spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka za demokratickejšiu samosprávu
Ministerstvo vnútra predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona o obecnom zriadení. Návrh novely pripravilo ministerstvo za zatvorenými dverami v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré reprezentuje predovšetkým starostov obcí a primátorov miest. Ignorovalo verejnú výzvu, aby bol návrh novely pripravovaný transparentne aj za účasti organizácií reprezentujúcich iné zložky samosprávy (poslanci zastupiteľstiev, hlavní kontrolóri) a širšej občianskej verejnosti. Tomu zodpovedá výsledok. Návrh novely odráža najmä pohľad starostov a primátorov. Ďalej posilňuje ich postavenie, aj na úkor zastupiteľstiev a hlavných kontrolórov, a neprináša posilnenie postavenia občanov vo vzťahu k samosprávam, ani zvýšenú kontrolu a transparentnosť činnosti samosprávy. Preto prichádzame s hromadnou pripomienkou, ktorej cieľom je prehĺbiť demokratické prvky v činnosti samosprávy, dosiahnuť vyváženejší vzťah medzi starostami a zastupiteľstvami a posilniť postavenie občianskej verejnosti vo vzťahu k samospráve.
14. 7. 2017 - 20. 07. 2017Prehľad podporovateľov:
 • Marek Fabian, Dolný Lopašov
 • Lucia Smažáková Karabínošová, lektor, Pezinok
 • fiala michal , poslanec Msz, Piešťany
 • Juraj Volčko, Občiansky aktivista a podporovateľ www.korupcia.sk, Prešov
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Sečovská Polianka
 • Andrej Rády, prekladateľ, Bratislava
 • Radoslav Feďo, IT, Levice
 • Marián Bucko, Piešťany
 • Anna Rašiová, ekonóm/samospráva, Liptovský Mikuláš
 • Eva Lorenzová, dôchodca, Kočice
 • Juraj Petráš, OKS, Žilina
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Žarnovica
 • Marián Morosko, SZČO, Trebišov
 • Anna Morosková, ČZČO, Trebišov
 • Július Rajčáni, Bratislava
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Šintava
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Bratislava
 • Piskáčková Anna, Bratislava
 • Rastislav Sloveňák, Študent, Stráne pod Tatrami
 • Anastázia Strečková, opatrovateľka, Zvolen
 • Matúš Minárik, Bratislava
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Nitra
 • Miroslav Kusy', Emeritný profesor politologie, Bratislava
 • Miloslav Špoták, Projektový manažér/UCM v Trnave, Nitra
 • Tatiana Uhlárová, šudent, Kežmarok
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Prešov
 • Elena Akácsová, novinár, Bratislava
 • Marek Hattas, Nitra
 • Dana Čahojová, Bratislava
 • Michaela Hefková, Trnavá Hora
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Banská Bystrica
 • Frantisek Papac, sales manager, Rozhanovce
 • Sedláček Peter, štátna správa, Ľubietová
 • Juraj Mikula, poslanec obecného zastupiteľstva, Radošovce, Radošovce
 • Martin Horák, Bratislava
 • Katarína Barišová, hlavný kontrolór obce Vyhne, Banská Štiavnica
 • Matúš Uhliarik, Ban. Bystrica
 • Obertáš Pavol, správca budov, Nitra
 • Konštantín Rosina, Trnava
 • Dorota Luteranova, Bratislava
 • Jozef Smoter, dôchodca, Prešov
 • Jana Jarinová, Raslavice
 • Jana TAUSKOVÁ, Bratislava
 • Emil Medera, poslanec MsZ Bojnice, Bojnice
 • Jana Vaverčáková, Učiteľka, Kezmarok
 • Signatár si neželá zverejniť svoje meno, Iliasovce
 • Juraj Roth, Stráne pod Tatrami
 • Vladislav Bachar, Bratislava
 • richard rajkovics, OZ. Občianska Stráž-Polgárörség, dunajská streda
 • Lucia Kadmon, Bratislava

  1 | 2 | 3 | 4 | .. | 18 | Next
 
 
Organizujete petíciu, pripomienky či výzvu? V rámci sekcie CHANGENET.SK | Kampane pomáhame občianskym iniciatívam jednoduchým spôsobom získavať podporu občanov pre ich aktivity.

Za jednotlivé kampane zodpovedajú ich iniciátori. Obsah a zameranie kampaní nemusí byť v súlade s názormi a postojmi redakcie CHANGENET.SK.


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS