spájame ľudí, ktorí menia svet
Náboženstvo | AKTUÁLNE
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Kríza zhoršuje situáciu ľudí odkázaných na charitu
12.5.2009 | | Slovenská katolícka charita

Slovenská katolícka charita (SKCH), rovnako ako aj iné neziskové organizácie, žije v krízovom režime už niekoľko rokov, pretože prostredie v ktorom musia vykonávať svoju službu im nie je priaznivo naklonené. Doteraz bola SKCH najväčším neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Táto skutočnosť už o pár rokov nemusí byť pravdou.

Obce a mestá znižujú príspevky na poskytovanie sociálnych služieb ako je opatrovanie starších, domovy pre seniorov, útulky a ďalšie služby. Situáciu zhoršuje aj nový Zákon o sociálnych službách, ktorý výrazne znevýhodňuje občana, ktorý je odkázaný na sociálne služby a zväzuje ruky charite a neverejným poskytovateľom celkovo.

Kríza postupne zhoršuje sociálnu situáciu ľudí, ktorí sú odkázaní na služby charity. Viaceré mestá a obce už zrušili, alebo avizujú zníženie príspevkov na opatrovateľskú starostlivosť pre starších ľudí, na zariadenia pre ľudí bez prístrešia ako útulky a nocľahárne a ďalšie sociálne služby. Mestá, obce aj vyššie územné celky často odôvodňujú zrušenie či zníženie príspevkov hospodárskou a finančnou krízou. Výsledkom sú stovky starších ľudí v obciach, ktorí nemajú opatrovateľskú starostlivosť a ostali odkázaní sami na seba. Opatrovateľku si totiž nemôžu dovoliť zaplatiť z nízkych dôchodkov bez finančnej  podpory samosprávy. Na tieto skutočnosti upozorňuje Radovan Gumulák, generálny sekretár SKCH.

Podľa vyjadrenia R. Gumuláka situáciu zhoršuje aj nový Zákon o sociálnej pomoci, ktorý spôsobil, že charita sa už nemôže rozhodnúť pomáhať komukoľvek kto potrebuje sociálnu službu. O tom, do ktorého domova dôchodcov alebo sociálnych služieb pôjdete už podľa zákona rozhoduje úradník a nie občan. Úradník musí podľa zákona uprednostniť štátne zariadenie. Vy môžete, alebo nemusíte súhlasiť. Ak nesúhlasíte riskujete, že si budete musieť takúto sociálnu službu platiť sám. „Výsledok zákona je taký, že ľudia musia čakať v poradovníkoch na umiestnenie do verejných teda štátnych zariadení sociálnych služieb, kým niektoré charitné domovy dôchodcov, alebo sociálnych služieb majú voľné miesta“, pripomína Gumulák. Vyzerá to tak, že v tomto štáte si občania môžu vybrať školu, lekára, ale nemôžu si slobodne vybrať poskytovateľa sociálnych služieb. Charitné zariadenia zatiaľ bojujú o prežitie. Hospice SKCH, ktoré sa starajú o nevyliečiteľne chorých pacientov, sú dlhodobo v strate pre nízke platby zo zdravotných poisťovní. Charita sa spolu s inými, týmto zákonom dotknutými neziskovými organizáciami, už od začiatku roka snaží vysielať varovné signály, zatiaľ však bez odozvy na riešenie.

„SKCH poskytuje pomoc všetkým občanom Slovenskej republiky bez ohľadu na národnosť, rasu, náboženstvo či politické zmýšľanie. Mala by mať preto rovnoprávne postavenie s verejnými, teda štátnymi, poskytovateľmi sociálnych služieb aj v oblasti financovania. Ľudia o ktorých sa charita stará sú tiež občania, ktorí platia dane, z ktorých sa financuje poskytovanie sociálnych služieb pre všetkých odkázaných“, zdôraznil Gumulák. Podľa neho by riešením bolo vytvoriť vhodné legislatívne podmienky, ktoré by zrovnoprávnili verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. „Ak bude súčasný stav pokračovať bez zásadných zmien, bude charita o niekoľko rokov naozaj už iba zberňou obnoseného šatstva“, hovorí Gumulák.

» Vaše reakcie (0)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme
Súvisiace témy
Ochrana spotrebiteľa, Náboženstvo, Granty, fundraising a filantropia, Samospráva, Sociálne služby a pomoc, Humanita a charita, Ekonomika, Právo, Štátna správa

Regióny
Bratislava


[5224]REKLAMA

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt