spájame ľudí, ktorí menia svet
Regióny | KAMPANE
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia za spravodlivé financovanie škôl a školských zariadení na území mesta Banská Bystrica

Ján Nosko – primátor mesta Banská Bystrica
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica


V Banskej Bystrici 15.1.2018My, podpísaní občania žiadame spravodlivé financovanie škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Banská Bystrica. Súčasné financovanie ani návrh financovania, ktorý presadzuje vedenie mesta Banská Bystrica nie je spravodlivé z dvoch dôvodov.

1. Mesto Banská Bystrica  šetrí na deťoch. Príjem mesta z podielových daní v roku 2018 na základe počtu detí vo všetkých  školách a školských zariadeniach je  11 810 551  eur. Mesto však chce použiť na financovanie prevádzky všetkých škôl a školských zariadení len 9 721 502 eur. Po odpočítaní nákladov na správu budov (956 520 eur) ostáva 1 132 529 eur, ktoré mesto ušetrí na deťoch a použije ich na niečo iné. Príjem z podielových daní mesto dostáva práve preto, lebo v meste sú deti, ktoré navštevujú školy a školské zariadenia, bez rozdielu zriaďovateľa.  Keby tieto deti tu neboli, neboli by ani príjmy z podielových daní. Z tejto logiky je prirodzené a to aj žiadame, aby mesto Banská Bystrica rozdelilo medzi všetky školy a školské zariadenia celý objem finančných prostriedkov, ktorý na tento účel z podielových daní dostane, teda  11 810 551 eur v roku 2018.

2. Mesto Banská Bystrica poškodzuje deti a ich rodičov z cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení, ktorí sú  rovnoprávnymi občanmi nášho mesta. Mesto dostáva finančné prostriedky z podielových daní na všetky deti rovnako, bez ohľadu na zriaďovateľa. Rodičia všetkých detí odvádzajú štátu dane  rovnako a podľa Ústavy Slovenskej republiky si môžu pre svoje deti vybrať školu, alebo školské zariadenie. Preto financovanie 88% pre cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia a 100% pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica považujeme za diskriminačné a žiadame rovnako financovať cirkevné, súkromné aj mestské školy a školské zariadenia.


Petičný výbor:
Juraj Droppa, Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica, poverený na zastupovanie v styku s orgánom vybavujúcim petíciu
Janka Krnáčová, Spojová 10,  974 04 Banská Bystrica
Slavomír Poloha, Hurbanova 2, 974 01 Banská Bystrica
Robert Tatár, Podháj 26, 974 05 Banská BystricaPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Samospráva
ŠkolstvoREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS