spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Zachráňme električku pre Petržalku a zabráňme medzinárodnej hanbe

HROMADNÁ VÝZVA OBČANOV PRE PRIMÁTORA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY  JUDr. IVA NESROVNALA, LL.M.
V Bratislave 28. mája 2018Vážený pán primátor,

my, obyvatelia Bratislavy, Vás touto cestou vyzývame, aby ste vyvinuli v rámci Vašich kompetencií maximálne úsilie na urýchlenie prípravných prác, ako aj ďalších súvisiacich úkonov, ktoré Magistrát v rámci projektu budovania nosného dopravného systému zabezpečuje.

Sme presvedčení, že si uvedomujete vážnosť situácie, keďže ste ako nový primátor pred necelými štyrmi rokmi preberali prvú časť projektu taktiež s výrazným omeškaním a s aktuálnou hrozbou nepreplatenia nákladov z eurofondov.


PaedDr. Oliver Kríž,
mestský poslanec, iniciátor výzvyDÔVODOVÁ SPRÁVA

so znepokojením vnímame nebezpečne sa predlžujúcu prípravnú fázu strategického projektu výstavby druhej časti električkovej trate v Petržalke na úseku Bosákova – Janíkov Dvor. Uvedomujeme si, že dotknuté orgány, ktoré vydávajú rôzne povolenia, majú určité časové lehoty na vyjadrenie. Po nedávnom kontrolnom dni k projektu sme však presvedčení, že procesy smerujúce k začiatku výstavby, je nevyhnutné urýchliť.

Túto skutočnosť  nám potvrdili aj činitelia Európskej únie v Bruseli. Obrátili sme sa na predsedu Európskej komisie Jean-Clauda Junckera, ako aj na odborných pracovníkov, ktorí majú na starosť dohľad nad realizáciou projektov spojených s čerpaním kohéznych fondov v operačnom programe EÚ Integrovaná infraštruktúra.

Na základe ich reakcií vnímame dve vážne hrozby. Existuje riziko, že sa v dôsledku časových prieťahov, relatívne nízkeho pracovného nasadeniu Magistrátu, a prípadných iných, nepredvídateľných okolností, nestihne druhá fáza električky vybudovať do konca programovacieho obdobia, teda do roku 2023. V takom prípade by došlo k ohrozeniu refundácie nákladov na projekt vo výške približne 77-79 miliónov EUR.

Navyše, čím neskôr Bratislava druhú fázu nosného dopravného systému vybuduje, tým menšiu dôveru k nám Európska komisia bude mať. Vyhodnotia nás ako nespoľahlivého partnera, ktorý nie je schopný dotiahnuť významný projekt do konca v primeranom čase. Znižujú sa tak šance do budúcnosti, že Hlavné mesto SR Bratislava, ako aj Slovenská republika, budú môcť čerpať kohézne fondy aj v ďalšom programovacom období. Hrozí nám tak zároveň medzinárodná hanba.

Električka do Petržalky je kľúčový mestotvorný prvok, ktorý z hlavného mesta robí modernú európsku metropolu a z Petržalky strategickú mestskú časť, ktorá má potenciál sa ďalej rozvíjať a rozrastať. Nám Petržalčanom, ako aj obyvateľom celého Hlavného mesta nesmierne záleží na jej včasnej a úspešnej realizácii. Veríme, že nesklamete našu dôveru a osobne sa zasadíte za zrýchlenie tempa práce Vášho úradu, ktoré je nevyhnutné pre úspešné ukončenie projektu v stanovenom termíne.POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Podporte túto kampaň!

Priezvisko [*]
Meno [*]
Profesia / Organizácia
Adresa trvalého bydliska [*]
PSČ [*]
Mesto [*]
E-mail [*]
Zobraziť Vaše meno v zozname signatárov?

Polia označené [*] sú povinné.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom podania petície / výzvy / hromadnej pripomienky, vedenia evidencie o jej podporovateľoch a informovaní o ďalšom priebehu procesu.Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt