spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Reakcia členov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

S nevýslovným zhrozením a smútkom sme prijali informáciu o beštiálnom čine, ktorý ukončil životy dvom mladým ľuďom.

Našou bezprostrednou odpoveďou v tejto situácii je v prvom rade stíšenie v nemej sústrasti a v modlitbe za blízkych trúchliacich. Ocitáme sa v úlohe Jóbových priateľov, ktorí stoja pred nezmyselným, nevysvetliteľne ukrutným utrpením a ani my nemáme slová, ktorými možno dostatočne vyjadriť náš súcit, ale i hnev a zúfalstvo. A tak, žiaľ, len v takejto ľudskej obmedzenosti prejavujeme našu spoluúčasť v smútku rodiny a blízkych.

Popri pokore a mlčaní si však predsa dovoľujeme vysloviť nekompromisnú požiadavku vyšetriť a potrestať všetky osoby zodpovedné za tento ohavný čin, ako i páchateľov trestných činov, ktorými sa zavraždený novinár zaoberal. Tragédiu zároveň považujeme za dôsledok zlého fungovania štátu a vyjadrujeme vážne znepokojenie nad rozmáhajúcou sa korupciou, klientelizmom, aroganciou mocných a bohatých, pokrivenou demokraciou a absenciou spravodlivosti. Vyzývame politikov a všetkých ľudí s politickou ambíciou k návratu k hodnotám deklarovaným v Ústave SR. Vyzývame členov našej cirkvi, kresťanov a všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa pripojili k verejnému tlaku občianskej spoločnosti s požiadavkou vykonať kroky, ktoré občanom vrátia dôveru v inštitúcie štátu.  

Aj my členovia jednej z najväčších cirkví na Slovensku priznávame svoj diel zodpovednosti za tento stav. Aj my sme sa vzdialili od svojich ideálov a Boha, v ktorého veríme. Boli sme a sme príliš pasívni, pomýlení, pohodlní, ustráchaní... Naše životy len málo zodpovedajú evanjeliu, ktoré máme prinášať do spoločnosti. Zastavení brutálnou udalosťou prehodnocujeme i naše vlastné postoje k veciam verejným. Nezmyselná smrť môže mať len vtedy aspoň nejaký zmysel, keď prinesie spravodlivosť a uzdravovanie celej spoločnosti. Obeť, ktorú statočný novinár priniesol pre nás všetkých nech nás prebudí z pohodlnej ľahostajnosti a povzbudí k širokej náprave vecí verejných a k novému začiatku.

Česť pamiatke Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.
Nezabudneme.


1. Pavol Trúsik          kurátor Múzea s. Royových, dozorca Považského seniorátu
2. Ondrej Prostredník      teológ, vysokoškolský pedagóg
3. Zuzana Moncoľová      farárka CZ ECAV Hontianska Vrbica
4. Tibor Molnár          farár CZ ECAV Mengusovce
5. Ján Brozman          dozorca Východného dištriktu ECAV
6. Jozef Pacek          farár CZ ECAV Kremnica
7. Michal Tekely          farár CZ ECAV Zemianske Kostoľany
8. Vladimír Daniš          emeritný dozorca ZD ECAV na Slovensku
9. Martin Kováč          predseda o. z. Hnutie evanjelických laických pracovníkov
10. Tomáš Hyben          dozorca Tatranského seniorátu
11. Daniel Koštial          farár CZ ECAV Banská Bystrica
12. Peter Synak         dozorca CZ ECAV Bratislava Legionárska, zástupca dozorcu Bratislavského seniorátu
13. Daniel Mišina          teológ
14. Vlastimil Synak          dozorca Dunajsko-nitrianskeho seniorátu
15. Branislav Kováč          farár CZ ECAV Zvolenská Slatina
16. Martin Miti Kováč      cirkevný archivár, spisovateľ
17. Ondrej Kolarovský     farár CZ ECAV Košice-Terasa
18. Roman Roskoš          farár CZ ECAV Klenovec
19. Eva Bachletová          šéfredaktorka Reformačných listov, tlačová tajomníčka o.z. Hnutie ev. laických pracovníkov
20. Pavel Tomka          farár CZ ECAV Krpeľany
21. Iveta Kosečková          farárka CZ ECAV Bzince pod Javorinou
22. Monika Cipciarová      farárka, redaktorka Reformačných listov
23. Milan Bruncko        CZ ECAV Martin
24. Ján Hroboň        farár CZ ECAV Bratislava Dúbravka
25. Ján Bunčák        farár CZ ECAV Trenčín, predseda dištriktuálneho súdu, predseda Združenia ev. duchovných
26. Štefan Panuška        evanjelický teológ
27. Eva Oslíková         farárka CZ ECAV Modra
28. Branislav Rybnikár    člen Generálneho presbyterstva ECAV
29. Ľubo Bechný         cirkevný aktivista, redaktor Reformačných listov
30. Ján Huba         dozorca CZ ECAV Nitra
31. Ivan Eľko        predseda Synody ECAV, farár CZ ECAV Nitra
32. Ivan Boženík         farár CZ ECAV Dobroč
33. Ľudovít Hroboň         farár CZ ECAV Lučenec
34. Mária Hroboňová         farárka CZ ECAV Lučenec
35. Stanislav Páťal          zborový dozorca  CZ ECAV Bratislava  Dúbravka
36. Radomír Vařák         farár CZ ECAV Stará Turá
37. Boris Mišina         farár CZ ECAV Bratislava Legionárska
38. Bohuslav Beňuch         dozorca CZ ECAV Dudince
39. Martin Riecky        farár CZ ECAV Levice
40. Martin Drdoš ml.        dozorca CZ ECAV Levice
41. Božidara Bašková        farárka CZ ECAV Kšinná

Kontakt: Mgr. Pavol Trúsik, seniorálny dozorca Považského seniorátu ECAV 0907 293 295,
Mgr. Eva Bachletová, PhD. 0905 813 782, tlačová tajomníčka OZ HELP
POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt