spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Výzva poslancom Mestského zastupiteľstva ku neschváleniu návrhu dohody o zámene pozemkov medzi Mestom Košice a Tempus Immo

Na decembrové rokovanie Mestského zastupiteľstva (MZ) je opakovane predložený bod stiahnutý z programu predchádzajúceho MZ - zámena pozemkov medzi mestom Košice a spoločnosťou Tempus Immo. Táto pozemková rošáda bola pripravená už v roku 2015, keď sa primátor v memorande zaviazal ústretovosťou podnikom Tempus a Eurobus. Podpisom memoranda bez vedomia a výslovného poverenia poslancov MZ (uznesenie č. 756 zo 16. 9. 2013 mu ho nedáva) prekročil právomoci primátora a prevzal tým na seba osobnú zodpovednosť za dôsledky v prípade jeho neschválenia MZ. Memorandum je pritom jasným dôkazom nepripravenosti projektov IKD (Košická integrovaná doprava), MET 1 a MET 2. Schválením zámeny by Tempus Immo dostal za ekonomicky nezhodnotiteľný pozemok pod električkovou traťou lukratívne pozemky. Pozemky v MČ Sever a KVP pritom predstavujú posledné nezastavané ostrovy zelene, ktorej zachovanie je verejným záujmom. Je veľmi pravdepodobné, že po zmene vlastníka by bola snaha tieto pozemky zastavať.

Žiadame Vás, pani poslankyňa / pán poslanec, aby ste hlasovaním odmietli pre mesto aj ľudí nevýhodnú zámenu pozemkov dohodnutú v memorande za Vaším chrbtom. Neprerokovanie návrhu zámeny by bolo porušením záväzku z memoranda, ale neodsúhlasenie zámeny nie je porušením záväzku z memoranda!Signatári výzvy: Ladislav Rovinský, Jaroslav Polaček, Marcel Gibóda, Ladislav Lörinc, Karol Labaš, Dominik Karaffa

POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS