spájame ľudí, ktorí menia svet
Náboženstvo | AKTUÁLNE
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Novely interrupčného zákona ohrozujúce práva žien
20.4.2009 | | Občan, demokracia a zodpovednosť, Možnosť voľby

Národná rada SR sa tento týždeň bude zaoberať dvoma návrhmi zákonov, ktoré sa týkajú umelého prerušenia tehotenstva. Oba návrhy – opozičný i koaličný – navrhujú v takmer rovnakom znení obmedziť prístup žien k interrupcii, a to napríklad ustanovením povinnej trojdňovej čakacej doby pred jej vykonaním.

Ide o návrh novely poslanca Lipšica (KDH) k zákonu o umelom prerušení tehotenstva a návrh novely poslankýň Muškovej (ĽS-HZDS), Mazúrovej (SMER-SD) a poslanca Zelníka (SNS) k zákonu o zdravotnej starostlivosti.

Tieto návrhy však nie sú ničím iným než kópiou neúspešnej iniciatívy poslanca Lipšica a poslankyne Muškovej z vlaňajška, ktorí predložili národnej rade veľmi podobný návrh ešte v januári minulého roka. Parlament sa následne uzniesol, že v rokovaní o tomto návrhu nebude pokračovať.

„Ak by predložené návrhy zákonov boli schválené, viedlo by to k porušeniu práv žien slobodne sa rozhodnúť o pokračovaní svojho tehotenstva a mať prístup k službám, ktoré im umožnia uplatňovať tieto práva účinne a bez diskriminácie,“ upozornila právnička Adriana Lamačková zo združenia Možnosť voľby. Podrobovanie žien povinnej čakacej dobe pred vykonaním interrupcie je paternalistický krok potvrdzujúci stereotypný názor, že ženy nie sú schopné zodpovedného rozhodnutia v záležitostiach, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú. Ak sa ženy rozhodnú pre interrupciu, robia tak po dôkladnom zvážení všetkých aspektov a nepotrebujú, aby im štát do tohto rozhodovania násilne vstupoval.

Požiadavka povinnej 72-hodinovej čakacej doby by mohla zabrániť v prístupe k interrupcii aj tým ženám, ktoré sa pre ňu rozhodnú v posledných dňoch dvanásťtýždňovej lehoty na jej zákonné vykonanie. „Z medzinárodných ľudskoprávnych zmlúv vyplýva Slovenskej republike povinnosť odstrániť prekážky včasného prístupu k službám reprodukčného zdravia. Stanovením takejto povinnej čakacej doby by Slovensko danú povinnosť nespĺňalo a porušovalo by právo žien na súkromie a na ich osobnú integritu, spočívajúcu v možnosti rozhodovať sa o svojom vlastnom tele a živote,“ dodáva Lamačková.

Návrhy navyše používajú nábožensky podfarbený pojem „nenarodené dieťa“, čo je v rozpore s lekárskou vedou a s medzinárodnými a ústavnými právnymi princípmi. Navrhujú tiež, aby sa veková hranica pre súhlas zákonného zástupcu s interrupciou mladých žien posunula zo súčasných 16 rokov na dosiahnutie plnoletosti. Návrhy ďalej upravujú povinnosť poskytnúť poučenie o umelom prerušení tehotenstva. To by však vo svojej súčasnej podobe znamenalo hrozbu, že lekári a lekárky odsudzujúce interrupcie budú poskytovať informácie v rozpore s lekárskou vedou a profesijnou etikou.

„Ak predkladateľom a predkladateľkám návrhu ide o zníženie počtu interrupcií na Slovensku, potom by sa namiesto navrhovaných obmedzení mali zamerať na prijatie takých opatrení, ktoré zabezpečia účinný prístup k moderným metódam antikoncepcie, nezaujatým informáciám o plánovanom rodičovstve a objektívnej sexuálnej výchove a vzdelávaniu na školách. Potrebné je tiež prijať opatrenia smerujúce k dosahovaniu rodovej rovnosti v oblastiach súkromného i verejného života, ako aj kroky, ktoré zabezpečia zlepšenie a skvalitnenie služieb najmä zdravotnej a sociálnej starostlivosti poskytovaných ženám a deťom,“ zdôrazňuje právnička Janka Debrecéniová zo združenia Občan a demokracia.

POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Novely interrupčného zákona ohrozujúce práva žien
21.4.2009 12:37 | just

Mladá povedzme 16 ročná dievčina po piatkovej diskotéke ktorú zakončila opretím o strom za diskotékou s neznámym mladíkom otehotnie.. Ups.
CHANGENET.SK a Možnosť voľby alias "Potrat aspoň po pôrod" poskytnú dievčine informáciu o tom, ako ísť na potrat čo a ako urobiť. Dievčine sa otvára "obrovská" škála slobodných rozhodnutí ( pôjdem na potrat v stredu, pôjdem na potrat o týždeň, poviem či nepoviem o tom rodičom...). A tu sa tá "SLOBODA" končí - choď na potrat, nekaz si budúcnosť.
Ale len informovaný človek sa môže správne rozhodnúť. A rozhoduje sa tým slobodnejšie, čím viac súvislostí chápe a čím viac informácií súvisiacich s rozhodnutím dokáže posúdiť. Toto je rozhodnutie o človeku. O tom, či sa o pár mesiacov neskôr objaví na svete malý človiečik a bude rásť v dospelého človeka, alebo ... skrátka nebude. 30% človeka - nie je človek? hádam to stojí za zamyslenie.
Preto ženy prosím rozhodujte sa slobodne a získajte čo najviac informácií o tom, čo by mohlo, a čo bude nasledovať po vašom rozhodnutí.
Ad: Novely interrupčného zákona ohrozujúce práva žien
21.4.2009 12:08 | guglielmo

Správne.
Budem proti všetkému, čo by mohlo obmedzovať "služby reprodukčného zdravia". Chcem mať istotu, že môžem ženu po zhoršení reprodukčného zdravia odkopnúť, a ona sa vylieči aj bez mojich alimentov. Kým mi neodrežú pritom kúsok z vajca, nebudem mať s tým najmenší problém a nenechám nikomu narušovať právo na osobnú integritu a súkromie.
Ďakujem ženám, ktoré to skvele pochopili. Ďakujem, že bojujú za tieto služby...:)
Ad: Novely interrupčného zákona ohrozujúce práva žien
21.4.2009 12:05 | Miso

Myslel som si, ze O.z. Obcan a demokracie je slusne a nestranne zdruzenie, po tomto paktovani so o.z. Moznost volby (preco sa nevolaju Pravo na potrat??) si to uz nemyslim.
Ad: Novely interrupčného zákona ohrozujúce práva žien
21.4.2009 12:01 | Jakub Ondrušek

Potrebujú a dostanú. Ako ste správne citovali, nejde o informácie o lekárskom zákroku, ale "poučenie o umelom prerušení tehotenstva" (pravdepodobne) o nejaké "ideologické drísty". Druhá spomínaná vec dáva rodičom dcéry medzi 16 a 18 donútiť ju si dieťa nechať, bez ohľadu na to, ako došlo k otehotneniu, čo mi príde skôr ako námet hororového filmu.

Právo na informácie o lekárskom zákroku má každý pacient.
Ad: Novely interrupčného zákona ohrozujúce práva žien
21.4.2009 12:00 | Majca

O akom "porušení práv žien slobodne sa rozhodnúť o pokračovaní svojho tehotenstva" sa tu píše? Nikto im to právo neberie, len je tu snaha o lepšiu informovanosť žien o zákroku, pre ktorý sa rozhodli.

Keby boli všetky ženy "schopné zodpovedného rozhodnutia v záležitostiach, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú", tak by sa o tehotenstve rozhodovali ešte pred otehotnením... snaha informovať ich je len pomocná ruka. Nebola by som si taká istá, či všetky ženy, ktoré sa rozhodli pre interupciu, mali dostupné objektívne informácie pre svoje rozhodovanie.

Čo náboženské je na pojme "nenarodené dieťa"?
Čo sa narodí zo ženy, ak nie dieťa? Aj plody ovocných stromov nazývame podľa stromu - hruška je hruškou, aj keď je ešte nedozretá. Dieťa je dieťaťom, aj keď sa ešte nenarodilo. Nechápem, akú logiku používajú tí, ktorí nevedia pomenovať realitu tak, ako je.

Chceme byť informovaní vždy, všade a o všetkom, tak prečo pred rozhodnutím o interupcii nezodpovedne a ľahostajne odmietame objektívne informácie?
Ad: Novely interrupčného zákona ohrozujúce práva žien
21.4.2009 08:23 | Anna Verešová

"Navrhujú tiež, aby sa veková hranica pre súhlas zákonného zástupcu s interrupciou mladých žien posunula zo súčasných 16 rokov na dosiahnutie plnoletosti. Návrhy ďalej upravujú povinnosť poskytnúť poučenie o umelom prerušení tehotenstva." TOTO NIEKOMU VADÍ? Toto je nesprávne? Ženy nepotrebujú informácie o lekárskom zákroku?

» Vaše reakcie (6)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme
Kontakty:
Občan, demokracia a zodpovednosť
Možnosť voľby - Pro choice

Súvisiace témy
Ľudské práva, Náboženstvo, Zdravie, Právo, Štátna správa, Ženy

Regióny
Bratislava


[8713]REKLAMACHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS