spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Výzva primátorovi Mesta Košice Richardovi Rašimu

Primátor Raši sa vo veľkom štýle chystá na Košický samosprávny kraj. Preto potrebuje na poslednú chvíľu riešiť svoje majetkové záväzky.Napríklad zámenu pozemkov medzi mestom Košice a spoločnosťou Tempus Immo. Táto Tempus rošáda bola predpripravená už v roku 2015, keď sa primátor v memorande zaviazal ústretovosťou podnikom Tempus a Eurobus. Toto memorandum nikdy neprerokoval v zastupiteľstve. Memorandum je pritom jasným dokladom nepripravenosti projektov IKD (Košická integrovaná doprava), MET 1 a MET 2. Za ekonomicky nezhodnotiteľný pozemok pod električkovou traťou sa chce Tempus Immo ľahko dostať k lukratívnym pozemkom. Tie v MČ Sever a KVP pritom predstavujú posledné nezastavané ostrovy zelene. Je veľmi pravdepodobné, že po zmene vlastníka bude snaha tieto pozemky zastavať.Preto primátora a viceprimátora verejne vyzývame, aby aj s ohľadom na zistené nedostatky kontrolou z NKÚ stiahli tento bod, ale aj všetky majetkové prevody z rokovania mestského zastupiteľstva 18. septembra.


Vyzývame primátora mesta Košice Richarda Rašiho, aby aj s ohľadom na nedostatky zistené kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (NKÚ) o stave verejných financií a majetku v meste Košice a s poukazom na ďalšie zistené pochybné prevody v majetku mesta, stiahol z nasledujúcich rokovaní mestského zastupiteľstva všetky majetkové prevody do rozhodnutia  príslušných  súdov  a ukončenia  kontroly  z NKÚ.
Signatári výzvy:

Ladislav Rovinský,  Ladislav Lörinc, Karol Labaš, Jaroslav Polaček, Marcel Gibóda, Dominik KaraffaPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS