spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Výzva na ochranu a rozvoj hlavného mesta SR Bratislavy

Vyzývame poslancov miestneho zastupiteľstva Staré Mesto, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Nové Mesto,  Rača,  Vajnory,   Karlova  Ves,  Dúbravka, Lamač,  Devín,  Devínska  Nová  Ves,  Záhorská Bystrica,  Jarovce, Rusovce, Čunovo,  poslancov mestského zastupiteľstva a mestskej rady hl. mesta Bratislavy , Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja,  poslancov a predsedu Národnej rady  SR, predsedu vlády SR Róberta Fica, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho, ministra životného prostredia SR  Lászlóa Sólymosa, vládu SR aby okamžite a neodkladne zabezpečili ochranu a dodržiavanie:

Práv  občanov  garantovaných  ústavou  SR,    šiesty  oddiel, Právo  na  ochranu  životného prostredia  a kultúrneho dedičstva, ustanovenia čl. 44 a 45, v prípade všetkých investičných zámerov so statusom „významná investícia“.

Práv občanov garantovaných ústavou SR, druhý oddiel, Základné ľudské práva a slobody č. 21  (1) Obydlie je nedotknuteľné, nie je dovolené doň vstúpiť bez súhlasu, kto v ňom býva. Bratislava  je  naším domovom, obydlím, ktoré je nedotknuteľné, bez nášho súhlasu, jej obyvateľov a zároveň občanov SR,   prostredníctvom našich volených zástupcov nemôže nikto (ani štát, ani investor) obmedzovať výkon tohto ústavného práva, vyžaduje si vôľu, súhlas, aj v zmysle Zákona o obecnom zriadení.

Aarhuského  dohovoru,  ktorý  sa  zaviazala SR dodržiavať  uznesením NR   SR č.  1840 z 23.9.2005 vo všetkých jeho 3 pilieroch, tzn. žiadame, aby všetky investície so  statusom „významná  investícia“  boli  posudzované  v súlade  s Aarhuským  dohovorom,  vrátane  EIA procesu v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. a 245/2003 Z. z.

Žiadame hlavné mesto SR Bratislavu, aby zriadilo a garantovalo nezávislú odbornú platformu pre naplnenie cieľov tejto Výzvy.

Zároveň vyzývame odbornú verejnosť, akademickú verejnosť, ochranárov, aktivistov, občanov, všetkých obyvateľov   Bratislavy  na verejnú diskusiu o budúcnosti hlavného mesta SR ukotveného v demokratickej Európe, lebo na to máme nielen právo, ale je to naša povinnosť.

V Bratislave, 27.9.2017


Signatári Výzvy:
1. Juraj Mikulášek, aktivista
2. Ján Hurta, aktivista
3. Jana Poláčiková, OZ  Naša Pošeň
4. Jana Lazovská, aktivistka
5. Ingrid Nemčeková, aktivistka
6. Viera Dobrovodská, aktivistka
7. Peter Herceg, aktivista
8. Gabriela Mezeiová, aktivistka
9. Iveta Franková, aktivistka
10. Marek Franka, študentPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS