spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Vyhlásenie pedagógov VŠMU

Sme znepokojení situáciou v RTVS, kde už niekoľko týždňov prevláda atmosféra strachu a neistoty.

Plazivá a dlhodobá podoba tejto neistoty naznačuje, že zámerom vedenia nie je konštruktívny rozvoj a nadviazanie kontinuity s predchádzajúcim úspešným obdobím, ale len systematická deštrukcia ľudského potenciálu a poslania tejto inštitúcie.

Dnešná napätá spoločenská i geopolitická situácia si vyžaduje skúsených reportérov a spravodajcov, schopných kritického pohľadu, rozumného uvažovania a kompetentnej analýzy faktov.

Práve takých sa RTVS zbavuje. Kvalitní a overení profesionáli sú z RTVS prepúšťaní alebo sami pod nátlakom odchádzajú.

Atmosféra strachu nevytvára priestor pre slobodnú publicistiku a tvorbu hodnú verejnoprávneho média, ktoré patrí všetkým občanom. Na slobodný rozhlas a televíziu si nárokujeme a máme na ňu právo.

Keďže udalosti nielen posledného obdobia dokazujú, že p. Rezník nie je schopný tieto ciele vyplývajúce zo zákona naplniť, navrhujeme, aby zodpovedne zvážil svoje ďalšie zotrvanie vo funkcii generálneho riaditeľa RTVS. Zároveň žiadame Radu Rozhlasu a televízie Slovenska, aby vyvinula všetky potrebné kroky, ktoré NÁŠ Rozhlas a televíziu Slovenska stabilizujú a zabránia návratu do minulosti.


 Mgr. Peter Balko

Doc. Martin Ciel, PhD

Mgr. Viera Čakányová

Mgr. Dáša Čiripová

Doc. Dagmar Ditrichová, ArtD

Prof. Dušan Dušek

Von Dubravay

Mgr. Zuzana Andrejcová Ferusová

Doc. Elena Flašková

Mg. art. Michal Horváth

Mgr. Art. Barbora Hrínová

Mgr. Art. Norbert Hudec

Mgr. Art. Tomáš Juríček

Doc. Peter Kerekes, ArtD

Doc. Robert Kirchhoff, ArtD

PhDr. Zuzana Konopásková

PhDr. Mária Krýslová

Prof. Boris Lenko

Ing. arch. Mgr. Michal Lošonský, ArtD

Mgr Art. Marek Majeský, ArtD

Prof. Ingrid Mayerová

Doc. Katarína Mišíková, PhD

Mgr. Karol Mišovic, PhD

Prof. Peter Mojžiš, ArtD

Mgr. Zuzana Mojžišová, PhD

Mgr. Lenka Moravčíková-Chovanec

Prof. Juraj Nvota

Mgr. Alena Pániková

Mgr. Patrik Pašš, ArtD

Doc. Zdenka Pašuthová, ArtD

Mgr. Táňa Pauhofová

PhDr. Darina Pavlu

Prof. Roman Polák

Mgr Art. Tobias Potočný

Mgr. František Poul

Mgr. Ján Púček, ArtD

Doc. Milan Rašla

Mgr. Michal Režný, ArtD

PhDr. Viera Rybárová, CSc.

Mgr. Kristián Seidmann

Mgr. Eugenia Sikorová

Doc. Peter Svarinský

PhDr. Soňa Šimková, PhD

Doc. Marek Šulík

Mgr. Mária Vargová

Mgr. Barbara Vidlička-Vrťová, ArtD

Mgr. Jaro Vojtek, ArtDPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Podporte túto kampaň!

Priezvisko [*]
Meno [*]
Profesia / Organizácia
Adresa trvalého bydliska [*]
PSČ [*]
Mesto [*]
E-mail [*]
Zobraziť Vaše meno v zozname signatárov? / Display your name in the list of supporters?

Polia označené [*] sú povinné.
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov za účelom podania petície / výzvy / hromadnej pripomienky, vedenia evidencie o jej podporovateľoch a ich informovaní o ďalšom priebehu procesu.Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS