spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia proti výstavbe asfaltárne v Kvetoslavove

My, podpísaní občania sa pripájame k petícii ohľadom NESÚHLAS s výstavbou objektu Obaľovňa živičných zmesí Kvetoslavov.

Predmet petície, resp. verejného a spoločného záujmu:
Nesúhlas s vybudovaním dočasnej obaľovne živičných zmesí v lokalite Kvetoslavov

Obsah petície:
„My, občania Slovenskej republiky, obyvatelia obce Kvetoslavov a blízkeho okolia, majitelia nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce Kvetoslavov, svojim podpisom na tejto petícii vyjadrujeme svoj NESÚHLAS s vybudovaním dočasnej obaľovne živičných zmesí v lokalite Kvetoslavov.

Osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci:
Mgr. Martin Horňák, nar. 30.03.1979, trvale bytom Astrová 454, 930 41 Kvetoslavov

Prečo NIE tomuto zámeru, prečo podporiť našu ONLINE petíciu?

  • plánuje sa asfaltáreň s 10-hodinovou dennou prevádzkou, vrátane víkendov, v časoch od 7:00 do 22:00
  • výrazné ohrozenie zdravia a zásadné zhoršenie kvality života a životného prostredia
  • pri spracovaní a nakladaní asfaltových zmesí sa do vzduchu dostávajú zapáchajúce, jedovaté a rakovinotvorné látky, rozptyl nebezpečných častíc sa predpokladá až do okolitých obcí
  • výrazné zvýšenie prejazdu nákladných áut (až 320 prejazdov denne) a s tým spojený nadmerný hluk, prach, roznášanie blata, poškodenie povrchu vozovky, poškodenie majetku obyvateľov bývajúcich popri týchto komunikáciách
  • skladovanie a manipulácia so znečisťujúcimi látkami spôsobí ohrozenie podzemných vôd na
  • Žitnom ostrove
  • pokles finančnej hodnoty nehnuteľností v obci pre svoju blízkosť k prevádzke

Pýtame sa:

  • To budeme my a naše deti dýchať kontaminovaný vzduch a piť kontaminovanú vodu?
  • Ako a kam budeme chodiť na prechádzky?  
  • Doplatíme na to všetko naším zdravím a zdravím našich najdrahších?

Sme ZA R7, ale NIE za asfaltáreň pri obytných štvrtiach v Kvetoslavove. Stavba D4R7 nie je podmienená výstavbou asfaltárne v našej obci!

Vyzývame preto obyvateľov Kvetoslavova a celého Horného Žitného ostrova, ktorým záleží na svojom zdraví a hlavne na zdraví svojich detí, všetci, ktorí sa sťahovali z miest sem do obce s vidinou lepšieho, čistejšieho života, všetci, ktorým záleží na tom, aby žili v pokojnej obci tak ako doteraz a nie je ľahostajný osud tejto obce.

Podpísaním online petície môžete prezentovať, že sa nebojíte prejaviť svoj názor a nedovolíte nikomu, aby zničil, znehodnotil a poškodil miesto, kde ste sa rozhodli prežiť svoj život.

Viac info na kvetoslavovprerodiny@gmail.com  alebo FB stránke Kvetoslavov pre rodiny.

Touto petíciou sa obraciame na obec Kvetoslavov (pôvodný spisový znak petície 9391/2017) a na príslušné orgány.

Petičný výbor:

Mgr. Martin Horňák, nar. 30.03.1979, trvale bytom Astrová 454, 930 41 Kvetoslavov
Lenka Horňáková, Astrová 454, 930 41 Kvetoslavov
MUDr. Oľga Novotná, Ružová, 930 41 Kvetoslavov

A ďalší aktivisti z iniciatívy Kvetoslavov pre rodiny:

PhDr. Lívia Bott Domonkos, PhD.
Mgr. Zuzana Bellová
Tatiana HebelkováPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt