spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Memorandum o transformácii slovenského školstva

MY,
OBČANIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY,KTORÝM ZÁLEŽÍ NA
SLOBODNOM, ZODPOVEDNOM, ODBORNOM, PARTNERSKOM A TRANSPARENTNOM
ZAVÁDZANÍ INOVÁCIÍ DO SLOVENSKÉHO ŠKOLSTVA
V PROSPECH CELOSTNÉHO ROZVOJA DIEŤAŤA a CELEJ SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI
SME ZA ZAVEDENIE NASLEDOVNÝCH PRINCÍPOV „FÍNSKEHO MODELU“ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE:

1. DETI NEPOČKAJÚ
Je potrebné vytvoriť rýchly, efektívny a garantovaný proces zavádzania inovácií, aby deti neskončili školu skôr, ako dôjde ku skutočnej zmene školského programu.

2. PEDAGOGIKA NIE JE POLITIKA
Odpolitizovať školstvo na všetkých úrovniach pre spoločné dobro celej spoločnosti.

3. ZMENU TVORIA ŽIACI A UČITELIA, RODIČIA A ŠKOLY
Hlavnými nositeľmi zmeny v školstve sú žiaci a učitelia, rodičia a školy, vrátane univerzít.

4. MENEJ KONTROLY - VIAC PODPORY A DÔVERY
Decentralizácia pre radikálne zlepšenie podmienok pre nápady zdola. Zjednodušenie systémov riadenia. Posilnenie dôvery v učiteľa, rodiča a žiaka.

5. ŠKOLA NÁSTROJ BUDÚCNOSTI – ŠKOLA ZMENA SPOLOČNOSTI
Vzdelávanie má posilňovať ľudské hodnoty a reagovať na meniace sa potreby spoločnosti.

6. ŠKOLA NIE JE OSTROV
Škola spája ľudí, je potrebné ju vytvárať ako komunitné centrum tak, aby sa dala využiť aj večer, aj cez víkendy aj v lete pre rôzne skupiny podľa ich špecifických potrieb.

7. RODIČ JE VOLIČ
Dokiaľ téma vzdelávania bude závislá od politiky, je potrebné vyvodzovať politickú zodpovednosť voči jej tvorcom.

8. PEKNÉ ŠKOLY
Súčasťou zmeny školy je aj zmena architektúry školy, podporujúca zmenu myslenia.

9. INOVÁCIA NIE JE TAJOMSTVO
Transparentné zdieľanie inovácií medzi školami na národnej a lokálnej úrovni.

10. ŠKOLSTVO JE SPOLUPRÁCA
Všetky uvedené princípy transformácie, tvoriace jeden celok, sa dajú presadiť iba spoluprácou všetkých aktérov.


POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Podporte túto kampaň!

Priezvisko [*]
Meno [*]
Profesia / Organizácia
Adresa trvalého bydliska [*]
PSČ [*]
Mesto [*]
E-mail [*]
Zobraziť Vaše meno v zozname signatárov?

Polia označené [*] sú povinné.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom podania petície / výzvy / hromadnej pripomienky, vedenia evidencie o jej podporovateľoch a informovaní o ďalšom priebehu procesu.Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt