spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Výzva poslancom Národnej rady SR a prezidentovi SR k obchodnej dohode CETA
Výzva poslancom Národnej rady SR a prezidentovi SR k obchodnej dohode CETA My, dolu podpísaní občania, vyzývame poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby schválili a predložili prezidentovi Slovenskej republiky na ratifikáciu a prezidenta, aby ratifikoval „Návrh na uzavretie Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej“ až po zapracovaní podmienok vyplývajúcich z platnej legislatívy SR - uvedenie a vyznačenie: „- zákazu dobývania rádioaktívnych nerastov, okrem prípadu, ak obyvatelia každej dotknutej obce v miestnom referende vyslovia s dobývaním rádioaktívnych nerastov súhlas, - zákazu používania technológie kyanidového lúhovania pri úprave alebo zušľachťovaní nerastov.“ Vyznačenie konkrétneho znenia v tejto zmluve považujeme za dôležité z dôvodu, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Za organizačný výbor: JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Pokroku 7, 040 11 Košice, tel. 0905 384171, rovinsky.ladislav@gmail.com, JUDr. Jozef Šuchta, Juraja Kréna 3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel. 0905 706720 - osoby určené na styk s orgánmi verejnej správy, Ing. Jaroslav Polaček, Němcovej 4, 040 01 Košice, tel. 0902 731621
10. 1. 2018 - 09. 06. 2018Prehľad podporovateľov:
 • Jan Kucera, nezamestnany, Marianka
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Kosice
 • Roman Köröši, Zamočník, Košice
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Kosice
 • Beláková Denisa, Košice
 • Richard Tomečko, Košice
 • Martina Lachvacova, Kosice
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Košice
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Košice
 • Martin Medved, Bratislava
 • Daniela Ábelová, múzejník, Liptovský Hrádok
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Košice
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Kosice
 • Ľuboslav Novák, Vodič, Košice
 • Igor Capik, učiteľ, Košice
 • Ladislav Tomaško, manager, Kosice
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Košice
 • Róbert Sirotňák, nezamestnaný, Prešov
 • Paulína Urfová, Valaliky
 • Roman Žák, Košice
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Košice
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Kosice
 • Marek Sokol, Grafik, Prešov
 • Zuzana Samčíková, Košice
 • Jozef Legát, Košice
 • Zuzana Lehotska, Kosice
 • Mária Javornická , Sestra , Košice
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Košice
 • Babincakova Veronika, Kosice
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Snina
 • Zuzana Maliková , Center manager , Košice
 • Peter Pataky, Szčo, Košice
 • Radovan Fiala, študent , Košice
 • Matúš Lieskovský, Vvývojový inžinier/Robert Bosch, Koice, Západ
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Košice
 • Milan Čubanák, konštruktér, Zvolen
 • Alexander Vágner, projektant, Zvolen
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Košice
 • Viktor Čehy, administrátor, Košice
 • ladislav legat, IT, kosice
 • Katarína Kása Halászová , Materská dovolenka, Košice
 • Max Matej, Kosice
 • Jaroslav Tomaškovič, szco, Košice
 • František Princz, dôchodca , Košice
 • Milada Princzová , dôchodca , Košice
 • Peter Szasz, Kosice
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Košice
 • Jana Burakova, Košice
 • Barbora Stucka Barinkova, Kosice
 • Marek Ďurica, Košice

  1 | 2 | 3 | 4 | .. | 34 | Next
 
 
Organizujete petíciu, pripomienky či výzvu? V rámci sekcie CHANGENET.SK | Kampane pomáhame občianskym iniciatívam jednoduchým spôsobom získavať podporu občanov pre ich aktivity.

Za jednotlivé kampane zodpovedajú ich iniciátori. Obsah a zameranie kampaní nemusí byť v súlade s názormi a postojmi redakcie CHANGENET.SK.


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS