spájame ľudí, ktorí menia svet
Poľnohospodárstvo
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Premárnený rok Slovenska Prvé výročie druhej vlády pod vedením Róberta Fica je pre mnohých dôvodom k ohliadnutiu a hodnoteniu. Väčšina analýz ktoré som mal v rukách sa zaoberá otázkou do akej miery sú stúpajúca nezamestnanosť a spomaľujúci hospodársky rast výsledkom začínajúcej globálnej ekonomickej krízy a do akej výsledkom Ficových politík. Čas ukáže, že táto otázka je podružná.
19.3.2013 | 3 reakcie

O modifikovanej repe a pomalých reakciách V ostatných dňoch sa na nás obrátilo množstvo ľudí s otázkou, čo budeme robiť proti plánu povoliť výskumné pestovanie geneticky modifikovanej repy na území SR. Priznám sa, že ma záujem ľudí o témy GM plodín trochu prekvapil. Z môjho pohľadu totiž prichádza príliš neskoro.
18.3.2013 | 6 reakcií

Sú malé vodné elektrárne naozaj ekologickým zdrojom elektrickej energie? Vodné elektrárne sú širokou verejnosťou vnímané ako tzv. čisté, zelené, či ekologické zdroje elektrickej energie. Nemajú čmudiace komíny, odkaliská popolčeka, pri ich prevádzke nehrozí jadrová havária. V dnešnej dobe strašenia globálnym otepľovaním sa za ich prínos považuje aj nulová produkcia CO2. Na prvý pohľad dokonalé riešenie našich energetických potrieb. Škoda len, že ich nevyužívame naplno... Takéto úvahy sú v pozadí všetkých plánov na vyššie využitie energetického potenciálu riek, vrátane Koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030.
19.11.2012 | 10 reakcií

Biopalivá: zelený sen, alebo nočná mora? Majú biopalivá kľúčovú úlohu v plánoch na ochranu klímy, alebo naopak zvyšujú emisie skleníkových plynov? Hladujú kvôli nim ľudia v treťom svete a ubúdajú dažďové pralesy? Okolo biopalív má verejnosť momentálne riadny zmätok.
15.4.2009 | 15 reakcií

Privítajme superzemiak! Pred pár dňami prebehla slovenskými, ale tiež európskymi a svetovými, médiami kontroverzná správa. Niežeby to bolo čímsi nezvyčajné, no tematika, ktorej sa táto informácia dotýkala, ukrýva azda predsa len o čosi väčšiu dávku kontroverznosti a dôvodov k pozastaveniu sa, ako to býva u väčšiny mediálnych správ.
30.7.2007 | 22 reakcií

Paraquat: nevedomosť, ignorácia alebo cynizmus? Prípad, ktorý kopíruje stále tú istú šablónu: „zlá“ nadnárodná korporácia predáva do rozvojových štátov výrobok, ktorý má doma predávať už veľa rokov zakázané. Na exporte zarába milióny, pričom pri odbyte produktu využíva takmer neexistujúce zdravotné a bezpečnostné normy v cieľových krajinách. Samozrejme, žiadny zákon opäť porušovaný nie je.
23.11.2006 | 5 reakcií

Potrebujeme nový prístup k protipovodňovej ochrane Nie je pravdou, že hlavnou príčinou lokálnych povodní je slabá údržba odvodňovacích kanálov a korýt malých vodných tokov, ako tvrdia v médiách prezentovaní úradníci zo Sekcie ochrany vôd Ministerstva životného prostredia. Hlavnou príčinou lokálnych povodní je výrazne znížená schopnosť, niekde až neschopnosť poľnohospodársko – urbárnej krajiny zadržiavať dažďovú vodu, ako dôsledok nezodpovedných ľudských aktivít vyplývajúcich z nepochopenia podstaty.
12.10.2006 | 1 reakcia

AKTUÁLNE
Europarlament hlasoval o budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike: ozelenenie sa nekoná
Poslanci Europarlamentu hlasovali 13. marca 2013 po prvýkrát v histórií EÚ o reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Výsledok možno charakterizovať ako zmätok, nesúlad, no predovšetkým chýbala podpora pre trvalo-udržateľnejšie poľnohospodárstvo.
14.3.2013 | Bratislava

Kokteil pesticídov na vianočnom stole
Európska sieť mimovládnych organizácií PAN – Europe urobila koncom novembra 2009 monitoring vybraných potravín na rezíduá pesticídov. Výsledky ukázali že väčšina vzoriek šalátu a mandaríniek obsahovala zmes viacerých druhov pesticídov, v pár prípadoch boli prekročené limity a v jednom prípade dokonca zistené rezíduá zakázaného pesticídu.
17.12.2009 | Zvolen

Slovenským dropom svitá na lepšie časy
Drop fúzatý (drop veľký)
Dropy fúzatý patrí k celosvetovo ohrozeným druhom živočíchov. Tento majestátny operenec, ktorý patrí zároveň aj k najťažším lietajúcim vtákom na svete, na Slovensku ešte stále žije a zdá sa, že tomuto pôvodne stepnému druhu, ktorý je dnes už na pokraji vyhynutia, svitá na lepšie časy.
8.12.2009 | Lehnice | 36 reakcií

Sluky je možné strieľať po prvýkrát len v jesennom období
Podľa novej poľovnej vyhlášky skončilo koncom novembra obdobie lovu sluky lesnej. Je to po prvýkrát, kedy poľovné predpisy na Slovensku stanovili obdobie lovu sluky mimo citlivého obdobia rozmnožovania a jarného príletu na hniezdiská. Pôvodne tradičné poľovačky prebiehali v marci až apríli pri jarnom ťahu vtákov a toku samčekov, čo bolo nielen neetické, ale mohlo nepriaznivo ovplyvniť aj úspešné rozmnožovanie tohto druhu.
3.12.2009 | Bratislava | 46 reakcií

Kaňu popolavú budú chrániť spoločne
Ochrana jedného z najvzácnejších dravcov Slovenska -- kane popolavej -- bola hlavnou témou spoločného stretnutia ochranárov, poľnohospodárov i zástupcov štátnej správy, ktoré sa uskutočnilo koncom októbra v Nových Zámkoch.
6.11.2009 | Nové Zámky | 11 reakcií


Spaľovanie záhradných odpadov musia riešiť obce
8.10.2009 | Košice | 7 reakcií

Biopotravinou roka sú špaldové celozrnné tyčinky
5.10.2009 | Bratislava

O pár dní spoznáme biopotravinu roka 2009
29.9.2009 | Trenčín

Priatelia Zeme zapájajú aktivistov na Poľane
18.8.2009 | Ponická Huta

O titul súťaží osem biopotravín
3.7.2009 | Trenčín

Zajtra bude Svetový deň bez mäsa
30.6.2009 | Bratislava | 5 reakcií

Podmáčané lúky môžu byť domov vtákov aj zdroj energie
3.6.2009 | Bratislava | 3 reakcie

Good Egg Award získali Hotel Kamila a Walker s.r.o.
29.4.2009 | Čierna Voda | 2 reakcie

Z Blokového grantu rozdelili vyše 900 tisíc EUR
21.4.2009 | Banská Bystrica | 2 reakcie

Staré pesticídy stále ohrozujú Slovensko
1.4.2009 | Bratislava

NOVINKY EMAILOM
Týždenný prehľad noviniek z CHANGENET.SK. Zadajte Vašu email adresu:


KAMPANE

Podporte niektorú z petícií organizovanú našimi čitateľmi, alebo spustite vlastnú.


NAJČÍTANEJŠIE

REKLAMA

NAJDISKUTOVANEJŠIE
NAJNOVŠIE REAKCIE

FOTOBLOK


KALENDÁR
 
INZERÁTY

V tejto kategórii nie je zaradený žiaden inzerát.


CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS