spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Otvorený list Aliancie žien Slovenska

Vážený pán predseda vlády,
vážená pani podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti,

obraciame sa na Vás ako organizácie a ľudia, ktorým záleží na ochrane žien pred násilím a presadzovaní rodovej rovnosti.

Netajíme sa tým, že nás sklamalo rozhodnutie odložiť ratifikáciu Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a boja proti nemu (tzv. Istanbulský dohovor), o ktorom rozhodla vláda na svojom zasadnutí 18. augusta. Aj keď chápeme snahu zabrániť ďalšej polarizácii vo vládnej koalícii a spoločnosti, myslíme si, že ochrana ľudských práv žien, ich života a zdravia, je vyšší princíp, ku ktorému sme sa ako krajina už nie raz prihlásili. Preto vnímame "obetovanie" Istanbulského dohovoru ako nešťastný krok, najmä ak dôvody na odsunutie ratifikácie sú založené na účelovom skreslenom až demagogickom výklade niektorých pojmov súvisiacich s rodovou rovnosťou.

Vnímame snahu vlády o zakotvenie našej krajiny v jadre EÚ, čo vítame a plne podporujeme. Dovoľujeme si však pripomenúť, že EÚ je založená na určitých nespochybniteľných princípoch, medzi ktoré nesporne patrí aj rovnosť mužov a žien a  ľudské práva ako také. Je preto zarážajúce, že práve v čase, kedy EÚ pristúpila k Istanbulskému dohovoru, my robíme opačné rozhodnutia.

Na základe uvedených skutočností si Vás, pani ministerka spravodlivosti, dovoľujeme požiadať, aby ste aktívne pristúpili k moderovaniu skutočne odbornej diskusie ohľadom Istanbulského dohovoru a podnikli všetky potrebné kroky na to, aby sme sa posunuli od demagogickej roviny na úroveň odbornú, s cieľom vyjasniť si princípy a pojmy, ktoré sú vo všetkých civilizovaných krajinách dávno zavedené a používané.

Máme za to, že tisícky žien a ich detí, ktoré doma denne zažívajú násilie, si takúto diskusiu zaslúžia.

ZASTAŇME SA ICH


Aliancia žien SlovenskaPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS