA

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt