spájame ľudí, ktorí menia svet
Náboženstvo | AKTUÁLNE
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Františkáni podali sťažnosť na TV JOJ
5.6.2009 | | Rehoľa menších bratov – Františkánov

Rehoľa menších bratov – Františkánov, do ktorej patrí aj františkánsky kláštor na Františkánskej ulici v Bratislave, podala sťažnosť na Radu pre vysielanie a retransmisiu. Namietajú porušenie zákona o vysielaní a retransmisii televíziou JOJ, ktorá 18. mája 2009 v relácii Krimi noviny odvysielala programovú zložku „Zneužívali františkáni deti?“, čím bol porušený § 19 ods. 1 zákona.

Redaktor TV JOJ Ivan Mego v tejto programovej zložke dvakrát klamlivo tvrdí, že po domovej prehliadke v bratislavskom františkánskom kláštore si policajti „so sebou odviedli štyroch mníchov“. Pravda je taká, že po domovej prehliadke v bratislavskom františkánskom kláštore nebola políciou odvedený žiaden člen našej rehole a ani nijaká iná osoba. Nepravdivá je aj infomácia, že pri domovej prehliadke policajti „zaistili gay časopisy s porno tematikou a taktiež šokujúce DVD-čka s detskou pornografiou“. Do dnešného dňa nám totiž vyšetrovateľ neoznámil a ani sa nenachádza žiadna informácia vo vyšetrovacom spise, ktorá by tieto informácie potvrdila. Sme vyslovene pobúrení a považujeme za evidentné porušenie základného ľudského práva, všetkých členov našej rehole, zvlášť tých, ktorí bývajú vo františkánskom kláštore v Bratislave, na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena, ktoré zaručuje Ústava Slovenskej republiky, za tvrdenie redaktora: „Keď policajti na základe získaných informácií od poškodených detí začali prezerať priestory, v ktorých sa zneužívanie malo odohrať, neverili vlastným očiam. Zostatky mužského ejakulátu boli úplne všade. Pod UV lampou sa im podľa našich informácií doslova rozsvietila celá miestnosť.“ Pri policajnej prehliadke bola vykonaná aj obhliadka miestnosti, ktorá bola policajtmi označená za miesto činu. Tu boli odobrané štyri biologické stopy, o čom svedčí aj zápis vo vyšetrovacom spise. Ten však ani náznakom nepoukazuje na to, že by mohlo ísť o ejakulát. Biologické stopy sú ešte stále na expertíze a teda nie je známe o čo ide.

Uvedomujeme si, že tvorcovia tejto programovej zložky zámerne pracujú s magickými slovnými spojeniami typu „pravdepodobne, podľa našich informácií, údajne“, aby mohli do reportáže vsunúť aj nepotvrdené, neoverené a doteraz nedokázané tvrdenia očierňujúce členov našej rehole. A aj keď na konci tejto programovej zložky odzneje presné znenie vyhlásenia našej rehole, v ktorom sa apeluje na platnosť prezumpcie neviny, celkový dojem diváka je jednoznačný – „františkáni zneužívali deti“. Nepriamo to potvrdzuje aj veta redaktora Ivana Mega v tejto programovej zložke, keď sa vyjadruje k počtu zneužívaných detí: „Toto číslo nemusí byť konečné. Ak teda máte takúto skúsenosť, oznámte to policajtom.“ Tento výrok totiž nutne predpokladá fakt, že k zneužívaniu vo františkánskom kláštore v Bratislave skutočne dochádzalo. Avšak práve toto je ešte len predmetom vyšetrovania a ak to už teraz niekto tvrdí porušuje Ústavu Slovenskej republiky v čl. 19 ods. 1.

Taktiež máme za to, že odvysielaním tejto programovej zložky došlo k porušeniu § 16 ods. a zákona č. 308/2000 Z.z.

Z týchto dôvodov žiadame Radu pre vysielanie a retransmisiu, aby na svojom zasadnutí prehodnotila túto našu sťažnosť.

POZNÁMKY / vaše reakcie
Tyranie všemohoucí médií
26.12.2009 17:40 | Romann

Média nikdy nebyla hlídacími psy demokracie. A pozici čtvrté moci ve státě opustily již dávno. Postoupily výš. Dnes se stávají moderními diktátory, technokraty moci. Ovládají naše duše. Média - typický konzumní produkt vytvářený za účelem zisku a manipulace. Bohužel v jednom se od typických konzumních produktů odlišuje. Nemíří do žaludku a z těla ven, ale do mozku, kde se usadí a jako rakovina metastazuje do celého jednajícího těla. Ďalej na: www.voltaire.netkosice.sk, ikona TREZOR Tabu spravodajstvo, téma: Tyranie všemohoucí médií

» Vaše reakcie (1)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.smeČítajte tiež:
Podporu Františkánom podpísali už tisíce ľudí
Ekofórum podporuje rád Františkánov


Súvisiace témy
Deti a mládež, Médiá, Náboženstvo, Kriminalita, Právo, Štátna správa

Regióny
Bratislava


[8542]REKLAMACHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS