spájame ľudí, ktorí menia svet
Aktuálne
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Petržalka je víťazom Infočinu, Magistrát na čele nepriateľov
26.9.2008 | | Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation vyhlásila už po šiestykrát výsledky súťaže INFOčin roka. Stalo sa tak pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa informácií. Súťaž hodnotí priateľské a nepriateľské činy v oblasti poskytovania informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Poslaním súťaže INFOčin roka je pripomínať verejnosti existenciu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, tzv. infozákona, ako jedného z nosných zákonov verejnej kontroly fungovania štátu. Súťaž INFOčin roka funguje na princípe hodnotenia nominácií popisujúcich skúsenosť občana alebo organizácie s prístupom úradov a ich zamestnancov k poskytovaniu informácií. Pri hodnotení kategórie „priateľský čin“ sa zohľadňuje proaktívne konanie úradov pri zverejňovaní informácií, kvalita poskytovaných informácií, zverejňovanie informácií nad rámec zákona o slobodnom prístupe k informáciám a kreatívne spôsoby ich zverejňovania. Pri „nepriateľských činoch“ sa prihliada na recidívu pri neposkytovaní informácií, nedodržiavanie lehôt, odôvodnenie odmietnutia, odstrašovanie a ignorovanie žiadateľov, ale i snaha o zásahy do legislatívy.

V tomto ročníku súťaže pozitívnu cenu získal Miestny úrad Bratislava – Petržalka, menovite pán Ľubomír Andrassy za inovovanú web stránku petržalskej miestnej samosprávy, ktorá podporuje myšlienku otvorenej samosprávy, či e-partnerstva medzi verejnou správou a občianskou spoločnosťou. Napriek tomu, že sa organizátori súťaže INFOčin každoročne stretávajú skôr s takými pozitívnymi nomináciami, ktoré sa týkajú informovania miestnymi samosprávami nad rámec zákona prostredníctvom web stránok, môže byť aj táto nominácia príkladom pre mnohé samosprávy pri zlepšovaní informovanosti verejnosti.

V rámci kategórie „Nepriateľský čin roka“ boli vyhlásení viacerí „víťazi“. Prvé miesto v tomto roku získal  Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. Nominácia sa týkala odmietnutia zverejniť zápisnicu zo zasadnutia mestskej rady, ktoré bolo neverejné. Takéto rozhodnutie možno považovať za mimoriadne závažné, pretože je zjavne arbitrárne. Magistrát nekonal v súlade so zákonom, ktorý neumožňuje utajiť zápisnice zo zasadnutia mestskej rady. Úrad nevzal do úvahy rozdiel medzi informáciami povinne zverejňovanými a sprístupňovanými na žiadosť.  

Druhé miesto získal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote.  Tento úrad na dve rovnaké žiadosti o informácie od dvoch občanov SR odpovedal dvoma rôznymi spôsobmi. Jednému občanovi informáciu sprístupnil a druhému nie s odôvodnením, že požadovanú informáciu nemá k dispozícii.

Tretie miesto v negatívnej kategórii získal Obecný úrad Zacharovce za svoje rozhodnutie o sprístupnení informácií v požadovanej písomnej forme len za podmienky, ak žiadateľ uhradí „nevyhnutné náklady s tým spojené“. Tento prípad si zaslúži pozornosť preto, že ide o zhotovenie odpisu „vyblednutého“ všeobecne záväzného nariadenia, ktoré určuje sadzby daní z nehnuteľností , ktoré je doposiaľ platné.

Tento ročník súťaže pripravila Nadácia v spolupráci s agentúrou PRime time, s.r.o., denníkom SME, občianskym denníkom Changenet.sk a LOToS (spolkom lokálnych televíznych staníc Slovenska).

POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petržalka je víťazom Infočinu, Magistrát na čele nepriateľov | Zobraziť Skryť

4.10.2008 20:45
| pel

Nie je divne, ze "obcianske" zdruzenia, ktore vyuzivaju verejne zdroje - formou dotacii, grantov, percenta dani - a ktore odmietaju uverejnovat podrobne financne spravy na nete maju tu drzost a vyhlasuju "infociny"?

» Vaše reakcie (1)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.smeČítajte tiež:
Ocenili víťazov súťaže INFOčin 2007
Starosta Hrabovský a primátor Slota sú víťazmi Infočinu 2005


Súvisiace témy
Samospráva, Štátna správa, Prístup k informáciám, Právo

Regióny
Bratislava, Rimavská Sobota, Zacharovce


[5131]REKLAMACHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS