spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Verejná výzva vláde a ministerstvu spravodlivosti, aby riešili akútnu hrozbu ústavnej krízy

Vážený pán predseda vlády, vážená pani ministerka,

ako občania Slovenskej republiky, ktorí si uvedomujú zodpovednosť za budúcnosť a charakter demokracie a právneho štátu na Slovensku, vás verejne vyzývame a žiadame, aby ste váhou vášho postavenia zabránili hrozbe znefunkčnenia Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Začiatkom budúceho roka sa skončí funkčné obdobie deviatim sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky a tým sa de iure stane tento najvýznamnejší orgán ochrany ústavnosti, ktorý je srdcom a svedomím právneho štátu, nefunkčným.

Súčasný spôsob voľby a menovania sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky sa z viacerých hľadísk neosvedčil. Systém voľby nie je imúnny voči politickým vplyvom, ktoré ohrozujú jeho nezávislosť a súčasne ani nevyžaduje adekvátnu odbornosť kandidátov, ktorí z pozície ústavných sudcov budú niesť na svojich pleciach zodpovednosť za ústavnosť, demokraciu a právny štát. Na sudcov ústavného súdu a ich výber sa musia klásť prísne podmienky, keďže oni sú základným pilierom, na ktorom stojí fungovanie právneho štátu.

Vážený pán predseda vlády, vážená pani ministerka, verejne vás žiadame, aby ste sa aktívne zapojili do prípravy legislatívnych zmien, ktoré v budúcnosti nedovolia spolitizovať a znefunkčniť Ústavný súd Slovenskej republiky. Žiadame vás, aby vláda Slovenskej republiky v súčinnosti s významnými zástupcami odbornej verejnosti a váhou svojho politického vplyvu pripravila a presadila taký návrh riešenia, ktorý zabráni hroziacej ústavnej kríze.


Členovia Novej Generácie


Podpísaní signatári:

Tomáš Smutný, predseda Novej Generácie

Jozef Lenč, politológ

Katarína Augustinič, poslankyňa BSK, MsZ BA

Lenka Kožárová, učiteľka Teach for Slovakia

Miroslav Korduliak, podnikateľ

Peter Kaščák, právnik

Marián Líška, marketér

Adam Homoľa, študent

Kamil Zeleňák, referent štátna správa

Milan Pilip, poslanec MsZ v BardejovePOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS