spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k novele zákona o ovzduší
Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona o ovzduší, ktorá reaguje na povinnosť implementácie Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/2284/ES o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie. Dlhodobá nadlimitná úroveň koncentrácie látok znečisťujúcich ovzdušie je hrozbou pre zdravie nás všetkých. Jednou z povinností stanovených implementovanou Smernicou pre Slovenskú republiku je preto prijatie tzv. Národného programu znižovania emisií s cieľom znížiť emisie škodlivých látok do ovzdušia. V rozpore s cieľmi Smernice však navrhovaná novela neupravuje záväznosť a následnú vymožiteľnosť národného programu. Na základe navrhovaného znenia novely by národný program bol iba formálnym dokumentom bez reálneho dopadu na ovzdušie. Z toho dôvodu navrhujeme, aby bol národný program prijímaný vo forme záväzného dokumentu - vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR. Zároveň navrhovaná novela nedostatočne upravuje možnosť verejnosti zúčastniť sa na tvorbe národného programu, čo je v rozpore s európskou legislatívou. Navrhujeme preto konkrétny proces, ktorý zabezpečí verejnosti možnosť aktívnej účasti na tvorbe programu.
26. 2. 2018 - 28. 02. 2018Prehľad podporovateľov:
 • Barbara Gindlova , Združenie prvého mája , Bratislava
 • Eva Dvončová, Bratislava
 • Viera Peťková, Sološnica
 • Alexandra Peťková, Ochranársky spolok Sološnica, Sološnica
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Humenné
 • Kristína Stromková, Žilina
 • RNDr. Sidor, štátna správa, Nitra
 • Tatiana Žáryová, Bratislava
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Zeleneč
 • Dominik Kubík, IT Analytik, Martin
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Stará Ľubovňa
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Bratislava
 • Igor Haľama, Bratislava
 • Michal Fapšo, Piešťany
 • Veronika Mizeríková, Bánovce nad Bebravou
 • Zuzana Jarošová, Analytička, Košice
 • Danka Valkova, Bratislava
 • Martina Belicová, Zlaté Moravce
 • Martin Surkala, lekár, Bratislava
 • Michal Kaiser, Bratislava
 • Katarina Chamkova, HR manazer, Nitra
 • Lucia Šimková, Trnava
 • Michaela Šutková, Novinárka, Bratislava
 • Matej Macko, Prešov
 • Martin Tóčik, Zvolen
 • dana Lieskovská, Nitra
 • Pavol Adam, Hriňová
 • Kapustová Zuzana, Bratislava
 • Ján Lečko, Bratislava
 • Slavomira Molnarova, Bratislava
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Bratislava
 • Patrik Jošt, Kuchar, Biely Kostol
 • Alexander Mészáros , Holice n/o
 • Zofia Hubertova, Pracujem, Valaska
 • Alzbeta Netriova, Dochodca, Bratislava
 • Alzbeta Netriova, Dochodca, Bratislava
 • Peter Kralovič, Bratislava
 • Filip Németh, Bratislava
 • Dušan Čop, SZČO, Košice
 • Németh Tibor, elektroinžinier, Dunajská Streda
 • Dušan Čop, SZČO, Košice
 • Kollar Klaudia, Bratislava
 • Miroslav Demko, Oravská Lesná
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Trenčianska Teplá
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Bratislava
 • Dagmar Juríková, Bratislava
 • Vieroslava Lúčna, Detva
 • Veronika Sadovska, Bratislava
 • Dominik Suchy, Senec
 • Jakub Zajac, Bratislava

  1 | 2 | 3 | 4 | .. | 12 | Next
 
 
Organizujete petíciu, pripomienky či výzvu? V rámci sekcie CHANGENET.SK | Kampane pomáhame občianskym iniciatívam jednoduchým spôsobom získavať podporu občanov pre ich aktivity.

Za jednotlivé kampane zodpovedajú ich iniciátori. Obsah a zameranie kampaní nemusí byť v súlade s názormi a postojmi redakcie CHANGENET.SK.


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS