spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Výzva poslancom Národnej rady SR a prezidentovi SR k obchodnej dohode CETA
Výzva poslancom Národnej rady SR a prezidentovi SR k obchodnej dohode CETA My, dolu podpísaní občania, vyzývame poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby schválili a predložili prezidentovi Slovenskej republiky na ratifikáciu a prezidenta, aby ratifikoval „Návrh na uzavretie Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej“ až po zapracovaní podmienok vyplývajúcich z platnej legislatívy SR - uvedenie a vyznačenie: „- zákazu dobývania rádioaktívnych nerastov, okrem prípadu, ak obyvatelia každej dotknutej obce v miestnom referende vyslovia s dobývaním rádioaktívnych nerastov súhlas, - zákazu používania technológie kyanidového lúhovania pri úprave alebo zušľachťovaní nerastov.“ Vyznačenie konkrétneho znenia v tejto zmluve považujeme za dôležité z dôvodu, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Za organizačný výbor: JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Pokroku 7, 040 11 Košice, tel. 0905 384171, rovinsky.ladislav@gmail.com, JUDr. Jozef Šuchta, Juraja Kréna 3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel. 0905 706720 - osoby určené na styk s orgánmi verejnej správy, Ing. Jaroslav Polaček, Němcovej 4, 040 01 Košice, tel. 0902 731621
10. 1. 2018 - 09. 04. 2018Prehľad podporovateľov:
 • Zuzana Karlíková , Materská dovolenka, Košice
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Košice
 • Jozef kovalik , dôchodca, Detva
 • Jan Kucera, IT, Marianka
 • Ľudmila Bayerová, Košice
 • Róbert Bayer, Košice
 • Pavol Onderko, konateľ/Italproduct s.r.o., Kosice
 • Jozef Palyo, Hronské Kosihy
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Očová
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Očová
 • Pavel Šufliarsky, Technológ/Dekona, Kriváň
 • Jozef Nosaľ, Detva
 • Elena Jamnická, učiteľka ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva, Detva
 • Michaela Melichová, DETVA
 • ondrej tkáč, zo oz kovo detva, Divín
 • Radoslav Šohajda, tepelný technik, Zvolen
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Košice
 • Branislav Olos, Študent, Detva
 • Vladimír Wilim, Detva
 • Tomáš Babic, konštruktér, Detva
 • Eva Balazova, Hrinova
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Detva
 • Martin Valenta, vyskumny pracovnik/VUVH, Detva
 • Jan Kucej, Detva
 • Bozena Tothova, dochodca, Kosice
 • Jarmila Baničová, Dunajská Streda
 • Jarmila Baničová, Dunajská Streda
 • Štefan Vilhan, Zvãrač PPS, Detva
 • Štefan Rafanides, podnikateľ, Banská Bystrica
 • Július Szabó, Košice
 • Marianna Marunčiaková, Detva
 • Roman Oklamčák, Okresný predseda SAS Sobrance, Sobrance
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Bystrička
 • Daniela Kalincová, učiteľ VŠ, Očová
 • Emília Hroncová, Detva
 • DUšAN HRONEC, zvárač PPS-Group, Detva
 • Soňa Kaisová, Žilina
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Detva
 • Peter Kolár, Košice
 • Eva Trebuľová, Konzultant IS/Minerva Slovensko a.s., Hriňová
 • Radovan Farbák, Detva
 • Marina Hlaváčová, Detva
 • Iveta Ciglanová, Detva
 • jaroslav krkoska , detva
 • Ľubomír Šufliarský, Detva
 • Eva Hroncova, SZCO, Kriváň
 • Martina Murínová, Detva
 • Jana Kučerová, Dizajner, Hriňová
 • Eva Kučerová, Detva
 • Viliam Dzúr, dôchodca, Lučenec

  1 | 2 | 3 | 4 | .. | 28 | Next
 
 
Organizujete petíciu, pripomienky či výzvu? V rámci sekcie CHANGENET.SK | Kampane pomáhame občianskym iniciatívam jednoduchým spôsobom získavať podporu občanov pre ich aktivity.

Za jednotlivé kampane zodpovedajú ich iniciátori. Obsah a zameranie kampaní nemusí byť v súlade s názormi a postojmi redakcie CHANGENET.SK.


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS