spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia proti výstavbe križovatky v lokalite Lúky V - Petržalka

My, obyvatelia Petržalky zásadne nesúhlasíme s ďalším znižovaním kvality nášho života v lokalite Lúky V (Mestská časť Bratislava-Petržalka). Štandard nášho bývania v ostatných rokoch ovplyvnila masívna výstavba projektu Slnečnice, ako aj hlukové zaťaženie, ktoré sa šíri z diaľnice D2, železnice a Panónskej cesty.

Aktuálne plánuje investor (South City Retail Park A1, s.r.o.), prepojiť staršiu a novovznikajúcu časť Petržalky vybudovaním frekventovanej križovatky v tesnom dotyku našich domov. V mene obyvateľov danej lokality vyjadrujeme zásadný nesúhlas s takýmto dopravným riešením projektu, nakoľko by sa tým drasticky znížila kvalita nášho bývania. Došlo by k výrubu stromov (mnohé vysadili súčasní obyvatelia) a k zániku desiatok parkovacích miest a výbehu pre psov (ktorý nedávno zriadila Mestská časť Petržalka). Navyše, návrh priameho zjazdu z diaľnice D2 by znásobil frekvenciu áut na vnútrosídliskovej cestnej komunikácii.

Touto petíciou sa obraciame na Mestskú časť Bratislava – Petržalka a na Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy a žiadame:

  1. Starostu MČ Bratislava - Petržalka, aby nepovolil vyššie uvedené dopravné riešenie  a od investora dôrazne požadoval vypracovanie posúdenia vplyvov na životné prostredie (EIA).
  2. Miestny úrad MČ Bratislava -Petržalka, aby vyvolal stretnutie medzi investorom, obyvateľmi a zástupcami samosprávy, v snahe hľadať komplexné a primerané, urbanisticko-dopravné riešenie danej lokality.
  3. Primátora Hlavného mesta SR Bratislavy, aby k aktuálnemu zámeru vybudovať križovatku v predmetnej lokalite, vydal nesúhlasné záväzné stanovisko, a aby inicioval výstavbu protihlukovej steny pozdĺž železničnej trate.
  4. Primátora Hlavného mesta SR Bratislavy, aby inicioval zmenu územného plánu, kde by sa vypustila možnosť vybudovania diaľničného privádzača v predmetnej lokalite.


Petičný výbor
Katarína Darážová, Vyšehradská 31, 851 07 Bratislava - osoba poverená zastupovaním v styku s orgánmi verejnej správy
Ing. Anna Kollárová, Vígľašská 12, 851 07, Bratislava
Marta Petrovičová, Vyšehradská 27, 851 07 BratislavaPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt