spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Verejná výzva vedeniu Pamiatkového úradu SR na vyhlásenie Komplexu na Kamennom námestí v Bratislave za Národnú kultúrnu pamiatku

Od posledného návrhu Slovenskej pracovnej skupiny DOCOMOMO na zápis komplexu bývalého hotela Kyjev a obchodného domu Prior na Kamennom námestí v Bratislave do zoznamu NKP uplynulo práve päť rokov (28.02.2013). Téma osudu tohto komplexu je v posledných dňoch opäť živo diskutovaná. Členovia slovenskej pracovnej skupiny DOCOMOMO ako aj ďalší domáci a zahraniční odborníci z oblasti architektúry, histórie a teórie architektúry aj pamiatkovej ochrany sa jednoznačne zhodli na potrebe poskytnúť tomuto jedinečnému dielu povojnového modernizmu konečne relevantne zákonnú ochranu.

Domnievame sa, že odborná diskusia o hodnotách komplexu na Kamennom námestí trvala už dostatočne dlho a jasne preukázala výnimočnosť diela nielen v domácom ale aj medzinárodnom kontexte. Aktuálne zámery vlastníka hotela a priľahlých pozemkov deklarované formou nedávno predstavenej architektonickej štúdie ako aj avizovaný predaj budovy obchodného domu by mohli výrazne poškodiť celý komplex. Sme preto presvedčení, že práve teraz nastal ten správny čas, aby Pamiatkový úrad SR prijal podnet na zápis obchodno-spoločenského komplexu na Kamennom námestí do zoznamu NKP a zahájil proces jeho vyhlásenia za pamiatku. Nasvedčuje tomu aj skutočnosť, že kvality a hodnoty slovenskej povojnovej architektúry si od nášho posledného podnetu v tejto veci všimol aj Váš úrad, keď postupne zaradil do zoznamu NKP objekty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, budovu Slovenského rozhlasu v Bratislave a za pamiatku vraj plánuje vyhlásiť aj Most SNP v Bratislave. Komplex budov na Kamennom námestí v Bratislave nesporne patrí do skupiny týchto špičkových architektonických diel. Potvrdzuje to nakoniec aj fakt, že sme obchodný dom a hotel zaradili do pätice najvýznamnejších diel povojnovej moderny, o ktorých zapísanie do zoznamu NKP sme vašu inštitúciu žiadali ešte v auguste 2007.  

Pamiatkový úrad SR, ako špičková odborná a zákonom pevne zakotvená autorita, má svojim nespochybniteľným postojom prispievať k procesu ochrany a zveľaďovania historicky významných nehnuteľností na území Slovenska. Žiadame preto aby Pamiatkový úrad SR rozhodol o začatí konania vo veci vyhlásenia obchodno-spoločenského komplexu bývalého hotela Kyjev a obchodného domu Prior za NKP. Nedávajme svojou pasivitou impulz k hazardovaniu s hodnotami fundamentálnej časti architektonického dedičstva našej krajiny.


Signatári výzvy:

PhDr. Katarína Haberlandová, PhD., DOCOMOMO Slovensko
Prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, predsedníčka DOCOMOMO Slovensko
Ing. arch. Laura Pastoreková, PhD., DOCOMOMO Slovensko
Mrg. Peter Szalay, PhD., DOCOMOMO Slovensko
Mgr. art. Martin Zaiček, DOCOMOMO Slovensko
Doc. Ing. arch. Petr Vorlík, PhD., predseda DOCOMOMO ČR
Doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., Dekanka Fakulty architektúry STU
Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., Akademie věd České republiky
Ing. arch. Pavol Paňák, hosťujúci profesor FASTU, 1. podpredseda SKA
Ing. arch. Martin Jančok, podpredseda SKA
Ing. arch. Katarína Viskupičová, členka predstavenstva SKA
Ing. arch. Rudolf Žákovský, člen predstavenstva SKA
Ing. arch. Martin Kusý st., hosťujúci profesor FASTU
Mgr. art. Dominika Belanská
Mgr. art. Ľubica Hustá, riaditeľka festival Bratislava Design Week
Ing. arch. Michal Janák
Ing. arch. Peter Jurkovič
Ing. arch. Lukáš Kordík
Ing. arch. Tomáš Krištek
Ing. arch. Peter Moravčík
Ing. arch. Zora Pauliniová, konzultantka pre verejné priestory
Ing. arch. Štefan Polakovič, riaditeľ festival Dni architektúry a dizajnu DAADPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt