spájame ľudí, ktorí menia svet
Regióny | KAMPANE
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia za možnosť výberu predškolského zariadenia a za vznik súkromných materských škôl v meste Pezinok

Petícia je určená poslancom Mestského zastupiteľstva mesta Pezinok, ktorí rozhodujú, či predškolské zariadenie bude zaradené do Siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa Zákona 596/ 2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Sloboda výberu predškolského zariadenia je pre rodičov detí predškolského veku v našom meste značne obmedzená. Rodičia môžu svoje dieťa zapísať len do obecných materských škôl, alebo do jednej triedy cirkevnej materskej školy. V meste Pezinok v súčasnosti nie sú zriadené žiadne súkromné materské školy.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť v meste Pezinok okrem mestských materských škôl však poskytuje aj 9 detských opatrovateľských centier. Vzhľadom na fakt, že tieto zariadenia nie sú súčasťou Siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR nemôže byť ich výchovno-vzdelávací proces pod gesciou odborného garanta a nemôžu byť kontrolované Štátnou školskou inšpekciou.

Štatút SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA je opravené používať iba také zariadenie, ktoré je zaradené do Siete škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V Pezinku takéto materské školy nie sú.  Mestské zastupiteľstvo, ktoré v roku 2002 pri decentralizácii verejnej správy získalo kompetencie na prijatie detských opatrovateľských centier do Siete škôl, k dnešnému dňu neudelilo ani jeden súhlas takýmto zariadeniam, hoci sa o to opakovane snažili.  

Určite si kladiete otázku, PREČO by mali byť súkromné zariadenia prijaté do siete, prečo by im malo mesto umožniť vstúpiť do systému. Tu Vám ponúkame hneď niekoľko PRETO:

  • PRETO, lebo výchovno-vzdelávací proces by bol kontrolovaný a garantovaný Ministerstvom školstva, vedy a výskumu.
  • PRETO, lebo každý občan tohto mesta prispieva formou podielových daní na výchovno-vzdelávací proces. A tieto prostriedky by mali byť použité výlučne na rozvoj tejto oblasti. Prijatie týchto zariadení do systému nijako nezaťaží mestský rozpočet, lebo finančné prostriedky na každé dieťa v MŠ sú z podielových daní . Jednoducho povedané koľko detí mesto nahlási, toľko peňazí dostane bez ohľadu na to či starostlivosť o dieťa zabezpečí obecná materská škola alebo súkromná materská škola. Súkromné materské školy musia pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na výchovno-vzdelávací proces nie na chod zariadenia ako takého. Čo znamená, že mesto nemusí vynakladať nemalé finančné prostriedky na prevádzku, energetické straty, či opravy týchto zariadení.
  • PRETO, lebo tieto zariadenia by sa mohli stať znížením školného pre mnohých rodičov dostupnejšie a umožniť im tak výber zariadenia, ktoré poskytne jeho dieťaťu očakávanú/preferovanú odbornú starostlivosť a zároveň toto zariadenie patrí do systému štátom určovaného, kontrolovaného a i financovaného systému.
    Deti a ich potreby sa rokmi vyvíjali a sú často odlišné ako možností, ktoré poskytujú existujúce „mestské“ materské školy. Mnoho súčasných detí trpí zdravotnými ťažkosťami, potravinovými intoleranciami, oslabenou imunitou, náročnejšou adaptáciou a preto sú veľké kolektívy pre nich nevhodné, ba až nežiadúce. Nejedná sa o deti, ktoré by mali byť vylúčené z kolektívu, sú to zdravé, šikovné, hravé, inteligentné stvorenia, ktoré však majú svoje drobné špecifiká. Bezpečná starostlivosť o takého deti je vo veľkých 25 členných kolektívoch veľmi náročná a skôr nerealizovateľná.
  • PRETO lebo každý občan by mal mať možnosť umiestniť svoje dieťa v zariadení, ktoré je najbližšie jeho bydlisku. Nezaťažovať tak už aj tak zložitú dopravnú situáciu a poskytnúť svojmu dieťaťu priestor na budovanie priateľstiev v okolí, v ktorom vyrastá.
  • PRETO, lebo v 21. storočí by mala aj v oblasti výchovno-vzdelávacích zariadení existovať zdravá konkurencia, ktorá každý subjekt motivuje zlepšovať sa, inovovať svoje postupy, osloviť tak svojou kvalitou a tým ďalej skvalitňovať výchovné-vzdelávací proces v materských školách.
  • PRETO, lebo naše mesto by nebolo prvé, ktoré by takýmto „inovatívnym“ spôsobom prispelo k lepšej kvalite života svojich občanov. Po celom Slovensku nájdeme množstvo veľkých, väčších aj menších miest, ktoré nemajú problém prijať do Siete škôl MSVaV SR aj iné ako klasické zariadenia. A argumentom na ich prijatie nebolo, že sú to mestá, ktoré nestačia pokryť potreby svojich občanov obecnými zariadeniami. Sú to mestá, ktoré sa rozhodli dať svojim občanom priestor na výber a zariadeniam možnosť preukázať svoju kvalitu a životaschopnosť.

V Slovenskej republike sa prevádzkuje 160 súkromných materských škôl. Takúto formu predprimárneho vzdelávania  si môžu  vybrať napríklad obyvatelia Banskej Bystrice, Žiaru nad Hronom, ale aj Limbachu, Sv. Jura,  Chorvátskeho  Grobu, Senca.  Svojim podpisom prispejete k tomu, aby sa aj naše mesto priblížilo k mestám a obciam, ktoré sa rozhodli napredovať.

Petíciu podávajú :
Ing. Mária Bednárová, Šteberlova 5819/6  902 01 Pezinok, bednarova.marus@gmail.com
Mgr. Tomáš Potúček, Podhorská 4533/11, 902 01 Pezinok,  tomas.potucek@gmail.com       
PhDr. Boris Huslica, Moyzesova 30, 902 01 Pezinok,  boris.huslica@gmail.com     

Petíciu zostavil :     
Mgr. Tomáš Potúček, Podhorská 4533/11, 902 01 Pezinok,  tomas.potucek@gmail.com

Vážený (potenciálny) rodič,

Chcem sa podeliť s mojim príbehom a dôvodom, ktorý možno zmení i tvoj pohľad na predškolské zariadenia. Som už bezmála štyri roky hrdým otcom krásneho človiečika. Približne pred dvomi rokmi sme sa s manželkou rozhodli pre umiestnenie nášho pokladu do predškolského zariadenia. Keďže bývame v Pezinku, ale pracujem v Bratislave (manželka tiež chcela), rozhodli sme sa umiestniť dieťa do škôlky v Bratislave. Malo to viacero výhod a nevýhod. Malý s nami trávil hodiny denne v aute, ale ak by sa niečo stalo, vedeli by sme byť pri ňom veľmi rýchlo. V Bratislave bol umiestnený v súkromnom predškolskom zariadení, keďže do štátnej materskej školy by sa pre nedostatok miesta nedostal. S našim malým sme mali jednu komplikáciu – bol alergický na mlieko a vajíčka. Preto sme mu museli denne pripravovať jedlo na celý deň, čo nie je ľahké. By ste neverili, kde všade sa nachádzajú produkty z mlieka či vajec ... ale o tom som nechcel. Jednoducho povedané – aj v tomto stave sme našli kompromis a náš syn bol spokojným dieťaťom. Musím povedať, že nikdy nemal problém sa rýchlo zžiť s kolektívom a napriek tomu, že je drobný tak byť asertívny bolo v jeho povahe(nikdy nemal sklony k agresivite). Keď mu niekto zobral hračku, nechal mu ju, ale pri prvej príležitosti – čo bolo zväčša po minúte či dvoch, si ju zobral potichu naspäť.

Po približne roku sme prijali s radosťou správu, že čakáme druhé bábätko. Keďže pracujem dosť veľa, viem, že by som nestíhal vždy včas vybrať malého zo škôlky a začali sme preto rozmýšľať nad škôlkou v Pezinku, kde žijeme a manželka trávi teraz väčšinu času. Musím povedať, že sme veľmi precízne a racionálne porovnávali možnosti ponuky predškolských zariadení a na konci sme sa rozhodli pre súkromné predškolské zariadenie. Bývame v časti Turie Brehy – čo je bližšie k Limbachu ako k Pezinku, ale adresu máme pezinskú.

Následne som začal riešiť otázky, prečo v meste, kde sa pýšime prebytkom v rozpočte blokujeme podporu súkromných predškolských zariadení, ktoré nie sú v správe štátu resp. mesta,  kraja alebo cirkvi.

Veď je to pre všetkých lepšie. Mám za to, že dieťa v kolektíve si okrem škôlkarských chorôb vypestuje aj sociálne cítenie, toleranciu, naučí sa mnohým veciam – a pritom matka tiež môže najmä psychicky byť viac v pohode a venovať sa druhému dieťaťu.

Pýtal som sa, prečo mesto Pezinok nezriadi škôlku aj niekde v našej blízkosti? Jasné – je to ekonomická záťaž – dotovať investície aj prevádzku nie je ľahké. Pýtam sa, prečo potom nepodporiť súkromné zariadenia, ktoré sú následne pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR?

Dostupnosť súčasných materských škôl nie je ideálna a samozrejme demografický vývoj je kolísajúci– tak nezastupiteľnú úlohu majú štátne škôlky ale pre flexibilitu by bolo dobré mať v zálohe aj tie súkromné a s nimi si poradí trh.

Súkromné škôlky sú zväčša menšie a v častiach, kde sa ani štátne nevyskytujú a rodičia si samozrejme vyberú čo najbližšie zariadenie. To vlastne aj eliminuje dopravný problém, keď vidíme, že pri školských zariadeniach sa tvoria kolóny áut rodičov s deťmi.

Pre deti to má na druhej strane neoceniteľný význam – môžu si nájsť kamarátov vo svojom okolí a aj k okoliu svojho domova získajú úplne iný vzťah.

Umiestnenie blízko domova súvisí aj s neskoršími aktivitami – či už umiestnením do športových klubov, ale aj základných a neskôr stredných škôl. V Pezinku veľmi nerátam už s akademickou pôdou ...       

Je smutné, keď počúvam od kamarátov, že menia trvalý pobyt len kvôli tomu, aby vedeli svoje ratolesti umiestniť do detských zariadení – či už škôlky alebo školy.

Ďalším argumentom prečo sme sa rozhodli pre súkromné zariadenie je aj počet detí. Nášmu synovi – aj keď nemá ešte štyri roky – už museli dvakrát vyberať nosnú a raz rezať krčné mandle. Preto bol závažným parametrom aj chorobnosť – ktorá je určite štatisticky nižšia v menších kolektívoch.

A potom tu bol problém so stravou – je nemysliteľné ustriehnuť dieťa v 20 člennom kolektíve, ktoré je alergické na mlieko, aby si neodhryzlo z maslového chleba spolužiaka, či z torty, ktorú Hanka priniesla na svoje narodeniny. Nehovoriac o deťoch, ktoré majú problém s cukrovkou, či rôznymi fóbiami (čo našťastie nie je náš prípad).

Vieme, že Pezinok je atraktívne miesto pre mladých ľudí pracujúcich v Bratislave a ktorí ani nie sú z Bratislavy. Preto aj matky, ktoré sú prisťahované majú určité sociálne potreby a ak ich vedia naplniť stretávaním sa a nadväzovaním vzťahov v Pezinku, je to v prospech tohto mesta.

Stále sa mi teda natíska otázka, aké sú argumenty proti podpore súkromných  škôlok. Veď štátne majú plno a ostatné je regulované dopytom. Príspevok nepokrýva vraj ani základné potreby prevádzky ale len dopomáha k zlepšeniu dostupnosti aj v miestach, kde by investícia nemala zmysel. Možnosť orientácie predškolských zariadení na určitý typ výučby je tiež ďalším pozitívom – jazyková škôlka, športová,  montessori ... A nehovoriac o letných prázdninách, kde v malých priestoroch sa vykonáva údržba ľahšie a preto sú aj kratšie zatvorené.

Samozrejme je potrebná nielen kontrola zo strany hygieny, ale i vyučovacích metód. Deti sú totiž ako špongie a vidím to u nás doma – že už teraz ten malý človek vie toho neskutočne veľa a v niektorých oblastiach (napr. názvoslovie dinosaurov) sa musíme dovzdelávať.

Ďalším aspektom sú aj architektonické alebo regulačné povinnosti na existujúcich stavbách štátnych škôlok – kde môžu vznikať nemalé investičné náklady. Súkromné zariadenia si s tým musia poradiť ako vedia.

Nehovorím, že štátne školy nie sú dobré – naopak – sám som chodil do štátnych zariadení od jasieľ – to bolo dávno. Moje zamyslenie skôr bolo o tom, prečo nedať výber a prečo nie je naopak silná podpora aj takýchto zariadení.

Ak by bol priestor, rád by som si vypočul i druhý názor. Ale možno predtým by som chcel vedieť, či i ty aspoň v niečom súhlasíš so mnou a pripojíš sa k petícii, ktorá práve prebieha.

Ak si to dočítal – ďakujem za to najcennejšie čo máš – za tvoj čas. To druhé najcennejšie sú naše deti, tak sa o ne postarajme.


Zamyslený rodičPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Samospráva
Školstvo
VzdelávanieREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS